05.06.2020

Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA) un Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) izsludina otro attālināto sarunu ciklā #Kultūranepadodas diasporas latviešu organizāciju vadītājiem, kultūras pasākumu rīkotājiem, deju kopu, koŗu dalībniekiem, kā arī interesentiem Latvijā un visā pasaulē.
Otrais seminārs “Tradīcija un identitāte. Nemateriālais kultūras mantojums – zināšanas un prasmes mūsdienu cilvēka dzīvē” notiks 2020. gada 10. jūnijā no plkst. 16.00 līdz 17.30.
“Mēs saņēmām daudz pozitīvu atsauksmju no dalībniekiem mūsu pirmajā ievadseminārā maija beigās un sapratām, cik ļoti tautieši pasaulē, it sevišķi kultūras dzīves

Lasīt vairāk

03.06.2020

Divpadsmit soļi, kas jāzina, atgriežoties Latvijā
1. Pirms atgriešanās Latvijā, ārvalstī ir jāsaņem visi dokumenti un izziņas, kas liecina par nodarbinātību un saņemtajiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī dokumenti par darba periodiem un nomaksātajiem nodokļiem. Ja ārvalstī ir piešķirts bezdarbnieka pabalsts un, atgriežoties Latvijā, Jūs vēlaties turpināt saņemt šo pabalstu, tad no ārvalsts sociālās aizsardzības vai nodarbinātības dienesta jāpieprasa U2 dokuments bezdarbnieka pabalsta eksportam. Ja pēc nodarbinātības perioda beigām Jūs vēlaties pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, tad pabalsts jāpieprasa valstī, kurā Jūs

Lasīt vairāk

27.05.2020

Ar ievadsemināru tiešsaistē 26. maijā aizsākās PBLA pārstāvniecības iniciētais un Latvijas Nacionālā kultūras centra atbalstītais semināru un sarunu cikls ar saukli #kultūranepadodas, kas šogad un 2021. gadā iecerēts kā platforma saziņai un informācijas apmaiņai ar Latvijas diasporas ļaudīm un organizācijām pasaulē. Turpmākajos semināros plānots pievērsties būtiskiem kultūras, izglītības, ekonomikas un politikas jautājumiem, piemēram, piesaistot attiecīgo nozaru ekspertus. Pirmajā tikšanās reizē tiešsaistē klātesošos uzrunāja PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte, nedaudz iezīmējot nākamo semināru tēmas: latvieša identitāte, pasaules latviešu kustība 3×3, Pasaules Latviešu

Lasīt vairāk

14.05.2020

Piemērojoties darbam COVID-19 pandēmijas apstākļos, kad tiek atcelti klātienes kultūras pasākumi, kā diasporā, tā Latvijā un informācijas apmaiņa notiek attālināti, Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA) un Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC), iesaistot citus sadarbības un informatīvos partnerus, kā valsts tā arī sabiedriskajās iestādēs, vienojušies veidot informatīvu semināru un sarunu ciklu 2020. un 2021. gados par aktuāliem kultūras un diasporas politikas jautājumiem.
“Šajos jaunajos apstākļos mēs mēģinām izveidot jaunu saziņas un informācijas apmaiņas veidu ar tautiešiem un mūsu organizācijām pasaulē. Mēs nevaram

Lasīt vairāk

11.05.2020

Svētdien no Lielbritānijas pienākusi sēru vēsts, ka 10. maijā Lesterē (Leicester) astoņdesmit ceturtajā mūža gadā miris pazīstamais latviešu sabiedriskais darbinieks un bijušais Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēdis (1998-2002) Andrejs Valdis Ozoliņš.

Andrejs Valdis Ozoliņš dzimis 1935. gada 21. oktobrī Rīgā, pēc Otrā pasaules kara kopā ar ģimeni bēgļu gaitās nonācis Lielbritānijā, 1962. gadā absolvējis Londonas Universitāti, 1969. gadā – Bātas universitāti.  Andrejs Valdis Ozoliņš ilgus gadus bijis mācību spēks Lesteres pilsētas politehnikumā, paralēli daudzus gadus vadījis Lesteres latviešu skolu un Almēlijas

Lasīt vairāk

04.05.2020

Godātie tautieši pasaulē un Tēvzemē!
Šogad aprit 30 gadi kopš 1990. gada 4. maijā Augstākās padomesdeputāti pieņēma deklarāciju „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu“. Tas bija drosmīgs solis, kas vainagojās ar defacto valsts neatkarības atgūšanu
un Latvijas Republikas 5. Saeimas sasaukšanu.
Šogad Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludi nāšanas apaļo jubileju esam spiesti sagaidīt neierastos apstākļos, kad pasaulē plosās Covid–19 pandēmija, un esam ierobežoti svinību izpausmēs. Nu jau par ierastiem kā Latvijā, tā arī diasporā kļuvušie Baltā galdauta svētki, kas iezīmē 4. maija svinības, būs

Lasīt vairāk

30.04.2020

Saskaņā ar Valsts prezidenta un Ordeņu kapitula šā gada 23. aprīļa lēmumu 67 sabiedrības pārstāvjiem piešķirti augstākie Latvijas valsts apbalvojumi. Augstākie Latvijas valsts apbalvojumi piešķirti gan cilvēkiem, kuru drosme un pašaizliedzība sekmēja Latvijas valstiskuma atgūšanu nevardarbīgā parlamentārā ceļā un Neatkarības deklarācijas pieņemšanu 1990. gada 4. maijā, gan personām, kuras, pakļaudamas briesmām dzīvību, dokumentēja un nākamajām paaudzēm saglabāja patiesas liecības par Trešās atmodas gaitu, gan dažādu profesionālo nozaru pārstāvjiem, kuru darbība veicinājusi demokrātiskas, tiesiskas un nacionālas Latvijas valsts izaugsmi. Triju Zvaigžņu

Lasīt vairāk

29.04.2020

Lai bērniem Latvijā ārkārtas situācijas laikā nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas piedalīties attālinātajā mācību procesā, Amerikas Latviešu Apvienība (ALA) organizēja ziedojumu vākšanas akciju, kuras rezultātā 40 ģimenes Latvijā saņems portatīvos datorus 24 500 ASV dolāru vērtībā.

Līdz ar ārkārtas situācijas izsludināšanu koronovīrusa Covid-19 izplatības dēļ un pieņemto lēmumu mācību procesu skolās nodrošināt attālināti, daudzām ģimenēm Latvijā attālinātais mācību process kļuvis par lielu izaicinājumu. Daudziem bērniem trūkst viedierīču, lai varētu iesaistīties šādās mācībās. Vissmagāk šī situācija skar bērnus, kas jau ilgus gadus ir Amerikas Latviešu

Lasīt vairāk

27.04.2020

 
Piektdien, 24. aprīlī, PBLA valde, izglītības padome, dalīborganizāciju biedri un vairāki sadarbības partneri satikās virtuāli “Zoom” sēdē, lai dalītos ar pieredzēto un pārrunātu latviešu sabiedriskā darba aktuālitātes mītnes zemēs ārkārtas situācijas laikā. Sarunā tika plaši pārstāvēta gan PBLA valde, gan PBLA Izglītības padome, dalīborganizācijas un sadarbības partneri no ASV, Kanadas, Dienvidamerikas, Austrālijas, Eiropas un Skandināvijas.
Sēdes galvenais mērķis bija dalīties risinājumos, kādus dažādu latviešu centru, sabiedrisko organizāciju un skolu vadītāji atraduši, lai darbs un mācības neapstātos. Tāpat PBLA vadība vēlējās izmēģināt

Lasīt vairāk

Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments (RDIKSD), īstenojot projektu “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”, veido informatīvu atbalsta materiālu ikvienam, kurš vēlas atgriezties uz dzīvi Latvijā un Rīgā. Ar šo projektu vēlamies veicināt sadarbību starp Rīgas pilsētas pašvaldību un organizācijām, kas darbojas gan ar Latvijas diasporu, gan ar remigrācijas jautājumiem.
“Vēlamies Jūs uzrunāt un iesaistīt  projekta aktivitāšu īstenošanā, veidot veiksmīgu savstarpējo sadarbību un lūgt atbalstu informatīvā materiāla izstrādē, kuru vēlamies veidot atbilstošu  cilvēku vajadzībām. Rokasgrāmata tiks veidota tā, lai ik vienam, kurš

Lasīt vairāk