PBLA vadība un valdes delegācija beigusi darba vizīti Rīgā

26.02.2024

Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) un tās dalīborganizāciju – Amerikas Latviešu apvienības, Latviešu Nacionālās apvienības Kanadā, Eiropas latviešu apvienības – pārstāvji no 19. līdz 24. februārim uzturējās darba vizītē Rīgā, lai pārrunātu PBLA darbības prioritātes 2024. gadam un saskaņotu tās ar Latvijas valdību, ministrijām un sadarbības partneriem.

PBLA delegācijas kodolu veidoja priekšsēdis Pēteris Blumbergs (Vašingtona), PBLA vicepriekšēde Mārīte Kļaviņa (Frankfurte), Eiropas latviešu apvienības priekšsēde Justīne Krēsliņa (Stokholma), Amerikas latviešu apvienības (ALA) priekšsēdis Mārtiņš Andersons (San Francisko), Latviešu Nacionālās apvienības Kanadā valdes priekšsēdis Fritz Traugott-Kristbergs, un Eiropas latviešu apvienības prezidija locekles Karolīne Zobens East, Vita Kalniņa un Lelde Vikmane, kā arī PBLA pārstāvniecības darbinieki – izpilddirektors Raits Eglītis un tās vadītājs Jānis Andersons.

Nedēļas laikā notika tikšanās ar Latvijas Republikas Ministru prezidenti Eviku Siliņu, Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu un Saeimas prezidiju, aizsardzības ministru Andri Sprūdu un kultūras ministri Agnesi Loginu. Nedēļas izskaņā PBLA delegācija Rīgas pilī tikās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, kā arī piedalīsies Diasporas konsultatīvās padomes sēdē Ārlietu ministrijā. Pirms padomes sēdes notika tikšanās ar bijušo Latvijas vēstnieku ASV un ANO Andreju Pildegoviču, lai pārrunātu, kā diasporas organizācijas var palīdzēt Latvijai kļūt par rotējošo ANO Drošības padomes locekli 2027. gadā.

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, tiekoties ar PBLA vadību un valdi, atzinīgi novērtēja mūsu ārzemēs mītošo tautiešu būtisko ieguldījumu Latvijas attīstībā un drošības stiprināšanā, īpaši Vašingtonā, ASV, un pārrunāja ar PBLA pārstāvjiem to, kā kopīgiem spēkiem stiprināt Latvijas interešu aizstāvību.

Ar PBLA pārstāvjiem tikās arī Saeimas priekšsēdētāja biedres Zanda Kalniņa-Lukaševica un Antoņina Ņenaševa, kā arī Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns. Gan Saeimas, gan PBLA pārstāvji kā vienu no būtiskākajām prioritātēm izcēla valsts aizsardzību. Diasporas pārstāvji akcentēja, ka aizsardzība jau vēsturiski ir bijis viens no svarīgākajiem jautājumiem, un uzsvēra arī ārzemju tautiešu ieguldījumu tajā, lai Latvija tiktu uzņemta NATO. Šogad aprit 20 gadi, kopš esam NATO saimē, un PBLA iecerējusi 2024. gada jūnijā PBLA valdes sēdes ietvaros tam veltīt īpašu semināru. Parlamentārieši izcēla to, cik būtisku darbu diaspora var veikt, savās mītnes zemēs iestājoties par spēcīgu atbalstu Ukrainai cīņā pret agresorvalsti Krieviju. Saeimas Prezidijs akcentēja arī jautājumu par Krievijas nolaupītajiem Ukrainas bērniem, pastiprinot spiedienu uz Krieviju starptautiski, lai palīdzētu pēc iespējas ātrāk bērniem atgriezties dzimtenē.

Puses sprieda arī par ieguldījumu, ko diaspora var sniegt Latvijas ekonomikas attīstībā un investīciju piesaistē, un bija vienisprātis, ka Latvijā jāveicina investīcijām labvēlīga vide. Spriežot par remigrāciju, izcelts tas, cik būtiski ir ārzemēs mītošajiem tautiešiem sniegt informāciju par mājokļu, darba un izglītības iespēju piedāvājumu Latvijā. PBLA pārstāvji uzsvēra, ka Latvijā jāturpina pilnveidojumi izglītības un veselības aprūpes jomā. Tāpat pārrunātas attālinātā darba iespējas ārzemēs mītošajiem diasporas pārstāvjiem, ar savām zināšanās un pieredzi palīdzot šādā veidā. Kā būtisku prioritāti puses izcēla arī latviešu kultūras saglabāšanu ārzemēs, kā arī sprieda par to, kā veicināt ārzemēs mītošo tautiešu dalību vēlēšanās. PBLA pārstāvji pozitīvi vērtēja arī Latvijas vēstniecību darbu, stiprinot saikni ar tautiešiem.

PBLA vadība un valdes pārstāvji piedalījās arī Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē, kas bija veltīta aktuāliem remigrācijas jautājumiem – attālinātā darba pilnveidei, remigrantu mājokļu nodrošinājumam Latvijā, viņu ģimenes locekļu sekmīgākai iekļaušanai Latvijas sabiedrībā u.c.

PBLA vadības vizītes ietvaros Rīgā PBLA delegācija tikās ar Latvijas Republikas aizsardzības ministru Andri Sprūdu. Sarunas ievadā PBLA priekšsēdis Pēteris Blumbergs uzsvēra PBLA rūpes var valsts drošību, lobija darbu ASV un Kanadā, un lūdza Latvijas aizsardzības ministru darīt visu iespējamo, lai stiprinātu Latvijas ārējās robežas, būvētu infrastruktūru (Sēlijas poligonu), kur uzņemt sabiedroto karavīrus, turpināt darbu pie Valsts aizsardzības dienesta (VAD) ieviešanas. Savukārt ministrs Andris Sprūds, pateicoties PBLA par atbalstu, iezīmēja laukus, kur varētu attīstīties ministrijas un diasporas organizāciju sadarbība. Viņš uzsvēra, ka Latvija ir darījusi daudz pie savām aizsardzības pašspējām, stiprinot robežas, pabeidzot Latvijas – Baltkrievijas žoga izbūvi, iesaistoties “dronu koalīcijā” un iepērkot modernu spēcīgu bruņojumu krasta un pretgaisa aizsardzībai, kā arī militāri palīdzēts Ukrainai. Tas viss ir ilgstošs vairāk nekā desmit gadu process un prasīs milzīgus ieguldījumus un spriedzi uz valsts budžetu, uzsvēra ministrs.

Sarunas laikā PBLA pārstāvji ar aizsardzības ministru pārrunāja sadarbību ar Mičigānas Nacionālo gvardi (Michigan National Guard), dezinformācijas atspēkošanu un diasporas gaidāmo iesaisti VAD, uzsverot nepieciešamību laikus informēt jauniešus un viņu ģimenes par valsts aizsardzības dienesta pozitīvajiem aspektiem. Izskanēja arī aicinājums ministrijai padomāt par alternatīvā dienesta iespējām jauniešiem, kas uzskatu vai veselības dēļ nevar veikt aktīvu dienestu. Sarunas dalībnieki parrunāja arī gatavošanos NATO – 75. jubilejas samitam Vašingtonā un Latvijas dalības NATO divdesmitgades pasākumiem, tai skaitā PBLA iecerēto semināru par trimdas organizāciju lomu šajā procesā šī gada jūnijā.

PBLA vadība un valdes pārstāvji, tiekoties ar kultūras ministri Agnesi Loginu, pateicās Kultūras ministrijai un visām iesaistītajām valsts institūcijām par atbalstu dziesmu un deju svētku tradīcijas uzturēšanai diasporā, par atbalstu diasporas mākslinieciskajām kopām, gatavojoties XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem Rīgā, un piedaloties tajos. PBLA pārstāvji informēja ministri par 2024. gada jūlijā gaidāmajiem XVI latviešu Dziesmu un deju svētkiem Toronto, Kanadā, par nākamgad plānotajiem Eiropas latviešu kultūras svētkiem Bredfordā, Lielbritānijā, un par gatavošanos latviešu Dziesmu un deju svētkiem Grand Rapidos, ASV, 2026. gadā. Eiropas latviešu apvienības pārstāvji interesējās par pašreizējo situāciju ar Raiņa un Aspazijas muzeju Lugano, Šveicē, un ministre informēja ka aprīlī, dodoties uz Venēcijas biennāli, viņa plānojusi tikšanos arī ar Lugano pašvaldības pārstāvjiem, lai pārrunātu muzeja nākotni. PBLA pārstāvji ar ministri pārrunāja diasporas mediju lomu, atbalstu 2×2 un 3×3 kustībai pasaulē, kā arī Kultūras ministrijas atbalstīto projektu diasporā norisi un rezultātus.

23. februārī Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) priekšsēdis Pēteris Blumbergs un PBLA valdes pārstāvji tikās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. “Diasporas organizāciju galvenais uzdevums ir noturēt tautiešu saikni ar Latviju. Globālais latvietis 21. gadsimtā ir un būs daļa no pasaules. Lai kur arī latvietis atrastos, katrs var dot pienesumu Latvijai. Tas ir vienlīdz sakāms par ekonomisko, izglītības un zinātnes vai kultūras jomu,” pauda Valsts prezidents E. Rinkēvičs.

Tikšanās laikā notika domu apmaiņa par diasporas iesaisti Latvijas ekonomisko un drošības interešu pārstāvēšanā pasaulē. Valsts prezidents izteica pārliecību, ka Latvijas tautsaimniecības un ekonomikas attīstībai svarīgi veicināt remigrāciju un risināt ar to saistītos praktiskos jautājumus. Tāpat Valsts prezidents atzinīgi novērtēja PBLA sniegto atbalstu Ukrainai. E. Rinkēvičs aicināja darīt visu iespējamo, lai veicinātu plašāku diasporas līdzdalību gaidāmajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Vizītes ietvaros 22. februārī Latvijas Okupācijas muzejā notika svinīgs sarīkojums, lai pasniegtu PBLA 2023. gada balvas diplomu bijušajam PBLA priekšsēdim, trimdas politiskajam aktīvistam, 5. Saeimas deputātam, Eiropas lietu valsts ministram un kādreizējam Latvijas vēstniekam Spānijā Oļģertam Pavlovskim. Pasākumā tika pasniegta arī 2023. gada PBLA Kultūras fonda un padomes Goda balva un Atzinības raksti. Goda balva piešķirta Naurim Puntulim par dedzīgu atbalstu latviešu kultūrai ārpus Latvijas un Dziesmu svētku kustībai pasaulē, esot Latvijas Republikas kultūras ministra amatā, savukārt Atzinības raksti tika pasniegti Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) direktorei Signei Pujātei, LNKC projektu koordinatorei Aigai Vasiļevskai, horeogrāfam Jānim Purviņam, diriģentam Ivaram Cinkusam, Pasaules latviešu saieta nama organizatorei Jolantai Sausiņai par atbalstu diasporas mākslinieciskajām kopām Dziesmu un deju svētkos, un žurnālistei Baibai Palkavniecei par vērtīgo diasporas kultūras norišu apskatu Latvijas Radio 2 piektdienu programmā raidījumā “Latviešiem pasaulē”.

Sestdien, 24. februārī, pieminot pilnus divus gadus, kopš Krievijas kara Ukrainā sākuma, PBLA pārstāvji pie Brīvības pieminekļa tikās ar ASV vēstnieka Rīgā vietnieci, ASV diplomāti Džūliju Džeikobi (Julia Jacoby). PBLA delegācija piedalījās arī pretkara mītiņā “Kopā līdz uzvarai!”, kuru rīkoja Latvijas Pilsoniskā alianse kopā ar domubiedriem – biedrību “Gribu palīdzēt bēgļiem”, Eiropas kustību Latvijā un biedrību “Tavi draugi”. Pasākumā uzrunas teica Saeimas priekšsēdātāja Daiga Mieriņa un Ministru prezidente Evika Siliņa. Tajā piedalījās vairāki pazīstami Latvijas mūziķi, tostarp Ieva Akuratere, kura, tautai līdzi dziedot, izpildīja Brigitas Ritmanes dziesmu ar viņas tēva Andra Ritmaņa vārdiem “Manai tautai” (Palīdzi, Dievs!). Pasākuma izskaņā PBLA vadība nolika ziedus Brīvības pieminekļa pakājē. 24. februāra vakarā PBLA vadība kopā ar ALA priekšsēdi Mārtiņu Andersonu apmeklēja labdarības koncertu Ukrainas atbalstam “Kopā ar Ukrainu” Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē. Šī koncerta norisi finansiāli atbalstīja Amerikas latviešu apvienība. (PBLA pārstāvniecība)