Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) dalīborganizāciju balsojumā 2016. gada PBLA Balva piešķirta Milvokos, ASV, dzīvojošajam sabiedriskajam darbiniekam Ērikam Krūmiņam par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Latvijas un latviešu tautas labā.

Latvijas valsts svētku gaisotnē pasniegtajā apbalvojumā īpaši izcelts Ē. Krūmiņa personīgais ieguldījums latviskā izglītībā, skautismā un Dziesmu un Deju svētku tradīcijas uzturēšanā ārpus Latvijas, kā arī Amerikas latviešu apvienības “Sadarbība ar Latviju” vadībā vairāk nekā 20 gadu garumā un ”Drošais Tilts” programmas izveidē Latvijas daudzbērnu ģimeņu, bāreņu un smagu apstākļu piemeklētu bērnu atbalstam.

„Ērika Krūmiņa kunga entuziasms un sirdsdegsme ir devusi iespēju saņemt nozīmīgus finansiālus atbalstus daudzām labām latviešu daudzbērnu ģimenēm, slimiem bērniem, bāreņiem, studentiem,“ skaidro Latvijas Bērnu fonda viceprezidente Vaira Vucāne, uzsverot, ka Ē. Krūmiņš ir „Latvijas patriots, latvietis ar lielo burtu, kas ar īstu, neviltotu latviskumu māca latviešu jauniešiem un ģimenēm, ar kurām viņš daudz komunicē, apmeklē šīs ģimenes dzīves vietās un iepazīstas ar reālo situāciju kā dzīvo ģimenes, kuras saņem Amerikas Latviešu stipendijas.“

krumins

 

Tāpat LBF viceprezidente atzīmē, ka Ēriks Krūmiņš pazīstams ar to, ka pašaizliedzīgi piedalās jauniešu, bērnu, ģimeņu audzināšanā latviskuma garā, māca būt lepnam par to, ka esi latvietis. „Viņš prot ieskatīties jauniešu liktenī, aicina saprast pašu nozīmīgāko – iegūt Latvijai nepieciešamāko profesiju, kas celtu valsts un ģimeņu labklājību turpmāk, kas veidotu jauniešu prasmi pamanīt to vienīgo, īpašo brīdi, kura sniegtais atbalsts un palīdzība kādam izmaina dzīvi. Tas padara Latviju drošāku,“ skaidro pārstāve no LBF, ar ko ALAs „Sadarbība ar Latviju“ nozare sadarbojusies kopš 1994.gada.

Ēriks Krūmiņš, kurš dzimis 1935. gadā Valmierā, bet savu mūža lielāko daļu nodzīvojis Milvokos, ASV ir viens no redzamākajiem, uzticamākajiem un ilggadīgākajiem sabiedriskajiem darbiniekiem ASV, kurš latviešu sabiedriskā darbā aktīvi un neatlaidīgi darbojies vairāk nekā 50 gadus.

Kopš jaunības dienām Ēriks Krūmiņš darbojies latviešu skautu kustībā, vairāk nekā divdesmit gadu garumā strādājot par latviešu mazskautu un skautu vadītāju 11. Gaujas skautu vienībā Milvokos. Par ieguldījumu skautisma kustībā 1982. gadā apbalvots ar skautu kustības „Baltās Lilijas“ ordeni. 20. gadsimta septiņdesmito gadu vidū Ēriks Krūmiņš tika ievēlēts par Milvoku pulkveža Kalpaka latviešu skolas pārzini, kuru viņš vadīja 12 gadus un kurā viņš vienlaikus pasniedza Latvijas jaunāko laiku vēsturi. 1978. gadā Ē. Krūmiņš uzņēmās 7. Vispārējo Latviešu Dziesmu un Deju svētku ASV rīcības virsvadību, kas sekmīgi norisinājās 1983. gadā, pulcējot vairāk nekā 12 000 dalībnieku un apmeklētāju.

Ēriks Krūmiņš darbojies Amerikas latviešu apvienības valdē no 1992. gada līdz 2015. gadam, kur viņš pildījis gan ALA vicepriekšsēža pienākumus, gan ar lielu entuziasmu un sirdsdegsmi vadījis „Sadarbība ar Latviju“ (SAL) nozari un „Drošā Tilta“ palīdzības programmu trūcīgajām Latvijas daudzbērnu ģimenēm, bāreņiem un smagu grūtību piemeklētiem bērniem. E.Krūmiņa vadībā Amerikas latviešu apvienības „Sadarbība ar Latviju“ nozare ziedojumos savākusi un uz Latviju pārskaitījusi gandrīz trīs miljonus ASV dolāru, kas piešķirti Latvijas trūcīgo bērnu atbalstam sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu.

No 1996. gada līdz 2012. gadam Ēriks Krūmiņš pārstāvēja Amerikas latviešu apvienību PBLA valdē, kur viņš aktualizējis un īpaši rūpējies par Latvijas demogrāfijas jautājumu risināšanu. Pēc Ē. Krūmiņa ierosinājuma no 1999. gada līdz 2008. gadam PBLA ir piešķīrusi 124,000 ASV dolāru Latvijas demogrāfisko projektu atbalstam, tajā skaitā, Latvijas Dzimstības veicināšanas fondam, Latvijas Bērnu fondam un Latvijas Ģimenes atbalsta centram. Pat beidzot savas aktīvās gaitas PBLA un ALA valdē, Ēriks Krūmiņš turpina strādāt latviešu tautas un Latvijas labā.