Pasaules Brīvo latviešu apvienības Izglītības padome (PBLA IP) un Latviešu valodas aģentūra (LVA) izsludina konkursu diasporas latviešu skolu ārpus Eiropas finansiālajam atbalstam 2024. gadā

28.03.2024

Pasaules Brīvo latviešu apvienības Izglītības padome (PBLA IP) un Latviešu valodas aģentūra (LVA) izsludina konkursu diasporas latviešu skolu ārpus Eiropas finansiālajam atbalstam 2024. gadā. Finansiālo atbalstu 44 820 EUR apmērā nodrošina LVA no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”, bet finansējumu administrē PBLA.

Finansējuma sadali veiks PBLA IP komisija, kurā darbojas ASV, Austrālija un Kanādas izglītības nozaru vadītāji. Finansējumam aicinātas pieteikties latviešu nedēļas nogales skolas un vasaras vidusskolas ārpus Eiropas, kuras atbilst finansējuma saņēmēju atlases kritērijiem. Skolas mērķim ir jābūt latviskās izglītības nodrošināšanai, un skolas saimei ir aktīvi jāiesaistās latviešu sabiedrības darbā, audzinot un izglītojot latviešu sabiedriskos darbiniekus. Savukārt skolas uzdevumi ir: saglabāt un uzturēt latvisko identitāti, apgūt latviešu valodu un kultūru, kopt latviešu tradīcijas, veidot pilsonisko apziņu un uzturēt ciešas saites ar vietējo latviešu sabiedrību.

Ar detalizētiem konkursa nosacījumiem aicinām iepazīties konkursa nolikumā, kas ir publicēts LVA mājaslapā www.valoda.lv un PBLA mājaslapā www.pbla.lv/izglitiba/. Pieteikumus finansējumam aicinām elektroniski iesniegt līdz 2024. gada 22. aprīlim, aizpildot pieteikuma anketu https://ej.uz/PBLA2024.

Saskaņā ar nolikumu komisija apkopos un vērtēs pieteikumus, sniegs informāciju par konkursa rezultātiem līdz 2024. gada 3. maijam. Finansējums nodošanai skolām PBLA slēgs līgumus ar diasporas mītņu zemju centrālajām organizācijām: Amerikas Latviešu apvienību, Latviešu nacionālo padomi Kanādā un Latviešu apvienību Austrālijā un Jaunzēlandē. Valstīs, kurās nav centrālās diasporas organizācijas, līgumi tiks slēgti ar skolu vadību. Atskaites par saņemtā finansējuma izlietojumu skolām būs jāiesniedz līdz 2024. gada 17. novembrim.

Agnese Rimicāne
PBLA izglītības projektu koordinatore
izglitiba@pbla.lv