Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) biedru organizācijas 2010. gadā PBLA balvu piešķīrušas Dr. Līgai Rupertei par viņas ieceri, ilggadīgo vadību un iejūtīgo līdzdalību, izveidojot un sekmējot 3×3 nometņu kustību, kas 30 gadu gājumā jau 180 reizes devusi iespēju 26 tūkstošiem latviešu izcelsmes ļaudīm no visām pasaules malām pavadīt laiku latviskā vidē, stiprināt viņu latviskās zināšanas un baudīt latvietības gaisotni.

Attēlā Dr. Līga Ruperte ar dzīvesbiedru Arnoldu Rupertu.

Būdama padomdevēja jauniešiem un ģimenēm un darbodamās ASV latviešu izglītības jomā, 1980. gadu sākumā Līga Ruperte guva atziņu, ka latviskuma uzturēšanai trimdā nepietiek ar izveidoto izglītības sistēmu latviešu skolās, bet ir nepieciešams dot spēcīgu impulsu, kas veicinātu latviešu izcelsmes laužu sapratni par latvietības būtību. Īpaša vajadzība šādai motivācijai bija tieši pieaugušo starpā, jo bērniem un jauniešiem jau bija savas skolas un vasaras nometnes. Pēc viņas domām, šo robu varētu aizpildīt ar nometni nedēļas garumā, kurā visu paaudžu dalībnieki, uzturoties latviskā gaisotnē, padziļinātu latviskās dzīves zināšanas un gūtu jaunus draugus, tā stiprinot latviskās ģimenes un kopības izjūtu. Radās ideja izveidot šādas nometnes, ko nosauca par 3×3.

Līga Ruperte izrādīja īpašu veiksmi īsā laikā pārliecinot latviešu organizācijas, lai tās atbalsta šādu 3×3 nometnes sarīkošanu. Pirmā nometne notika 1981. gadā Gaŗezerā, ASV, viņas vadībā. Nākamajos gados 3×3 sēkliņa iesējās citās vietās ASV un drīz vien arī citās latviešu mītņu zemēs – Austrālijā, Kanadā, Francijā, Zviedrijā, un 1990. gadā arī Latvijā. Dalībnieku vecums nav ierobežots, nometnēs piedalās gan individuāli, gan ģimenes trīs paaudžu sastāvā. Nometnēm ir kopīgi mērķi, pieeja, pamata idejas un darbības vadlīnijas. Atmosfēra ir neformāla un draudzīga, tur ir diskusijas, mijiedarbība, uzskatu dažādības iepazīšana, mācīšanās citam no cita. Līga Ruperte bija pirmo nometņu vadītāja, ir piedalījusies visās Latvijas 3×3 nometnēs kā lektore un turpina iespaidot šīs kustības attīstību kā dalībniece 3×3 padomēs gan ASV, Austrālijā, gan Latvijā. Trīsreiztrīs māmuļas un lolotājas, Līgas Rupertes neatlaidīgais un sekmīgais darbs latviskās dzīves ziņas kopšanas jomā ir unikāls un pelna visas latviešu sabiedrības pateicību.

Līga Ruperte (dzimusi Zirnīte 1932. gadā Daugavpilī), augstāko izglītību ieguvusi Mičiganas universitātē (University of Michigan), doktora gradu pedagoģijā saņemot 1973. gadā. Strādājusi kā skolotāja, skolu un aģentūru vadītāja, bijusi inspektore un audzinātāja latviešu vasaras vidusskolās ASV un Austrālijā, lektore un ieviržu vadītāja 2×2 un jaunatnes kursos. Kā Amerikas latviešu apvienības valdes locekle vadījusi Ārpusskolas izglītības biroju no 1977. gadam līdz 1993. gadam, ir arī vadījusi PBLA Izglītības padomi no 1979. līdz 2003. gadam. 1995. gadā nodibināja un līdz 2003. gadam vadīja Ģimenes atbalsta koordinācijas centru, kas palīdzēja daudzām latviešu sievietēm atgūt garīgo līdzsvaru un daudzmaz normālu ģimenes dzīvi pēcpadomju Latvijā. Līga Ruperte ir precējusies ar Arnoldu Rupertu, ģimenē dēls Arnolds un trīs mazbērni – Anita, Arnolds un Andrejs.

PBLA