Pēteris Blumbergs

E-pasts: PBlumb@verizon.net
PBLA priekšsēdis
Amerikas latviešu apvienības (ALA) pārstāvis
Informācijas un stratēģiskās plānošanas darba grupas priekšsēdis
Statūtu revīzijas darba grupas priekšsēdis
Ekonomiskās sadarbības veicināšanas darba grupas loceklis

Mārtiņš Andersons

E-pasts: tikunta@yahoo.com
PBLA vice priekšsēdis
Amerikas latviešu apvienības (ALA) priekšsēdis

Elisa Freimanis

E-pasts: education@alausa.org
Amerikas latviešu apvienības (ALA) pārstāve

PBLA IP locekle
ALA Izglītības nozares vadītāja

Valda Grīnberga

E-pasts: culture@alausa.org
Amerikas latviešu apvienības (ALA) pārstāve
ALA Kultūras nozares vadītāja

Tanja Žagare – Vītiņa

E-pasts: tanjavitins@gmail.com
Amerikas latviešu apvienības (ALA) pārstāve
ALA Informācijas nozares vadītāja

Fritz Kristbergs

E-pasts: fritz.kristbergs@sympatico.ca
Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) prezidents

Andris Ķesteris

E-pasts: andriskesteris8@gmail.com
Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) pārstāvis
Finanšu komisijas loceklis
Archīvu darba grupas priekšsēdis
Statūtu revīzijas darba grupas loceklis

Līva Zemītis

E-pasts: liva.zemitis@gmail.com
Latviešu Nacionālās apvienības Kanadā (LNAK) pārstāve

Skaidrīte Aguļēviča

E-pasts: sagulevica@gmail.com
LAAJ prezidija priekšsēde

Kristīne Saulīte

E-pasts: kristine.saulite@pbla.lv
Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) prezidija pārstāve
Darba grupas sadarbībai ar valdību locekle
Ekonomiskās sadarbības veicināšanas darba grupa

Reinis Dancis

E-pasts: reinismichelle@bigpond.com
LAAJ prezidija vice priekšsēdis

Justīne Krēsliņa

E-pasts: kreslinajustine@gmail.com
Eiropas Latviešu apvienības (ELA) priekšsēde
ELA pārstāve

Karolīne Zobens-East

E-pasts: karoline.zobenseast@gmail.com
Eiropas latviešu apvienības (ELA) vice priekšsēde
ELA pārstāve

Mārīte Kļaviņa

E-pasts: marite.klavina@gmail.com
Eiropas latviešu apvienības (ELA) pārstāve

Lauma Vlasova

E-pasts: lauma.vlasova@inbox.lv
Krievijas Latviešu kongresa (KLK) priekšsēde

Renāte de Karvaļo-Albrehta

E-pasts: renate.albrehta@gmail.com
Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienības priekšsēde


Jānis Grāmatiņš

jgramatins@msn.com
PBLA kasieris
Finanču komisijas priekšsēdis