24.06.2016

Pasaules Brīvo latviešu apvienības dalīborganizācija – Eiropas Latviešu apvienība (ELA) pauž sarūgtinājumu par Lielbritānijas referenduma rezultātu attiecībā uz tās turpmāko dalību Eiropas Savienībā. ELA prezidija priekšsēdis Kristaps Grasis uzsver: “Latvijas drošības un pārticības pamats ir vienota un spēcīga Eiropas Savienība. Cerams, Lielbritānijas piemērs neradīs nestabilitāti un domino efektu citviet Eiropā.”
Lielbritānijā  dzīvo nozīmīga,  tradīcijām  bagāta,  daudzskaitlīga un  daudzveidīga Latvijas diasporas daļa.  Tā ir vērtība  Latvijai. Brexit  balsojuma rezultātā  Lielbritānijā  dzīvojošajiem Latvijas izbraucējiem, kam nav Lielbritānijas pilsonības, ir radīta neskaidrība par  nākotni  šajā  valstī  –  par  viņu  darbavietām  vai studiju iespējām,  uzturēšanās

Lasīt vairāk

15.06.2016

Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) Kultūras fonds, kas jau vairāk nekā četrdesmit gadu garumā atbalstījis latviešu kultūras, teātra, mūzikas un literatūras tradīciju saglabāšanu un jaunradi, vēstures izziņu, kā arī latviskās izglītības programmas ārpus Latvijas, šogad no rekordliela pieteikumu skaita izraudzījies 16 projektus, ko atbalstīt ar finanšu piešķīrumiem.
“Šogad PBLA Kultūras fonds kopskaitā saņēma 51 augstvērtīgu projekta pieteikumu no 17 valstīm. Šis ir bijis smags un laikietilpīgs uzdevums PBLA Kultūras fonda valdei 19 personu sastāvā atlasīt un vienoties par atbalstāmiem projektiem

Lasīt vairāk

29.05.2016

Šodien, 27. maijā, PBLA (Pasaules Brīvo latviešu apvienības) priekšsēža vietniece un Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē priekšsēde Kristīne Saulīte un PBLA Izglītības padomes izpilddirektore Anta Spunde  tikās ar izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski, lai pārrunātu diasporas izglītības aktuālākos jautājumus un turpmāko sadarbību PBLA un IZM (Izglītības un zinātnes ministrijas) Sadarbības memoranda ietvaros. PBLA pārstāves aktualizēja nākamā gada diasporas izglītībai atvēlētā budžeta neskaidrību un izteica cerību, ka tiks atrasti līdzekļi gan iesākto iniciatīvu turpināšanai, gan rasti trūkstošie  līdzekļi elektroniska tālmācības

Lasīt vairāk

19.05.2016

PBLA Izglītības padome 2016. gada februārī izsludināja akciju “Man dziesmiņu nepietrūka, kurā aicināti piedalīties diasporas skolu bērni un jaunieši vecumā no septiņiem līdz 18 gadiem.
Akcijas pirmajā posmā latviešu diasporas skolu skolēni aicināti veikt pētījumus par latviešu tautasdziesmām, ar mērķi veicināt ārzemēs dzīvojošo latviešu bērnu un jauniešu cieņu un mīlestību pret latviešu tautasdziesmām, radot iespēju tās pētīt un analizēt, kā arī izdziedāt.
PBLA IP ir nolēmusi pagarināt akcijas pirmā posma iesniegšanas termiņu. Jaunais iesniegšanas termiņš ir 20. jūlijs. Šādā veidā skolas, kas vēl nav

Lasīt vairāk

04.05.2016

Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēdis Jānis Kukainis aizvadītajā nedēļā saņēmis Amerikas Baltiešu brīvības līgas (Baltic American Freedom League – BAFL) apbalvojumu par ilggadīgu un neatlaidīgu Baltijas valstu brīvības un drošības veicināšanā.  
Lai arī Amerikas Baltiešu brīvības līgas rīkotā Baltijas Brīvības balvas pasniegšanas ceremonija norisinājās aprīļa sākumā, PBLA priekšsēdim Jānim Kukainim pieškirtais apbalvojums tika nodots viņa rokās aizvadītajā nedēļas nogalē Losandželosā notikušā Amerikas latviešu apvienības 65. kongresa laikā, uz kuru bija pulcējušies latviešu organizāciju vadītāji un pārstāvji no visiem lielākajiem latviešu

Lasīt vairāk

27.04.2016

Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) aicina latviešu organizācijas ārpus Eiropas pieteikties pieejamajam finansiālam atbalstam izglītojošu pasākumu (semināru, kursu, meistarklašu, konferenču) organizēšanai no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”. Kopējais pieejamais finansējums ir 12 186 EUR. Plānots, ka vienam pasākumam sniegtais atbalsts būs līdz 2000 EUR, izņēmuma gadījumos reģionāla mēroga pasākumiem, kas paredzēti plašai auditorijai, iespējams lielāks finansiālais atbalsts.
Projektu izsludina Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) un Latviešu valodas aģentūra (LVA).
Visām latviešu organizācijām, kas vēlas pieteikties finansiālā atbalsta saņemšanai, elektroniskā pieteikuma anketa

Lasīt vairāk

Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) aicina latviešu skolas ārpus Eiropas pieteikties pieejamajam finansiālam atbalstam no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”. Kopējais pieejamais finansējums ir 13 500 EUR. Plānots, ka vienai skolai sniegtais atbalsts būs līdz 1000 EUR, bet izņēmuma gadījumos finansējuma piešķiršanas komisija var lemt par lielāka apjoma finansējuma piešķiršanu.
Projektu izsludina Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) un Latviešu valodas aģentūra (LVA).
Skolām, kas pieteiktos uz finansējumu, jāatbilst zemāk norādītajiem kritērijiem. Lai atvieglotu birokrātisko slogu un veicinātu skolu piedalīšanos, projekta dokumentu

Lasīt vairāk

22.04.2016

Skolotāju konference Sidnejas Latviešu namā notika no 9. līdz 10.aprīlim, piedaloties latviešu skolu skolotājiem no Austrālijas, kā arī Latviešu valodas aģentūras (LVA) dalībniekiem, Valsts izglītības un satura centra (VISC) pārstāvei un PBLA pārstāvei no Latvijas. Bija kupls dalībnieku skaits – 40 personas – gan skolotāji, gan brīvklausītāji.
Daina Grosa, PBLA IP locekle un LAAJ skolu nozares vadītāja, kā arī konferences rīkotāja, lūdza prof. Jāni Valdmani, Latviešu valodas aģentūras direktoru, atklāt Skolotāju konferenci Sidnejā 2016. Profesors atzīmēja, ka mums ir kopīgs mērķis,

Lasīt vairāk

04.04.2016

Lai pēc gada sākumā notikušās Latvijas valdības maiņas veicinātu viedokļu apmaiņu un nospraustu sadarbības virzienus jautājumos, kas skar latviešu diasporu pasaulē, aizvadītajās divās nedēļās Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēdis Jānis Kukainis un Eiropas latviešu apvienības priekšsēdis Kristaps Grasis viesojās Rīgā un tikās ar dažādu nozaru ministriem.
Divu nedēļu laikā PBLA delegācija tikās gan ar Latvijas Ministru prezidentu, gan ārlietu, kultūras un ekonomikas ministru, kā arī ar finanšu ministri un izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem. Šajās sarunās PBLA priekšsēdis kopā ar ELA

Lasīt vairāk

23.03.2016

Ņemot vērā vakardienas šausminošos terora aktus Eiropas galvaspilsētā Briselē, kas atmiņā atsauc vēl nesenos traģiskos notikumus arī Parīzē, vēlamies šajā grūtajā brīdī izrādīt solidaritāti ar latviešu kopienu Beļģijā un izteikt līdzjūtību visiem, kuru tuviniekus un paziņas skārusi šī nelaime.
Aicinām visus latviešus Eiropā smelties spēku savos līdzcilvēkos un apziņā, ka mūsu drošība un nākotne sakņojas nevis baiļu raisītā naidīgumā, bet rūpīgi sargājamās Eiropas pamatbrīvībās.
ELA prezidijs, šajās dienās tiekoties ar Latvijas Ārlietu ministru un ministru prezidentu, uzsvērs nepieciešamību Latvijas valdībai gādāt par

Lasīt vairāk

Izmantojiet iespēju
pieteikties Latvijas pilsonībai!
Kopš 2013. gada stājušies spēkā grozījumi LR pilsonības likumā