Kristīne Saulīte

E-pasts: kristine.saulite@pbla.lv
Valdes priekšsēde
Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) prezidija pārstāve
Darba grupas sadarbībai ar valdību locekle
Ekonomiskās sadarbības veicināšanas darba grupa

Mārtiņš Andersons

E-pasts: tikunta@yahoo.com
PBLA vicepriekšedis
Amerikas latviešu apvienības (ALA) vice priekšsēdis

Elisa Freimanis

E-pasts: education@alausa.org
Amerikas latviešu apvienības (ALA) pārstāve

PBLA IP locekle

ALA Izglītības nozares vadītāja

Pēteris Blumbergs

E-pasts: PBlumb@verizon.net
Amerikas latviešu apvienības (ALA) priekšsēdis
Informācijas un stratēģiskās plānošanas darba grupas priekšsēdis
Statūtu revīzijas darba grupas priekšsēdis
Ekonomiskās sadarbības veicināšanas darba grupas loceklis

Kaija Petrovska

E-pasts: kaijavp@aol.com
Amerikas latviešu apvienības (ALA) pārstāve
ALAs “Sadarbība ar Latviju” nozares vadītāja

Andris Ķesteris

E-pasts: andriskesteris8@gmail.com
Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) prezidents
Archīvu darba grupas priekšsēdis
Darba grupas sadarbībai ar Ārlietu ministriju loceklis
Finanšu komisijas loceklis
Statūtu revīzijas darba grupas loceklis

Justīne Krēsliņa

E-pasts: kreslinajustine@gmail.com
Eiropas Latviešu apvienības (ELA) pārstāve

Lauma Vlasova

E-pasts: lauma.vlasova@inbox.lv
Krievijas Latviešu kongresa (KLK) priekšsēde

Tanja Žagare – Vītiņa

E-pasts: tanjavitins@gmail.com
Amerikas latviešu apvienības (ALA) pārstāve
ALA Informācijas nozares vadītāja

Linda Maruta Kronberga

E-pasts: lindamaruta@icloud.com
Latviešu Nacionālās apvienības Kanadā (LNAK) pārstāve

Skaidrīte Aguļēviča

E-pasts: sagulevica@gmail.com
LAAJ prezidija priekšsēde

Reinis Dancis

E-pasts: reinismichelle@bigpond.com
LAAJ prezidija vice priekšsēdis

Elita Pētersone

E-pasts: elitapetersons@sympatico.ca
Latviešu Nacionālās apvienības Kanadā (LNAK) pārstāvis
LNAK Izglītības nozares vadītāja

Karolīne Zobens-East

E-pasts: karoline.zobenseast@gmail.com
Eiropas latviešu apvienības (ELA) pārstāve

Elīna Pinto

E-pasts: ela@ela.lv
Eiropas latviešu apvienības (ELA) priekšsēde

Renāte de Karvaļo-Albrehta

E-pasts: renate.albrehta@gmail.com
Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienības priekšsēde


Jānis Grāmatiņš

jgramatins@msn.com
PBLA kasieris
Finanču komisijas priekšsēdis