PBLA balvu 2014. gadā saņem Guntis Šmidchens

Attēlā: Amerikas latviešu apvienības biroja vadītājs Raits Eglītis, Vašingtonas Universitātes asociētais profesors Dr. Guntis Šmidchens, Pasaules brīvo latviešu apvienības ģenerālsekretāre Tija Krūmiņa

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) balva šogad piešķirta Vašingtonas Universitātes asociētajam profesoram Dr. Guntim Šmidchenam par Baltijas studiju programmas izveidi Vašingtonas Universitātē un viņa nozīmīgo ieguldījumu latviešu, igauņu un lietuviešu kultūras un izglītības veicināšanā.

Lielā mērā pateicoties tieši folklorista un valodnieka Gunta Šmidchena ieguldītajam darbam un neatlaidībai Vašingtonas Universitātē jau 20 gadus darbojas Baltijas studiju programma, kuru pa šiem gadiem absolvējuši vairāk nekā 300 studentu. Gunta Šmidchena vadībā tā šobrīd piedāvā studentiem 30 dažādus lekciju kursus ne tikai latviešu, lietuviešu un igauņu valodā, literatūrā un folklorā, bet ir arī veicinājusi Baltijas valstu tematikas integrēšanu Vašingtonas Universitātē piedāvātajās politiskās zinātnes, vēstures un mūzikas programmās. Jāatzīmē, ka Baltijas studiju programmas atbalstam universitātē ir izveidots īpašs noguldījumu fonds, kurā 2013.gada vasarā bija uzkrāti 2,5 miljoni ASV dolāru.

Vašingtonas Universitātes bibliotēkas Slāvu un Baltu literatūras krājuma vadītājs Maikls Biggins izceļ Gunta Šmidchena ieguldījumu ne tikai Baltijas studiju programmas izveidē, bet arī ievērības cienīga baltiešu akadēmiskās literatūras krājuma izveidē. Kā to norāda Biggins, lielā mērā pateicoties Šmidchena neatlaidīgajam darbam baltiešu kolekcija Vašingtonas Universitātes bibliotēkā esot izaugusi no trīs maziem plauktiem 1994.gadā līdz vienai no bagātākajām baltiešu iespieddarbu kolekcijām ASV, kas šobrīd ietver vairāk nekā 24,000 iespieddarbu. „Pateicoties viņa vīzijai, entuziasmam un pūlēm, Vašingtonas Universitātē ir izveidots pirmklasīgs Ziemeļamerikas mēroga zinātniskās literatūras krājums latviešu studijās, kas tiek ļoti plaši izmantots Vašingtonas Universitātē un no kura regulāri informāciju smeļas pētnieki un studenti no viena Amerikas krasta līdz otram,“ piebilst Maikls Biggins.

Pirms desmit gadiem pēc Gunta Šmidchena ierosinājuma Vašingtonas Universitātes Mūzikas departaments pievērsās baltiešu kora mūzikas studijām, kas rezultējies vairākās koncertturnejās pa Baltijas valstīm ar baltiešu kormūzikas repertuāru. 2010.gadā Vašingtonas Universitātes koris dziedājis toreizējam Latvijas valsts prezidentam Valdim Zatleram, pēc kā saņēmis uzaicinājumu uzstāties Latvijas prezidenta pilī 2011.gadā. Pērn koris piedalījās XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos Rīgā. Universitātes mācībspēki un studenti studiju ietvaros arī veic oriģinālpētījumus par latviešu un baltiešu komponistu darbu un regulāri aicina pie sevis baltiešu komponistus, tādā veidā padarot Vašingtonas Universitāti par nozīmīgu baltiešu kormūzikas studiju centru. Kormūzika ir bijusi īpaši tuva pašam Guntim Šmidchenam, kuras īpašo nozīmi Baltijas valstu vēsturē analīzējis un aprakstījis savā 2014. gadā izdotajā grāmatā „The Power of Song – Nonviolent National Culture in the Baltic Singing Revolution“. Gadu gaitā Šmidchens ir publicējis rakstu sēriju par starptautiskās folkloristikas vēsturi un baltiešu nacionālajiem varoņiem, angliski tulkojis Imanta Ziedoņa dzejoļu ciklu “Motocikls“, tādā veidā veicinot latviešu un Latvijas kaimiņtautu kultūras izpēti un atpazīstamību starptautiskā mērogā. Baltijas valstu studiju popularizēšanas misiju Šmidchens pildījis gan strādājot universitātē, gan 2009.gadā uz diviem gadiem kļūstot par Baltijas studiju veicināšanas apvienības (Association for Advancement of Baltic Studies) prezidentu.

Šmidchens darbojies kā mācībspēks ne tikai Vašingtonas Universitātē, bet arī desmit ASV universitāšu izveidotajā Baltijas studiju vasaras institūtā (Baltic Studies Summer Institute), kas nodrošina interesentiem latviešu, lietuviešu un igauņu valodas apguves iespējas intensīvos valodas kursos deviņu nedēļu garumā. Viņa devumu novērtē arī Amerikas latviešu sestdienas un svētdienas skolas. „Dr. Šmidchena ieskati un atbalsts Amerikas latviešu apvienības izglītības programmai ar valodas pārbaudījumu ieviešanu arī pamatskolas līmeņa bērniem ir bijis neatsverams atbalsts mūsu pamatskolas skolēniem un jauniešiem,“ paskaidro Amerikas latviešu apvienības priekšsēde Anita Bataraga.

Pats Guntis Šmidchens skolojies Northwestern Universitātē, kur viņš 1985.gadā ieguva bakalaura grādu lingvistikā, un Indianas Universitātē, kur viņš 1996. gadā ieguva doktora grādu folkloristikā. Par darbu Vašingtonas Universitātē un par draudzības veicināšanu starp ASV un Baltijas valstīm Guntis Šmidchens iepriekš apbalvots ar Latvijas Atzinības krustu (IV pakāpe) un Igaunijas Māras zemes krustu (IV pakāpe).