Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) biedru organizācijas 2008. gadā PBLA balvu piešķīrušas sabiedriskajam darbiniekam Jānim Kukainim par viņa veiksmīgo darbu, vadot virkni ārzemju latviešu organizāciju, bet it īpaši par viņa lietpratīgo darbību, gādājot par atjaunotās Latvijas drošību un demokrātisko attīstību, kas vainagojās ar Latvijas pievienošanos NATO dalībvalstīm.

Vairāk nekā 40 gadus Jānis Kukainis ir darbojies dažādās latviešu organizācijās un pasākumos, vadījis trimdas centrālās organizācijas. Ar savu profesionālā darba laukā gūto vadītāja pieredzi un rūdījumu viņš spējis īstenot tādus mērķus, kas nozīmīgi gan latviešu sabiedrībai ārzemēs, gan Latvijas valstij un latviešiem vispār. Savus sabiedrisko darbu J. Kukainis iesāk 1973. gadā Detroitā, iesaistoties Latviešu apvienības Detroitā valdē, ko vadījis piecus gadus. Darbojies Latviešu fonda padomē, Latviešu centra Gaŗezerā padomē, Mičigānas baltiešu komitejā, Detroitas latviešu skolā. 1996. gadā viņu ievēl par Amerikas latviešu apvienības (ALA) priekšsēdi, līdz ar to nonākot arī PBLA valdē. J. Kukaiņa vadībā šajās organizācijās aizvadītā gadsimta beigās sākās intensīva kampaņa, lai panāktu, ka Latvija un pārējās Baltijas valstis varētu iekļūt NATO aizsardzības lokā. Tas nebija panākams bez līdzekļu ieguldījuma un neatlaidīga darba, pārliecinot ASV kongresa locekļus pa sava atbalsta došanu šai idejai.

Jānis Kukainis to saprata un ar savu tālredzīgo un apņēmīgo uzdrīkstēšanos uzsāka līdzekļu apzināšanu un latviešu sabiedrības informēšanu līdz šim nepieredzētā apjomā. PBLA budžets vairākus gadus pēc kārtas tika gandrīz dubultots, lai projektā iesaistītu cilvēkus ar pieredzi ASV Kongresa locekļu informēšanā. Jānis Kukainis kopā ar Latvijas vēstniecības Vašingtonā darbiniekiem un baltiešu organizāciju pārstāvjiem apmeklēja daudzus latviešu centrus ASV un aktivizēja tautiešus piedalīties savu kongresa locekļu pārliecināšanā. Viņš bija klāt visur, kur vien tika runāts par NATO paplašināšanu, pārliecināja ASV valdības pārstāvjus ieņemt labvēlīgu viedokli, rīkoja konferences par Baltijas valstu drošības jautājumiem. Šo pūļu rezultātā ASV kongress un valdība iestājās par Latvijas uzaicināšanu pievienoties NATO dalībvalstīm un 2002. gada novembrī NATO galotņu sanāksmē Prāgā šis mērķis tika sasniegts.

Kā PBLA valdes priekšsēdis Jānis Kukainis nemitīgi centās panākt ciešāku sadarbību ar Latvijas valsts iestādēm, aktivizēja latviešus uz organizētu darbību gan Krievijā, gan Dienvidamerikā. Par savu nesavtīgo darbu Latvijas labā viņš ir saņēmis Triju zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni, Latvijas Republikas aizsardzības ministra Atzinības medaļu, Daugavas Vanagu nozīmi zeltā.

Jānis Kukainis dzimis 1943. gadā Rīgā. Amerikā ieceļojis 1951. gadā, ieguvis inženiera gradu Sinsinati universitātē, maģistra gradus Tenesijas un Mičigānas pavalsts universitātēs. Viņš vadījis vairākas nodaļas Ford Motor autofabrikā Detroitā, publicējis 20 raktus par aerodinamikas jautājumiem. Pensionējies 2000. gadā un pēc tam savu laiku veltījis darbam latviešu sabiedrības labā.

PBLA