14.09.2021

Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) aicina uz septiņām sarunām, kurās piedalīsies latviešu rakstnieki, kuru romāni izdoti  sērijās – “Mēs. Latvija, XX gadsimts” un “Es esmu..”. Viņiem pievienosies arī sarunu biedrs – eksperts, lai kopīgi apspriestu grāmatā aprakstīto laikmetu, cilvēkus un notikumus. Sarunas būs skatāmas tiešraidē PBLA Facebook lapā https://www.facebook.com/pblalv un Zoom platformā, iepriekš piesakoties dalībai, rakstot uz lora.egle@pbla.lv.
 
Sarunu mērķis ir popularizēt latviešu literatūru tautiešiem visā pasaulē, iepazīstinot tuvāk gan ar latviešu rakstniekiem, gan viņu grāmatām. Pirms katras sarunas

Lasīt vairāk

09.09.2021

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis projektu pieteikumu konkursu “Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm”. Konkursa mērķis ir atbalstīt nevaldību organizāciju (NVO), t.sk. diasporas organizāciju projektus, kuri veicina diasporas saiknes ar Latviju saglabāšanu un tās nacionālās identitātes stiprināšanu. Konkursa ietvaros pieejamais finansējums 2022.gadā ir 140 865 EUR.
Konkursā tiks atbalstīti projekti, kuros paredzētās aktivitātes ir vērstas uz programmas mērķa sasniegšanu un kuru ietvaros notiek: izglītojošas aktivitātes, kas sekmē latviešu kultūras, vēstures un valodas zināšanu apguvi; radošās darbnīcas; zinātniski pētnieciskās aktivitātes (t.sk. bērnu iesaistīšana iedzīvotāju

Lasīt vairāk

01.09.2021

2021. gada 1. septembrī
Pasaules Brīvo latviešu apvienības Izglītības padome kopā ar projekta komandu šonedēļ ir noslēgusi pirmo posmu mācību materiālu meklētāja “Sietiņš” sagatavošanā un ir jaunajā mācību gadā gatava to piedāvāt lietošanai latviešu skolām un skolotājiem visā pasaulē.
Pasaules Brīvo latviešu apvienības Izglītības padome 2021. gada pavasarī uzsāka darbu pie mācību materiālu meklētāja izstrādes diasporas latviešu skolu skolotājiem. “Sietiņš”  veido diasporas skolām nepieciešamu mācību materiālu elektronisku katalogu ar e-meklēšanas iespējām un ir brīvi pieejams vietnē www.sietins.lv. Šis e-resurss būs lietojams kā

Lasīt vairāk

10.08.2021

Sestdien, 14. augustā, no pulksten 11.00 līdz pulksten 18.45 pēc Latvijas laika tiešsaistes režīmā notiks Latviešu valodas aģentūras konference tālmācības un attālināto mācību skolotājiem un latviešu valodas skolotājiem diasporā.
No pulksten 11.30 līdz 12.30 par mācīšanās principiem digitālajā vidē referēs LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne, profesore Dr. paed. Linda Daniela
No pulksten 12.45 līdz pulksten 14.15 par efektīvu komunikāciju tiešsaistes nodarbībās stāstīs aktrise un Latvijas Kultūras akadēmijas docente Zane Daudziņa, savukārt no pulksten 14.45 līdz pulksten 15.45 par sadarbību ar

Lasīt vairāk

03.08.2021

Viens no efektīvākajiem veidiem, kā uzturēt latviešu valodu un latvisko identitāti jaunajā paaudzē dzīvojot ārpus Latvijas ir caur bērnu un jauniešu nometnēm un vasaras vidusskolām. Diasporas nometnēs bērni un jaunieši ar prieku iesaistas nodarbībās, kur tiek veicināta viņu latviešu valodas …
Lasīt tālāk

26.07.2021

 PASAULES LATVIEŠU JAUNATNES SEMINĀRS 2X2 “BEZ ROBEŽĀM”Latvija, 29.augusts. – 5.septembris, 2021 gada 2×2 seminārs patiesi ir bez robežām, jo tas šovasar ir pārcēlies no Vācijā plānotā uz Latviju. Seminārs „2×2“ ir unikāla satikšanās telpa, kas saved kopā latviešu jauniešus no visas …
Lasīt tālāk

01.07.2021

1. jūlijā Latvijas Okupācijas muzejam apritēja divdesmit astotā gadskārta. Šai dienā Okupācijas muzeja biedrības valde, biedrības biedri un muzeja lielākie atbalstītāji pulcējās muzeja jaunbūvē Vecrīgā, Strēlnieku laukumā 1, lai topošā muzeja vestibila grīdā simboliski guldītu kapsulu ar visu muzeja dibinātāju un visu ziedotāju vārdiem, kas kopš muzeja pirmsākumiem ir atbalstījuši muzeju, kā arī lai iepazītos ar muzeja rekonstrukcijas un pārbūves darbu gaitu. Muzeja rekonstrukcijas darbus paredzēts pabeigt 2021. gada nogalē, muzeja atslēgu nodošanas ceremonija ar Valsts prezidenta dalību iecerēta šī

Lasīt vairāk

Balstoties uz daudzu gadu darba pieredzi latviešu skolu izglītības procesa un vajadzību koordinēšanā, Pasaules brīvo latviešu apvienības Izglītības padome 2021. gada pavasarī uzsāka darbu pie mācību materiālu meklētāja izstrādes diasporas latviešu skolu skolotājiem. Projekts “Gudrību sietiņš”, jeb saīsinoši “Sietiņš”  veido diasporas skolām nepieciešamu mācību materiālu elektronisku katalogu ar e-meklēšanas iespējām. Šis e-resurss būs lietojams, kā palīgrīks diasporas latviešu skolu skolotājiem, pārziņiem un vecākiem visā pasaulē, lai atvieglotu piekļuvi pārbaudītiem mācību materiāliem, kas atrodas uzticamās interneta vietnēs.
“Šī projekta ideja radās, vērojot,

Lasīt vairāk

22.06.2021

Priecīgus Jāņus latviešiem visā pasaulē vēl PBLA!