14.09.2017

12. septembrī Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA) laida klajā jaunu lietotni ar nosaukumu “Tautasdziesmas”. Lietotne ir diasporas latviešu skolu bērnu dāvana Latvijai tās simtgadē un ir trīs gadu darba rezultāts. PBLA 2015. gadā diasporā izsludināja akciju “Man dziesmiņu nepietrūka”, – kur trijos akcijas posmos latviešu diasporas skolām bija vispirms jāveido projektus vai uzvedumus par latviešu tautasdziesmām, jābalso par savām mīļākajām tautasdziesmām un 3. posmā sekoja tautasdziesmu video ierakstu izveide; skolu video ieraksti iekļauti lietotnē.
Pēc Amerikas latviešu apvienības Izglītības nozares vadītājas Andras Zommeres domām

Lasīt vairāk

31.08.2017

Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) gadskārtējā valdes sēde notiks no 27. līdz 29. septembrim Rīgā. Valdes sēdes oficiālā atklāšana notiks 27.septembrī pulksten  9.00 Rīgas Latviešu biedrības nama Līgo zālē, Merķeļa ielā 13, Rīgā. Pati valdes sēde notiks no 27. Līdz 29. septembrim viesnīcas “Radi un draugi” Konferenču zālē Vecrīgā, Mārstaļu ielā 3.
PBLA pārstāvniecība Rīgā.

2017. gada 20. jūlijā stājās spēkā jauna kārtība, kādā Ārlietu ministrijā (turpmāk – Ministrija) iesniedz, izvērtē un finansiāli atbalsta projektus sadarbības ar Latvijas diasporu stiprināšanai, diasporas organizāciju atbalstam un diasporas ieguldījuma Latvijas attīstībā veicināšanai. Ar jauno Kārtību, kas precizē un pilnveido pagājušā gada nogalē izstrādāto procedūru diasporas atbalsta projektu iesniegšanai un izvērtēšanai, var iepazīties šeit.
Ministrija vērtē atbalstu projektiem, kuru mērķis ir sadarbības ar diasporu stiprināšana un diasporas ieguldījuma Latvijas attīstībā veicināšana, līdzfinansējot aktivitātes kultūras, izglītības, zinātnes, ekonomikas, sporta un citās jomās,

Lasīt vairāk

26.07.2017

Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) Kultūras fonds, kas jau vairāk nekā četrdesmit gadu garumā atbalstījis latviešu kultūras, teātra, mūzikas un literatūras tradīciju saglabāšanu un jaunradi, vēstures izziņu, kā arī latviskās izglītības programmas ārpus Latvijas, šogad no 34 iesūtītiem projektiem izraudzījies 15 projektus, ko atbalstīt ar finanšu piešķīrumiem. 
“Šogad PBLA Kultūras fonds kopskaitā saņēma 34 augstvērtīgus projekta pieteikumus. Šis ir bijis laikietilpīgs uzdevums PBLA Kultūras fonda valdei 19 personu sastāvā atlasīt un vienoties par atbalstāmiem projektiem no tik liela augsti kvalitatīvu pieteikumu

Lasīt vairāk

14.07.2017

Simbolisku dāvanu Latvijas valsts simtgadei trešdien, 5.jūlijā, pasniedza Amerikas latviešu apvienības jaunieši, katrs iestādot pa bērzam Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja alejā. Tā viņi Latvijā pabeidza savu vasaras praksi, kuras laikā iegūta darba un dzīves pieredze un apcerētas iespējas palikt te uz pastāvīgu dzīvi.
„Laikā, kad liela daļa iedzīvotāju ir izbraukuši un prom došanās tēma ir joprojām aktuāla jauniešu vidū, šāda iniciatīva ir ļoti nozīmīga. Prakses laikā jauniešiem bija iespēja iejusties Latvijas sadzīvē, iepazīties ar darba vidi un vietējiem cilvēkiem, tāpēc atvadoties, katrs

Lasīt vairāk

Pēc Amerikas latviešu apvienības Kultūras nozares vadītājas un Latvijas simtgades pasākumu koordinatores ASV Līgas Ejupes iniciatīvas tapusi jauna Latvijas Simtgades svinībām veltīta mājas lapa, kur varat vairāk uzzināt par notikumiem un jaunumiem Amerikas latviešu sabiedrībā, kas veltīti Latvijas Simtgadei. Aicinām apmeklēt un iepazīties ar jauno mājas lapu un interaktīvi piedalīties informācijas apritē un jaunu ideju apmaiņā! Mājas lapas adrese: http://www.latvia100usa.org/

Latvijas valsts simtsgade ir svētki ne tikai Latvijai, bet arī visai Latvijas valstpiederīgo saimei pasaulē. Šovasar ar skaļi izskanējušiem un kupli apmeklētajiem XIV Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem Baltimorā, ASV, Amerikas latviešu sabiedrība ieskandinājusi Latvijas simtgades pasākumu sēriju Amerikas Savienotajās Valstīs.
XIV Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki ASV pulcēja vairāk nekā 1000 dziedātāju un dejotāju, kā arī pāri par 3000 skatītāju no ASV, Kanādas un Latvijas. Apzinoties Dziesmu un Deju svētku tradīcijas īpašo nozīmi, svētku norisi atbalstīja kā Amerikas

Lasīt vairāk

07.06.2017

Jau vairākus gadus Latvijas Ārlietu ministrija atbalsta projektus sadarbības stiprināšanai ar Latvijas diasporu, diasporas un diasporas organizāciju atbalstam un diasporas ieguldījuma Latvijas attīstībā veicināšanai. 2017. gadā stājusies spēkā jauna kārtība, kādā šie projekti iesniedzami un kādā tie tiek izvērtēti un atbalstīti.
Sākot ar šo gadu, Ārlietu ministrijas izveidota diasporas projektu izvērtēšanas komisija vērtēs atbalstu projektiem, kuru mērķis ir sadarbības ar diasporu stiprināšana un diasporas ieguldījuma Latvijas attīstībā veicināšana, līdzfinansējot aktivitātes kultūras, izglītības, zinātnes, ekonomikas, sporta un citās jomās, komunikācijas veicināšanas pasākumus,

Lasīt vairāk

06.04.2017

Pasaules Brīvo latviešu apvienība, kas ir ārzemju latviešu organizāciju augstākā pārstāvniecība, izsludina vakanci uz Latvijas valsts simtgades diasporas projektu koordinatora amatu (uz trīs gadu periodu) Rīgā.
Pamatpienākumi: 

Sadarbībā ar PBLA dalīborganizācijām izstrādāt un realizēt Latvijas valsts simtsgades pasākumu plānu diasporā;
Kopā ar projektu vadītāju noteiktajos termiņos un kvalitātē koordinēt plānā ietvertās aktivitātes, kas ietver konferenču, semināru, informative pasākumu un izstāžu rīkošanu, komunikāciju ar diasporas organizācijām un medijiem;
Apstrādāt projekta iekšējo dokumentāciju;
Sekot Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna izpildei diasporā, analizēt rezultātus un proaktīvi izstrādāt priekšlikumus

Lasīt vairāk

Aprīļa pirmajās divās nedēļās, no 3. līdz 14. aprīlim, Rīgā darba vizītē ieradusies Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) un Eiropas Latviešu apvienības (ELA) vadība, lai tiktos ar Latvijas augstākajām amatpersonām un pārrunātu aktuālākos jautājumus sadarbībā starp Latviju un Latvijas diasporu pasaulē.
Šīs darba vizītes ietvaros paredzēta tikšanās ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, Ministru Prezidentu Māri Kučinski, kultūras ministri Daci Melbārdi, izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski, ekonomikas ministru Arvilu Ašeradenu, ārlietu ministrijas valsts sekretāru Andreju Pildegoviču, Saeimas Saliedētības komisijas deputātiem, kā

Lasīt vairāk

Izmantojiet iespēju
pieteikties Latvijas pilsonībai!
Kopš 2013. gada stājušies spēkā grozījumi LR pilsonības likumā