Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) biedru organizācijas ir nolēmušas piešķirt 2007. gada PBLA balvu Jānim Frišvaldam Anglijā par pašaizliedzīgu, daudzpusīgu sabiedrisko darbu un nesalaužamu uzticību sarkan-balt-sarkanam karogam un latviešu tautas brīvības ideāliem.

Īpaši izcils ir Jāņa Frišvalda devums Daugavas Vanagu organizācijai. Viņš 24 gadus bez pārtraukuma vadīja DV globālo darbību. Ar savu lietpratīgo pieeju viņš izveidoja mērķtiecīgus sakarus ar DV zemju vadībām un sekmēja pastiprinātu darbību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Rezultātā, DV organizācija uzplauka un sasniedza lielāko biedru skaitu – nepilnus desmit (10) tūkstošus.

Jānis Frišvalds dzimis 1923. gada 10. jūnijā Bauskas apriņķa Codes pagasta „Tiltos”, lauksaimnieku Jāņa un Bertas Frišvaldu vecākais dēls. 1937. gada pavasarī beidzis Bauskas pilsētas Viļa Plūdoņa pamatskolu. 1937. gada rudenī uzsāk skolas gaitas Valsts Mežotnes lauksamniecības vidusskolā, kuru sekmīgi beidz 1943. gada aprīlī. Tā paša gada 6. novembrī tiek iesaukts Latviešu leģionā.

1947. gada jūnijā izceļo uz Angliju un saņem darbu Stantonas tēraudlietuvē. No 1955. gada augusta, līdz pensijas laikam 1988. gada rudenī, strādā Notinghamas pilsētas sabiedriskā transporta departamentā.

1967. gada decembrī salaulājās ar Aiju Dēzi. 1969. gada 5. novembrī ģimenē pieaugums, dēls Jānis un meita Andra 1997. gada jūlijā, pēc ilgākas slimošanas šīs zemes gaitas beidz laulātā draudzene Aija. Piecus gadus vēlāk 2002. gadā iepazīstas un nodibina ģimenes dzīvi ar Marutu Vingri.

1949. gada 11. septembrī Jānis Frišvalds piedalījās Daugavas Vanagu fonda (DVF) Notinghamas nodaļas dibināšanā. Ar to sākās nepārtraukts darbs Daugavas Vanagu organizācijā. Gadu gājumā pildījis daudzus amatus Notinghamas nodaļas valdē, ieskaitot nodaļas valdes priekšsēža. Paralēli darbojas arī Daugavas Vanagu fonda valdē sekmīgi veicot informācijas nozares vadību, līdzdarbojoties arī DV Mēnešraksts redakcijā un no 1967. gada līdz 1972. gada 31. decembrim pilda DVF valdes priekšsēža pienākumus.

1972. gada beigās Jāni Frišvaldu ievēl kā Daugavas Vanagu priekšnieku un Daugavas Vanagu Centrālās valdes (DVCV) priekšsēdi. Šajos amatos viņš tiek ievēlēts astoņas reizes. Daugavas Vanagu organizācijas globālo vadību Jānis Frišvalds pārņem 1973. gada 1. janvārī, organizācijas darbības pārmaiņu posmā. Viņš vienmēr uzsvēra un veicināja Daugavas Vanagu prioritātes: aprūpi, nacionāli polītisku informācijas darbu, jaunatnes latvisku audzināšanu un kulturāli sabiedrisku darbību. Ļoti lielu vērību viņš piegrieza DV Centrālās valdes nozaru darbībai un tai sekoja ar sevišķu uzmanību. Vadībā un sadarbībā vienmēr izcēlās Jāņa Frišvalda lepnums par Daugavas Vanagu organizāciju un rūpes par Latvijas un latviešu tautas nākotni.

Jānim Frišvaldam vienmēr tuvs ir bijis rakstītais vārds. Kopš 1963. gada, kad Londonā nodibināja Latviešu Preses biedrības Anglijas kopu, visus šos gadus viņš ir kopas biedrs un kopš 2000. gada – kopas valdes priekšsēdis. Jāņa Frišvalda raksti ir publicēti laikrakstos Latvija AmerikāBrīvā Latvija,LaiksDV Mēnešraksts un DV darbības kopojuma piecās grāmatās Laiks, Telpa, Ļaudis.

Jāņa Frišvalda mūža devums nav gājis secen latviešu organizācijām, kuras augstu ir novērtējušas un izcēlušas viņa darbu ar sekojošiem apbalvojumiem: DVCV Atzinības raksts (1955.g.), DV Zelta nozīme (1960.g.), Skautu pateicības zīme Saulīte (1986.g.), PBLA Kultūras fonda Goda diploms (1963.g.), Triju Zvaigžņu ordenis (1995.g.) un tagad – PBLA balva.

PBLA