15.04.2015

Sākot ar šodienu interesenti aicināti reģistrēties dalībai 2015. gada 10. jūlijā Rīgā plānotajā Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumā (PLEIF), kura mērķis ir Latvijas ekonomiskās izaugsmes veicināšanas nolūkā stiprināt sadarbību starp Latvijas izcelsmes biznesa līderiem, uzņēmējiem un dažādu nozaru speciālistiem Latvijā un citviet pasaulē, veicināt zināšanu pārnesi, pieredzes apmaiņu un finanšu kapitāla piesaisti mūsu valstij.
Šis jau ir otrais šāds forums, ko rīko Pasaules Brīvo latviešu apvienība un Latvijas Republikas Ārlietu ministrija sadarbībā ar partneriem un atbalstītājiem. Jāatgādina, ka pirmais PLEIF notika 2013. gada jūlijā XXV Vispārējo

Lasīt vairāk

Ilze Garoza, speciāli “Latvija Amerikā”
Pagājušo piektdien, 2015. gada 10. aprīlī, Kanādas latviešu centrā Toronto norisinājās tikšanās starp Pasaules brīvo latviešu apvienības ģenerālsekretāri Ilzi Garozu un Kanādas ekonomiski aktīvajiem latviešiem, tajā skaitā Latvijas goda konsuliem, Latvijas-Kanādas uzņēmējdarbības padomes (LatCan) un Lettonia Trading Inc. biedriem, kuras laikā tika pārrunāta Kanādas latviešu līdzdalība šovasar 9. un 10. jūlijā Rīgā plānotajā otrajā Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumā

Lasīt vairāk

10.04.2015

8. aprīlī Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) Izglītības padomes izpilddirektore Anta Spunde, Latviešu valodas aģentūras (LVA) direktora vietniece Dace Dalbiņa un LVA galvenā metodiķe Vineta Vaivade devās uz Ranku, lai klātienē pārrunātu izaicinājumus un vajadzības, kas radušās izglītojot diasporas bērnus tālmācībā.
Kopš 2015. gada janvāra Rankas pamatskola, atsaucoties Notinghemas (Lielbritānija) nedēļas nogales skolas „Sprīdītis” aicinājumam, sāka mācīt ārpus Latvijas dzīvojošos latviešu bērnus ar programmas skype palīdzību. Mācības notiek trīs reizes nedēļā, ar bērniem strādā divas sākumskolas skolotājas, kuras vada mācību stundas,

Lasīt vairāk

27.03.2015

PLEIF_ramisPasaules brīvo latviešu apvienība ir gandarīta ziņot, ka šovasar Rīgā 10. jūlijā notiks otrais Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums. Dienu pirms tam, 9. jūlijā, Rīgā plānota Ārvalstu uzņēmēju tikšanās, uz kuru aicināti Latvijas izcelsmes uzņēmēji un dažādu nozaru speciālisti no dažādām pasaules valstīm.
PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis norāda, ka pirmajā forumā izvirzītie mērķi – veicināt ārzemēs dzīvojošo latviešu uzņēmēju un dažādu nozaru speciālistu iesaisti Latvijas

Lasīt vairāk

24.03.2015

PBLA birojs
Pēc vairāk nekā 30 Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) sekretariātā nostrādātiem gadiem sākot ar šī gada sākumu pensijā devusies PBLA ilggadējā ģenerālsekretāre Tija Krūmiņa. Viņas vietā sākot ar šo gadu stājusies līdzšinējā Amerikas latviešu apvienības un PBLA projektu vadītāja Ilze Garoza.
Tija Krūmiņa uzņēmās PBLA ģenerālsekretāres pienākumus astoņdesmito gadu sākumā ar pilnu pārliecību un degsmi par nenoliedzamu brīvas Latvijas valsts atjaunošanu. “Viņa šo darbu uzņēmās laikā, kad Eiropas un ASV prese, valdības un liela daļa parlamentāriešu gozējās detantes eiforijā,” atminas

Lasīt vairāk

11.03.2015

Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēdis Jānis Kukainis 2015. gada 7. un 8. martā piedalījās Amerikas latviešu apvienības (ALA) pavasara valdes sēdē Rokvilē, Merilandes pavalstī. Sēdes laikā PBLA priekšsēdis sniedza ziņojumu par PBLA aktualitātēm, kā arī piedalījās diskusijās par jautājumiem, kas svarīgi ārpus Latvijas dzīvojošiem tautiešiem.
Kā viens no visplašāk apspriestajiem jautājumiem ALAs valdes sēdē bija Krievijas izvērstā agresija Eiropas austrumos un tās radītais apdraudējums Baltijas valstu drošībai. Reaģējot uz drošības situācijas pasliktināšanos Eiropā, ALA šomēnes izplatījusi atkārtotu aicinājumu saviem biedriem un

Lasīt vairāk

16.02.2015

Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA) ir izdevusi jaunas viegli lasāmās grāmatiņas, kas domātas bērniem diasporā, kas mācās latviešu valodu – gan latviešu skolā, gan mājās pašmācības ceļā. Grāmatiņas ir līdzīgas pēdējos pāris gados PBLA izdotajām lasāmām grāmatiņām, kas ir vieglā valodā un domātas jaunākajām klasēm bērnu pašu lasīšanai un valodas vingrināšanai. Tomēr tās mazliet atšķiras, jo šīs grāmatiņas lasot, bērns ar katras gramatiņas lasīšanu, vingrina citu gramatikas locījumu. Piemēram, lasot grāmatiņu “Mammas dzimšanas diena”, stāsta katrā lappusē tiek vingrināts akuzatīva

Lasīt vairāk

Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras Fonds (PBLA KF) atgādina, ka vēl divas nedēļas (līdz 2015. gada 1. martam) iespējams iesniegt pieteikumus PBLA KF atbalsta saņemšanai kultūras, izglītības un jaunatnes projektiem.
Kopējā Kultūras fonda kultūras, izglītības un jaunatnes projektu atbalstam piešķirtā summa ik gadu ir ap 20 000 ASV dolāru. Projektu pieteikuma veidlapas un informācija par iepriekšējos gados PBLA KF atbalstītajiem projektiem atrodama PBLA mājas lapā Kultūras fonda sadaļā. Kultūras fonds atgādina, ka, ja līdzekļu pieprasījums pārsniedz ASV $1000, iesniegumam jāpievieno detalizēts

Lasīt vairāk

15.01.2015

4. janvārī Pasaules Brīvo latviešu apvienības Izglītības padomes (PBLA IP) izpilddirektore Anta Spunde un Eiropas diasporas izglītības koordinators Māris Pūlis tikās ar izglītības un zinātnes ministri Mārīti Seili, lai pārrunātu diasporas izglītības aktuālākos jautājumus.  Ministre tika iepazīstināta ar diasporas audzēkņu sasniegumiem, diasporas skolotāju aptaujas rezultātiem un iespējamiem risinājumiem situācijas uzlabošanā.
PBLA IP pārstāvji ministrei nodeva pateicību no diasporas izglītības organizācijām par 2014. gadā no valsts budžeta  saņemto finansiālo atbalstu diasporas skolu darbības un izglītojošo pasākumu nodrošināšanai, uzsverot nepieciešamību 2015. gadā finansējumu

Lasīt vairāk

09.01.2015

Šodien, 7. janvārī, Latviešu valodas aģentūras (LVA) direktors Jānis Valdmanis, Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) priekšsēdim Jānim Kukainim piedaloties, pasniedza  Izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles  parakstītu Atzinības rakstu  Latviešu valodas aģentūras Izglītības daļas metodiķei – diasporas projektu koordinatorei Aijai Otomerei.  Šo augsto apbalvojumu Aija Otomere saņēma par nozīmīgu ieguldījumu diasporas latviskās izglītības nodrošināšanā.
Kopš 2012. gada Aija Otomere ir diasporas projektu koordinatore Latviešu valodas aģentūrā un savus pienākumus vienmēr pildījusi ar izcilu rūpību, pienākuma apziņu un pēc labākās sirdsapziņas.  Aijas

Lasīt vairāk

2013. gada oktobrī
spēkā stājās pilsonības likuma grozījumi.
Aicinām iepazīties ar jaunajiem noteikumiem.