Lai apliecinātu cieņu un izteiktu Rietumos dzīvojošo latviešu pateicību izciliem zinātnes, nacionālpolitiskiem, sabiedriskiem un mākslas darbiniekiem, kā arī jaunatnes audzinātājiem un izciliem fiziskās kultūras pārstāvjiem, kas ar saviem darbiem un sasniegumiem ir palīdzējuši cittautiešiem izprast latviešu tautas brīvības centienus, ir cēluši godā un popularizējuši latviešu vārdu, kā arī snieguši paliekamas mākslas vērtības, 1963. g. PBLA nodibināja Tautas balvu (vēlāk saukta PBLA balva), kas piešķirama gan fiziskām, gan juridiskām personām vai institūcijām.

Ierosinājumus PBLA balvai var dot tikai PBLA sastāvā esošo organizāciju valdes un balvu piešķirt ir tiesīga PBLA valde.

PBLA balvas apmērs ir ASV $2,500, ko apbalvotajam viņa mītnes zemē reizē ar diplomu pasniedz Latvijas neatkarības pasludināšanas aktā 18. novembrī.

PBLA (Tautas) balvu ir saņēmuši:

gleznotājs Jānis Kuga (1963)
teologs Ludis Bērziņš (1964)
literāts Jānis Sarma (1965)
bīskaps Jāzeps Rancāns (1966)
vēsturnieks Arnolds Spekke (1967)
vēsturnieks Edgars Dunsdorfs
sabiedriskais darbinieks Alfrēds Bērziņš
dramaturgs Mārtiņš Zīverts (1968)
filozofe Zenta Mauriņa (1969)
sabiedriskais darbinieks Vilis Janums (1970)
ģeofiziķis Leonīds Slaucītājs (1971)
dzejnieks Andrejs Eglītis (1972)
Minsteres Latviešu ģimnāzija (1973)
arhitekts Pauls Kundziņš (1974)
filozofs Pauls Jurēvics (1975)
daudzbērnu māte Ruta Šmite (1976)
gleznotājs Augusts Annuss (1977)
brīvības cīnītājs Gunārs Rode (1978)
pedagoģe Anna Ziedare (1979)
literāts Anšlavs Eglītis (1980)
sabiedriskais darbinieks Bruno Albāts (1981)
literāts Aleksandrs Plensners (1982)
komponists Helmers Pavasars (1983)
arhibīskaps Arnolds Lūsis (1984)
muzikologs Ēriks Biezaitis (1985)
sabiedriskais darbinieks Vilis Hāzners (1986); grupa “Helsinki – 86” (1987)
vēsturnieks Ādolfs Šilde (1988)
brīvības cīnītājs Gunārs Astra (post mortem 1989)
literāts Jānis Šīrmanis (1990)
prelāts Kazimirs Ručs (1991)
horeogrāfe Skaidrīte Darius (1992)
sabiedriska darbiniece Marija Ķeņģis (1993)
komponists Tālivaldis Ķeniņš (1994)
pianists Artūrs Ozoliņš (1995)
Latviešu skautu un gaidu kustība (1996)
Fricis Dziesma (Fricis Forstmanis) (1997)
psiholoģijas doktore Solveiga Miezīte (1998)
Dr. med. vet. Valentīns Šloss (1999)
Prof. Dr. Benjamiņš Jēgers (2000)
Gunārs Meierovics (2001)
Raimonds Bulte (2002)
Vilis Vītols (2003)
Roberts Zuika (2004)
Paulis Lazda un Uldis Grava (2005)
Arturs Cipulis (2006)
Jānis Frišvalds (2007)
Jānis Kukainis (2008)
Lalita un Valdis Muižnieki (2009)
Dr. Līga Ruperte (2010)
Ansamblis Čikāgas piecīši, ASV (2011)
Okupācijas muzeja valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs (2012)
Valentīne Lasmane (2013)
Guntis Šmidchens (2014)
Rolfs Ekmanis (2015)
Ēriks Krūmiņš (2016)
Gunārs Birkerts (2017)
Dr. Visvaldis Nagobads (2018)
Andrejs Jansons (2019)
Juris Kronbergs (2020)
Pēteris Elferts (2021)
Vaira Vīķe-Freiberga un Imants Freibergs (2022)
Oļģerts un Valdis Pavlovski (2023)