Pēteris Blumbergs

E-pasts: PBlumb@verizon.net
PBLA priekšsēdis
Amerikas latviešu apvienības (ALA) pārstāvis
Informācijas un stratēģiskās plānošanas darba grupas priekšsēdis
Statūtu revīzijas darba grupas priekšsēdis
Ekonomiskās sadarbības veicināšanas darba grupas loceklis

Mārīte Kļaviņa

PBLA priekšsēža vietniece
E-pasts: marite.klavina@gmail.com
Eiropas latviešu apvienības (ELA) pārstāve

Mārtiņš Andersons

E-pasts: tikunta@yahoo.com
Amerikas latviešu apvienības (ALA) priekšsēdis

Elisa Freimanis

E-pasts: education@alausa.org
Amerikas latviešu apvienības (ALA) pārstāve

PBLA IP locekle
ALA Izglītības nozares vadītāja

Valda Grīnberga

E-pasts: culture@alausa.org
Amerikas latviešu apvienības (ALA) pārstāve
ALA Kultūras nozares vadītāja

Diāna Kārkliņš

E-pasts: labdariba@alausa.org
Amerikas latviešu apvienības (ALA) pārstāve
ALA Labdarība Latvijā nozares vadītāja

Fritz Kristbergs

E-pasts: fritz.kristbergs@sympatico.ca
Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) prezidents

Andris Ķesteris

E-pasts: andriskesteris8@gmail.com
Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) pārstāvis
Finanšu komisijas loceklis
Archīvu darba grupas priekšsēdis
Statūtu revīzijas darba grupas loceklis

Līva Zemītis

E-pasts: liva.zemitis@gmail.com
Latviešu Nacionālās apvienības Kanadā (LNAK) pārstāve

Anita Andersone

E-pasts: granita@ozemail.com.au
LAAJ prezidija priekšsēde

LAAJ pārstāvis #2 (tiek izraudzīts)

Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) prezidija pārstāvis/e

LAAJ pārstāvis #3 (tiek izraudzīts)

Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) prezidija pārstāvis/e

Justīne Krēsliņa

E-pasts: kreslinajustine@gmail.com
Eiropas Latviešu apvienības (ELA) priekšsēde
ELA pārstāve

Lauma Vlasova

E-pasts: lauma.vlasova@inbox.lv
Krievijas Latviešu kongresa (KLK) priekšsēde

Renāte de Karvaļo-Albrehta

E-pasts: renate.albrehta@gmail.com
Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienības priekšsēde


Jānis Grāmatiņš

jgramatins@msn.com
PBLA kasieris
Finanču komisijas priekšsēdis