25.02.2021

PBLA Kultūras fonda un padomes valde, atsaucoties uz Pasaules latviešu Dziesmu svētku Foruma lūgumu, ir nolēmusi paplašināt darbu, izveidojot Dziesmu un svētku nozari, kas darbotos līdzās jau eksistējošam 10 kultūras darba nozarēm.
“Jau sen ir laiks Dziesmu svētku nozarei piebiedroties pārējām – Dziesmu svētki ir lielākais pasākums, ko rīko latviešu sabiedrība ārpus Latvijas,” teica PBLA Kultūras fonda un padomes (KF&P) valdes priekšsēdis Juris Ķeniņš.  “Ar šo lēmumu Dziesmu svētku rīkotāji varēs pilnvērtīgi darboties kopā ar citām nozarēm – teātŗa, rakstniecības, daiļamatniecības,

Lasīt vairāk

24.02.2021

Pasaules Brīvo latviešu apvienība no sirds sveic savu dalīborganizāciju – Amerikas latviešu apvienību (ALA) nozīmīgajā 70 gadu jubilejas dienā!
Tieši šodien, 1951. gada 24. februārī, pirms septiņiem gadu desmitiem Vašingtonā notika ALAs dibināšanas kongress, kuŗā apvienības dibinātāji pēc Latvijas sūtņa ASV Jūlija Feldmaņa ierosmes izveidoja ASV latviešu centrālo organizāciju, kuŗas galvenais mērķis bija vienot ASV latviešu sabiedrību neatkarīgas Latvijas idejas uzturēšanas darbam un cīņai par mūsu valsts brīvības atjaunošanu.
Šī doma par Latvijas brīvību, patriotisms un degsme par mūs valsts nākotni ir

Lasīt vairāk

22.02.2021

Turpinās projektu pieteikumu iesniegšana nevaldības organizāciju (NVO) programmai “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam ”  Ņemot vērā NVO nozares speciālistu ieteikumus, programmas pieteikšanās kārtība kļuvusi projektu pieteicējiem draudzīgāka un saprotamāka. Lai vairāk informētu par uzlabojumiem nolikumā un atvieglotu pieteikumu aizpildi, NVO pārstāvji ir aicināti apmeklēt bezmaksas informatīvo vebināru š.g. 24.februārī Sabiedrības integrācijas fonda Facebook lapā.
 
Informatīvais vebinārs: “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam.”notiks š.g. 24.februārī plkst. 15.00.
 
Seminārā būs iespējams uzzināt:
– Kas ir konkrētā atbalsta progamma, tās darbības

Lasīt vairāk

19.02.2021

Tiekoties attālināti, lai pārrunātu darbības plānus 2021. gadam, Pasaules brīvo latviešu apvienības  (PBLA) valde atzinīgi novērtēja un ar vienbalsīgu lēmumu konceptuāli atbalstīja PBLA Kultūras fonda iniciatīvu pārstrukturēt fonda darbu un paplašināt tā nosaukumu uz “PBLA Kultūras fonds un padome” (KF&P). Valde piekrita arī Kultūras fonda ieteiktajām maiņām KF&P misijas definīcijā, kura tiks iekļauta fonda un padomes darbības noteikumos, atvietojot novecojušo.
PBLA valde balsoja, ka Kultūras fonds un tā padome ir PBLA vispārējās struktūras sastāvdaļa, kas darbojas PBLA kultūras darba koordinācijai, kā

Lasīt vairāk

16.02.2021

Izsludināts atklāts projektu pieteikumu konkurss diasporas NVO atbalstam; pieejamais finansējums 179 120 EUR
Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis atklātu projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām (NVO) programmas “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” ietvaros. Programmā pieejamais atbalsta finansējums diasporas līdzdalības projektu realizācijai ir 179 120 EUR.
“Stipras latviešu kopienas ārvalstīs pamats ir tās saliedētība un pastāvīga kontaktu uzturēšana starp diasporas locekļiem un Latviju, iesaistoties diasporas pasākumos, organizācijās un grupās. Ar diasporas NVO projektu palīdzību tiks stiprināta ārvalstīs mītošo latviešu nacionālā identitāte un

Lasīt vairāk

12.02.2021

PBLA pārstāvniecība Latvijā aicina latviešu diasporas organizācijas un biedrības visā pasaulē pieteikties 2021. gada dziesmu svētku tradīcijas ilgtspējas un profesionālās mākslas pieejamības projektu konkursam, ko PBLA īsteno kā valsts pārvaldes uzdevumu sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju. PBLA vienlaikus aicina visas dalīborganizācijas ļoti rūpīgi apsvērt, kādus jēgpilnus un saturīgus pasākumus un norises pandēmijas apstākļos šī kopprojekta ietvaros viņiem patiešām būs iespējams īstenot.
Projektu pieteikuma un tāmju parauga veidlapas iespējams saņemt, griežoties pie attiecīgās PBLA dalīborganizācijas (Eiropā – pie Eiropas Latviešu apvienības,

Lasīt vairāk

01.02.2021

Jau gadiem ilgi mūsu centrālās organizācijas, kā arī latviešu draudzes, biedrības un apvienības visā pasaulē ir domājušas, kā saglabāt trimdas arhīvus – svarīgu Latvijas valsts vēstures sastāvdaļu. Tagad pandēmijas apstākļos, kad nevaram pulcēties, dziedāt, dejot un svinēt klātienē, ir īstais laiks šo projektu īstenot!
Projekta pirmās daļas ietvaros PBLA veic vispārīgu organizāciju un indivīdu aptauju, lai apkopotu informāciju par to, kur tiek glabāti latviešu diasporas arhīvu materiāli, kādi materiāli ir pieejami un kādu laika posmu tie aptver. Projekta mērķis ir veidot

Lasīt vairāk

26.01.2021

26. janvārī atzīmējam 100 gadus kopš Latvijas Republikas atzīšanas “de iure”. Pirms simts gadiem – 1921. gada 26. janvārī – Pirmā pasaules kara uzvarētājvalstu jeb Antantes Augstākā padome Parīzē pieņēma vienbalsīgu lēmumu atzīt Latviju par pilntiesīgu starptautisko tiesību subjektu. Latvijas valstiskums ieguva jaunu kvalitāti. Latvijas diplomātija ārlietu ministra Zigfrīda Annas Meierovica (1887–1925) vadībā par to bija cīnījusies divus gadus. Pirmskara Latvijā “de iure” atzīšanas diena tika uzskatīta par vienu no svarīgākajiem valsts svētkiem, piekāpjoties ja nu vienīgi valsts proklamēšanas dienai

Lasīt vairāk

25.01.2021

Šogad tiks turpināta 2020. gadā sekmīgi aizsāktā un PBLA administrētā Latvijas Republikas Kultūras ministrijas programma diasporas pašdarbības kopu attīstībai un māksliniecisko spēju stiprināšanai.
 
Šīs programmas ietvaros konkursa kārtībā diasporas pašdarbības mākslinieciskās kopas varēs pretendēt uz vienreizēju rēķina (rēķinu) apmaksu ne vairāk kā EUR 1350.00 apmērā:
 

skatuves tērpu vai tautas tērpu (vainagi, saktas, sleņģenes, apavi, jostas u.c.) iegādei vai pasūtināšanai;
mūzikas instrumentu iegādei vai pasūtināšanai;
dekorāciju materiālu vai rekvizītu iegādei vai to izgatavošanas pasūtināšanai;
materiālu iegādei, kas paredzēti lietišķās mākslas darbu izgatavošanai;
mēģinājumu un nodarbību telpu nomai.

 
Latviešu

Lasīt vairāk

15.01.2021

Stāsts par spēku un trauslumu. Jāņa Kalniņa operas “Hamlets” atgriešanās uz Nacionālās operas skatuves

Nākamsvētdien, 24. janvārī, pulksten 18 pēc Latvijas laika Zoom platformā semināru ciklā #Kultūranepadodas gaidāms aizraujošs tiešsaistes seminārs par gaidāmo Jāņa Kalniņa meistardarba – operas Hamlets (1935) atgriešanos uz Nacionālās operas skatuves. Semināru rīko Pasaules Brīvo latviešu apvienība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo operu un Latvijas Nacionālās operas ģildi ASV.

Semināru tiešsaistē ievadīs Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšsēdētājs Egīls Siliņš, savukārt Latvijas Nacionālās operas ģildes (LNOĢ) prezidents Ivars Slokenbergs tiešsaistē no Ņujorkas

Lasīt vairāk