Pēteris Blumbergs 
ir dzimis un audzis Čikāgā. Latvisko izglītību ieguvis Krišjāņa Barona skolā Čikāgā, un Gaŗezera vasaras vidusskolā.  Viņam ir Ilinojas Universitātes bakalaura grāds ekonomikā un J.D., ar atsauksmi DePaul Universitātē, Čikāgā, kur bijis DePaul Law Review redaktors.   Pirms aptuveni 25 gadiem pārcēlies uz Vašingtonu, kur strādā kā advokāts.

2015. gada maijā Pēteris tika ievēlēts parAmerikas latviešu apvienības (ALA) valdes priekšsēdi un vienlaikus darbojies kā ALAs pārstāvis PBLA. 2018. un 2019. gadā PBLA valdē pildīja priekšsēdes vietnieka pienākumus.

No 1997. līdz 2003. gadam bijis ALAs Informācijas nozares vadītājs un priekšsēža vietnieks.  Pildot šos amatus, P. Blumberga galvenais mērķis bija darboties, lai panāktu Latvijas uzņemšanu NATO. Tajā pašā laikā (no 1999. līdz 2003. gadam) bijis arī Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) valdes loceklis, vadījis PBLA Informācijas darba grupu un bijis tās priekšsēdis svarīgajā NATO paplašināšanas laikā.

No 2003. līdz 2010. gadam Pēteris bijis ALAs pārstāvis Apvienotajā ASV Baltiešu komitejā (Joint Baltic American National Committee jeb JBANC).  Divus gadus bijis šīs organizācijas priekšsēdis.  Pārstāvot JBANC, Pēteris piedalījies NATO galotņu konferencē Rīgā 2006. gadā.

Par aktīvu sabiedrisko darbu Pēterim Blumbergam 2014. gada novembrī tika piešķirts Latvijas valsts apbalvojums – Atzinības krusta IV šķira. 2021. gada oktobrī par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas un ASV divpusējo attiecību un Amerikas latviešu saiknes ar Latviju stiprināšanā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs Pēterim Blumbergam pasniedza Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Atzinības rakstu. Pēteris ir aktīvs Vašingtonas latviešu ev. lut. draudzē un ir korporācijas Lettgallia loceklis.  Pēteris un viņa kundze Laura kopā audzina četrus dēlus: Aleksandru, Grantu un dvīņus Ediju un Filipu.  Visi četri dēli piedalījušies latviešu nodarbībās, skolās un nometnēs, kā arī bijuši aktīvi savā vietējā amerikāņu sabiedrībā.