World Federation of Free Latvians

400 Hurley Ave.
Rockville, MD 20850
U.S.A.
Tālr. (301) 3407646
E-pasts: pbla@pbla.lv

PBLA IZPILDDIREKTORS Raits Eglītis
e-pasts raits.eglitis@pbla.lv

PBLA birojs kārto un koordinē visu PBLA administratīvo darbu sadarbībā ar valdes priekšsēdi, priekšsēdes vietnieku, valdes locekļiem, Izglītības padomi, Kultūras fondu, PBLA pārstāvniecību Rīgā un Latvijas Brīvības fondu.