20.01.2022

Šodien, 20. janvārī, Kultūras ministrija (KM) un Latvijas Arhitektu savienība (LAS) tiešsaistes seminārā #RīgaiSavuKoncertzāli informēja sabiedrību par aizvadītajā gadā īstenotajā pētījumā izvirzītajām 6 Nacionālās akustiskās koncertzāles novietnēm Rīgas centrā; no tām padziļināti tika aplūkotas LAS izvirzītās 3 novietnes ar vislielāko potenciālu attiecībā uz stratēģisko un pilsētvides attīstību, kā arī ietekmi uz nākotnes sabiedrību – rūpniecības preču tirgus teritorija, Andrejsala un Rīgas Kongresu nams.

Pasākumā tika prezentēta arī 2021. gada decembrī tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktā aptauja, kuras dati

Lasīt vairāk

19.01.2022

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludinājis atklātu projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām (NVO) programmas “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” ietvaros. Programmā pieejamais atbalsta finansējums diasporas līdzdalības projektu realizācijai ir 179 120 EUR un tajā var pieteikties diasporas latviešu organizācijas.
Konkursa mērķis ir veicināt diasporas saiknes ar Latviju saglabāšanu, stiprinot nacionālo identitāti un diasporas pašorganizēšanos. Konkursam aicinātas pieteikties tās NVO, kuru darbība ir saistīta ar diasporas interešu pārstāvību. Konkursā viens projektu iesniedzējs var iesniegt divus projektu pieteikumus. Vienam projektam pieejamais

Lasīt vairāk

17.01.2022

Jau gadiem ilgi mūsu centrālās organizācijas, kā arī latviešu draudzes, biedrības un apvienības visā pasaulē ir domājušas, kā saglabāt trimdas arhīvus – svarīgu Latvijas valsts vēstures sastāvdaļu. Tādēļ 2021. gada sākumā PBLA sadarbībā ar Kultūras ministriju veica aptauju, lai apzinātu, kur un kādi arhīvu materiāli latviešu kopienās ārzemēs ir pieejami. Aptaujā piedalījās tautieši no visas pasaules un dažādām paaudzēm. Izmantojot aptauju rezultātā iegūtos datus, tika izstrādāta digitāla karte https://arhivi.pbla.lv/, kur ērti skatāma un meklējama informācija par latviešu arhīviem pasaulē.
Projekta

Lasīt vairāk

12.01.2022

Pasaules brīvo latviešu apvienības jaunievēlētais priekšsēdis Pēteris Blumbergs nule kā saņēmis personīgu apsveikumu no Latvijas Republikas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča sakarā ar ievēlēšanu amatā.
Vēstulē E. Rinkēvičs pauž gandarījumu par pieredzējušā ASV latviešu sabiedriskā darbinieka, bijušā Amerikas latviešu apvienības priekšsēža vēlmi uzņemties pasaules latviešu organizētās sabiedrības vadību un izceļ P. Blumberga panākumus ALAs darbā.
“Jūsu vadībā Amerikas latviešu apvienība ir piedzīvojusi ievērojamas pārmaiņas, kļūstot par mūsdienīgu organizāciju, paplašinot savu darbību, atbalstu un ietekmi Amerikas latviešu kopienas dzīvē, piesaistot jaunākās paaudzes interesi un

Lasīt vairāk

09.01.2022

Visi kultūras projektu īstenotāji diasporā un Latvijā saistībā ar diasporu ir laipni aicināti iesniegt finanšu atbalsta pieprasījumus līdz 2022. gada 1. martam – anketa atrodama PBLA mājas lapā: https://www.pbla.lv/kulturas-fonds-un-padome , spiežot “Līdzekļu pieprasījuma veidlapa izdrukai (DOC) / (PDF)”. 
Līdzekļu piešķiršana notiek konkursa veidā, visiem PBLA KF padomes locekļiem (valdei un nozaru vadītājiem) balsojot par iesniegtajiem projektiem. Fonda resursi nav lieli, PBLA Kultūras fonds un padome vēlas atbalstīt iespējami lielu projektu skaitu.  Aicinām iepazīties ar iepriekšējos gados atbalstītiem projektiem, lai saprastu,

Lasīt vairāk

06.01.2022

Laikraksts Latvietis Nr. 684, 2022. g. 6. janv.
Jānis Kārkliņš
2021.gada 26. decembrī sākās Austrālijas Latviešu 58. Kultūras dienas klātienē. Tas varbūt neliekas nekas sevišķs, jo Austrālijas latvieši ir jau svinējuši Kultūras dienas kopš 1951. gada. Ilgus gadus tas notika katru gadu, bet pēdējos gadus ik pa diviem gadiem.
Šīs Kultūras dienas bija īpatnējas ne tik vien ar to, ka tām bija paredzēts notikt jau 2020. gadā starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu. Diemžēl Covid-19 pandēmijas dēļ tās tika atceltas. Bija arī paredzēts, ka

Lasīt vairāk

03.01.2022

Gada izskaņā notikušajās aizklātajās vēlēšanās Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) priekšsēža amatā uz diviem gadiem valde izvirzījusi Amerikas latviešu apvienības (ALA) pārstāvi Pēteri Blumbergu, bet priekšsēža vietnieka amatā – ALAs jaunievēlēto vadītāju Mārtiņu Andersonu. Līdz ar to PBLA 2022. un 2023. kalendāra gados vadīs divi ASV dzimuši, auguši un izglītojošies latvieši, kas labi pazīstami kā savās vietējās kopienās, tā arī visā visas Amerikas latviešu sabiedrībā. Viņi ir pirmie PBLA vadītāji, kas pārstāv trimdas trešo paaudzi. 
Pēteris Blumbergs amatā nomainīs Latviešu apvienības

Lasīt vairāk

02.01.2022

Dr. Andris Ritmanis (1926-2018) pēc amata bija ārsts, bet dvēselē – dedzīgs latvietis.  Šī dvēsele izpaudās ne tikai aktīvā sabiedriskā darbā, to starpā rīkojot 2×2 nometnes un ASV Rietumkrasta dziesmu svētkus, bet arī patriotiskā dzejā.  No simtiem darbu, varam izcelt pazīstamāko: “Manai tautai”.  Dzeja, ietērpta vecākas meitas Brigitas mūzikā, Ievas Akurāteres izpildījumā kļuva par Latvijas atmodas laika himnu.  
Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs,
Visai latviešu tautai,
Saved to mājās pie Daugavas krastiem,
Saved to mājās.
Pēc Andŗa Ritmaņa nāves, ģimene un labvēļi saziedoja līdzekļus nodibināt

Lasīt vairāk

26.12.2021

Aicinām uz jau 58. Austrālijas latviešu Kultūras dienām!
Pirmās Kultūras Dienas notika 1951. gadā. Tradicionāli Kultūras Dienas notiek gada nogalē starp Ziemassvētkiem un Jaungada vakaru. Tas bija veids, kā pēckara trimdas latvieši varēja sazināties savā starpā, savās jaunajās mājās Austrālijā, un uzturēt savas kultūras tradīcijas.
Vairāk nekā pusgadsimtu vēlāk Kultūras Dienas tagad ir veltītas ne tikai latviešu kultūras uzturēšanai, bet arī  Austrālijas multikulturālisma svinēšanai, aicinot sadarboties Latvijas un Austrālijā dzīvojošos latviešu māksliniekus.
2021. gada Kultūras Dienu programma ir piepildīta ar pasākumiem, kas domāti

Lasīt vairāk