Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA) nolēmusi 2006. gada balvu piešķirt kultūras un sabiedriskajam darbiniekam Arturam Cipulim (1922 -2006) par izciliem nopelniem Eiropas trimdas latviešu kultūras saglabāšanā un neatlaidīgo darbību Minsteres Latviešu ģimnāzijas labā.

Tradicionāli balsojums par PBLA balvu ik gadus notiek septembrī, bet balva tiek pasniegta 18. novembrī.
Negaidīta sēru vēsts apsteidza balvas pasniegšanu šajos valsts svētkos – Arturs Cipulis miris Hamburgā 11. oktobrī pēc sekmīgi pārciestas operācijas.

PBLA 2006. gada balvas laureāts beidzis Jelgavas Skolotāju institūtu un 1943. gada pavasarī iesaukts leģionā. 1945. gada rudenī Braunšveigas bēgļu nometnē Vācijā nodibinājis latviešu pamatskolu.
1952. gada pavasarī Arturs Cipulis ar ģimeni apmetās uz dzīvi Pinnebergā pie Hamburgas. Arturs Cipulis bijis Pirmo Eiropas Latviešu Dziesmu svētku Hamburgā rīcības komitejas priekšsēdis (1964), arī Otro Eiropas Latviešu Dziesmu svētku Hannoverā (1968) rīcības komitejas vicepriekšsēdis.

No 1972. līdz 2003. gadam (ar pārtraukumu 90. gadu otrajā pusē) Arturs Cipulis vadīja Latviešu Kopību Vācijā (LKV; organizācijas nosaukums līdz 90. gadu otrajai pusei bija Latviešu Centrālā Komiteja Vācijā). Gandrīz visu šo laiku Arturs Cipulis bija arī Vācijas pārstāvis PBLA valdē un Rietumeiropas Latviešu Apvienības prezidijā. A. Cipulis 30 gadus vadīja Hamburgas Latviešu biedrību. Viņš vairāk nekā 40 gadus bija Hamburgas latviešu koŗa diriģents. Minsteres Latviešu Ģimnāzija (MLĢ) bija A. Cipuļa sirdslieta. Būdams LKV priekšsēdis, viņš reizē ilgus gadus darbojās kā MLĢ augstākais administrācijas vadītājs. Laureāts ar neatlaidīgu, pašaizliedzīgu darbu (bez jebkāda atlīdzinājuma) palīdzēja nodrošināt vienīgo latviešu ģimnāziju ārzemēs līdz pat 1998. gadam, kad vairs nebija iespējams turpināt tās pastāvēšanu.
Sadarbībā ar Latvijas Valsts archīvu A. Cipulis rūpējās par izstāžu „Dziesmu svētki trimdā”, „PBLA 45 gadu darbība”, “Trimdas arhīvi atgriežas” sarīkošanu Rīgā. A. Cipulis organizēja trimdas koru piedalīšanos pirmajos kopējos Dziesmu svētkos Rīgā 1990. gadā. Viņš bija 1990. un 1993. gada Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku rīcības komitejas loceklis Latvijā.
A. Cipulis apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru (1997) un Vācijas Valsts Nopelnu ordeni (“Bundesverdienstkreuz”, 1998). A. Cipuļa pelnu urna 4. novembrī tika apbedīta Latvijā.