60Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības (PBLA) biedru organizācijas piešķirušas 2012. gada PBLA balvu Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdim un šī muzeja ārlietu direktoram, emeritētam profesoram Valteram Nollendorfam (Ph. D.) par izcilo, pašaizliedzīgo darbu Latvijas Okupācijas muzejā, tā Nākotnes nama projekta vadīšanā, Latvijas vēsturiskās atmiņas saglabāšanā un skaidrošanā Latvijā un ārzemēs. Valters Nollendorfs nozīmīgos amatus muzejā ieņem sabiedriskā kārtā kopš 1998. gada, bet muzeja darbību sekmējis jau kopš tā dibināšanas 1993. gadā.

Ar šo balvu PBLA vēlas pateikties pazīstamajam  literatūras zinātniekam, publiskam vēsturniekam  un sabiedriski nenogurstošam cilvēkam par līdzšinējā mūža ieguldījumu Latvijai un sasniegumiem, vērīgi un draudzīgi  iepazīstinot  latviešus un  ārzemniekus ar mūsu valsts jaunāko laiku vēsturi, to stāstot, skaidrojot gan augstākajiem Latvijas ārvalstu viesiem – karaļiem, prezidentiem, politiķiem, gan arī daudziem skolniekiem un studentiem. V. Nollendorfs publicējis bagātu rakstu un eseju klāstu par Latvijas vēsturi un literatūru latviešu, vācu un angļu valodās. 2011. gada vasaras statistika liecina, ka V. Nollendorfs ir 2  grāmatu autors, vismaz 15  grāmatu redaktors (piemēram,  Sandras Kalnietes grāmatai With Dance Shoes in Siberian Snows). Viņš sacerējis vairāk nekā  70 nozīmīgu rakstu, strādājis par zinātnisku žurnālu redaktoru  (piemēram, žurnālam Monatshefte Madisonas universitātē).  Laureāts piedalījies pāri par simts konferencēs un semināros, pats organizējis vismaz trīsdesmit.  V. Nollendorfs ir padomnieks  PBLA valdei un pārstāvniecībai  Latvijā projektos, kas saistīti ar vēstures mācīšanu kā atseviško priekšmetu vispārizglītojošās skolās.  Laureāta  lielās darba spējas, harmoniskā personība,  valodu zināšanas, kulturālā, polītiskā domāšana un  laba organizatora talants veicinājis  gūt sekmes ne tikai viņa akadēmiskajā darba dzīvē. Laimīga roka – piesaistīt labas gribas cilvēkus, kas  palīdz Latvijas Okupācijas muzejam ieņemt ievērojamāko vietu apmeklējamo vietu sarakstā Rīgā.

Valters Nollendorfs savas dzīves un skolas gaitas sācis Rīgā. Tēvs Kārlis Nollendorfs bija kārtībnieks Vecrīgā. Sarkanarmijai tuvojoties, Nollendorfu ģimene  1944. gadā devās  bēgļu gaitās uz Rietumiem, nonākot Vācijā.  Tieši turpat, kur Jānis Jaunsudrabiņš – Bindē (Buende) un Grevenē, netālu no Minsteres, kur Valters  mācījās  latviešu ģimnāzijā. Nollendorfu ģimene ar trim dēliem 1950. gadā izceļoja  uz Teksasu (Texas) ASV. Tur strādājot par kalpa zēnu, vēlāk studējot vācu, angļu literatūru Nebraskā, V. Nollendorfs 1955. gadā  ieguva maģistra grādu vācu literatūrā. Sekoja doktorantūra Annarborā (Ann Arbor) netālu no Detroitas,  disertācija (Ph.D. vācu literatūrā)  Mičiganas (Michigan) universitātē 1962. Gadā.  Kļuvis par profesoru,  Valters Nollendorfs desmit gadus vadīja Ģermānistikas nodaļu Viskonsinas-Madisonas  (Wisconsin-Madison)  universitātē. Kopš 1995. gada viņš ir šīs universitātes emeritētais profesors.

Līdztekus aktīvam, veiksmīgam profesionālam  darbam V. Nollendorfs kopš 13 gadu vecuma  bēgļu gaitās Vācijā vienmēr brīvprātīgi strādājis latviešu sabiedrībā (mazskautos, skautos u.c.). 24 gadu vecumā viņš kļuva par pirmo atbildīgo žurnālaJaunā Gaita (rakstu krājums kultūrai un brīvai domai, ASV) redaktoru un turpina līdzdarboties tajā aizvien.  Valters Nollendorfs XX gs. 50. gadu nogalē vadīja Amerikas Latviešu Jauniešu Apvienību, piedalījās Jaunatnes svētku organizēšanā, kas 1959. gadā pulcināja vienkopus 6000 trimdas latviešu jauniešu, strādājis bērnu žurnālā Mazputniņš, apgādā Ceļinieks, darbojies 2×2 un vēlak 3×3  nometņu kustībā, vadījis jauniešu kursus Ziemeļamerikā u. c. Strādājis visās latviešu vidusskolās ASV un organizējis tālākizglītības seminārus skolotājiem. 1988/89. mācību gadā V. Nollendorfs vadīja  vienīgo pilna laika latviešu ģimnāziju brīvajā pasaulē – Minsteres latviešu ģimnāziju (MLĢ) Vācijā. No 1996. līdz 2000. gadam bijis direktors  Baltijas Studiju Veicināšanas Apvienības (AABS, Association for the Advancement of Baltic Studies) Baltijas birojā un jau tālajā 1976. gadā bija šīs apvienības prezidents ASV.

Pirmoreiz pēc ilgajiem trimdas gadiem Valters Nollendorfs dzimteni apmeklēja  1988. gadā.   V. Nollendorfs  1990. gadā bija viens no pirmajiem t.s. Fulbraita (Fulbright) lektoriem Latvijā.  Viņš ir Latvijas Zinātņu Akadēmijas loceklis kopš 1990. gada un Valsts Prezidenta Vēsturnieku komisijas loceklis kopš 1998. gada.

PBLA laureāts savā dzīves gaitā saņēmis atzinību un pateicības apliecinājumus  gan no ārvalstu  pārstāvniecībām un institūcijām, gan arī no latviešu sabiedrības.  Augstāko apbalvojumu Latvijā – Triju Zvaigžņu ordeni –  kā mūsu valsts atzinības apliecinājumu par vienreizēju devumu Latvijai,  laureāts 1997. gadā saņēma no Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa. Ministru prezidents  Valdis Dombrovskis 2011. gada valsts svētku priekšvakarā pasniedza V. Nollendorfam Ministru kabineta balvu, Latvijas valdības augstāko apbalvojumu. Līdzekļus, kas sekoja šim apbalvojumam, kā arī  ģimenes svētkos un sēru gadījumā dāvanu, ziedu  vietā atvēlēto V. Nollendorfs ziedojis muzeja Nākotnes Nama iekārtošanai un jaunajai ekspozīcijai.

Gandrīz ikviens ārvalstu vēstnieks Latvijā pazīst V. Nollendorfu. Un katrs Latvijas Valsts prezidents var sniegt rekomendāciju par 2012. gada PBLA balvas saņēmēju.  V. Nollendorfs uz dzīvi Latvijā atgriezās 1996. gadā.  Pieci viņa bērni ar ģimenēm dzīvo un strādā ASV. Laureāts visu mūžu rakstījis dzejoļus, kas vēl nav publicēti, viņa krājumā ir dzeja vismaz četriem, pieciem sējumiem!

Valtera Nollendorfa  vīzija pirms pusotra gada par Latvijas Okupācijas muzeja nākotni: „… lai mums patiešām būtu šis muzejs, lai šī vieta izskatītos sakārtota uz 2014. gadu. Un it sevišķi – uz 2015. gadu, kad mūsu valsts varēs būt Eiropas prezidējošā valsts un Rīga būs Eiropas kultūras galvas pilsēta (2014). Vai tad kaut ko labāku var iedomāties?  Ja man uzdāvinātu Nākotnes namu, tā man būtu lielākā dāvana. Bet ne jau manis dēļ. Un ne jau tāpēc, ka esmu ar to ilgi strādājis un dzīvojis. Mūsu visu dēļ. Mūsu nākotnes dēļ. Pagātne mums jāparāda tādā veidā, kā es teicu: pārdomājot, analizējot un pārliecinot.” (Brīvā Latvija,  Nr. 12., 2011. g. 19.-25. marts, intervija 80. g. jubileja – Es esmu mājās. ).

PBLA 2012. gada balvu Valteram Nollendorfam pasniedza PBLA valdes priekšsēdis Jānis Kukainis 2012. gada 24. oktobrī Rīgas Latviešu biedrības namā PBLA gadskārtējai valdes sēdei veltītajā pieņemšanā, kur pulcējās aptuveni divsimt piecdesmit Latvijas un dažādu ārzemju latviešu organizāciju pārstāvji. Šajā sarīkojumā PBLA izsludināja 2013. gadu par Latvijas Okupācijas muzeja gadu un aicināja pasaules latviešu organizācijas un latviešus dāsni atbalstīt Latvijas Okupācijas muzeja iekārtošanu Nākotnes Namā, lai tas vēl ilgi stāstītu un atgādinātu patiesību par Latvijas valsts un tautas likteni okupācijas laikā un par okupācijas atstātajām sekām mūsdienu Latvijā un tās sabiedrībā.

PBLA pārstāvniecība un Latviešu Kopība Vācijā