Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA) ir ārzemju latviešu centrālo organizāciju augstākā pārstāvība. Pēc tās dibināšanas trimdā 1950s gados PBLA galvenais mērķis bija sekmēt latviešu tautas atbrīvošanu no okupācijas varas, panākt Latvijas valsts un neatkarības atjaunošanu un kultūras saglabāšanu, kā arī nodrošināt dažādu zemju latviešu apvienību sadarbību.

Šobrīd PBLA misija ir vienot latviešus pasaulē, lai kopējā darbā sargātu Latvijas brīvību un valsts neatkarību, stiprinātu demokrātiskos procesus un valsts drošību, palīdzētu Latvijas tautsaimniecības un tautas labklājības uzplaukumam, kā arī gādātu par latviskās izglītības struktūras un kultūras aktivitāšu uzturēšanu pasaulē.

Lai pildītu savu misiju un sasniegtu apvienības mērķus, PBLA iesaistās īpašos projektos Latvijā un tās dalīborganizāciju mītņu zemēs, kuros mēs sadarbojamies ar šādām valsts institūcijām un nevalstiskām organizācijām:

Valsts drošības stiprināšanā un patriotisma audzināšanā:

Demokrātijas un tiesiskuma veicināšanā:

Tautsaimniecības attīstībā:

Kultūrā:

Izglītībā: