PBLA pārstāvniecība

Lāčplēša ielā 29 dz. 5
Rīga, LV 1011
Latvija
tālr. +371 67282980
fakss +371 67820176
e-pasts: pbla-latvija@pbla.lv

Jānis Andersons

PBLA pārstāvniecības vadītājs
tālr. +371 67282980
mob. tālr. +371 26130038
e-pasts: JanisAndersons@pbla.lv

Raits Eglītis

PBLA izpilddirektors
tālr. +371 67282980
e-pasts: raits.eglitis@pbla.lv

Lora Egle

PBLA projektu vadītāja
e-pasts: lora.egle@pbla.lv

Agnese Rimicāne

PBLA Izglītības padomes projektu koordinatore
e-pasts: agnese.rimicane@pbla.lv

 

PBLA pārstāvniecība Rīgā darbojas kopš 1991. gada. Tās galvenie uzdevumi ir PBLA un LBF atbalstīto un ierosināto projektu īstenošana un pārraudzība, informācijas vākšana un izplatīšana, ārzemēs dzīvojošo latviešu interešu aizstāvība. Pārstāvniecība seko izmaiņām Latvijas likumdošanā un sabiedrības noskaņojumam, palīdzot PBLA un zemju centrālajām organizācijām izprast Latvijā notiekošo. PBLA pārstāvniecība regulāri piedalās Diasporas konsultatīvās padomes sēdēs un nozaru grupās.