21.07.2016

Šī gada 21. jūlijā Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēdis Jānis Kukainis ieradies Austrālijā, lai piedalītos Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) 65. jubilejas pasākumos.
Sava Austrālijas apciemojuma laikā PBLA priekšsēdis piedalīsies un sniegs uzrunas Melburnas, Adelaides un Sidnejas latviešu centros. Tāpat J. Kukainis plānojis apmeklēt latviešu namus, skolas, tikties ar Daugavas Vanagu pārstāvjiem, kā arī tikties ar vietējo preses izdevumu pārstāvjiem. PBLA priekšsēža Austrālijas vizītes ietvaros plānotas arī vairākas tikšanās, gatavojoties šī gada 29. un 30. decembrī Melburnā plānotajam Pasaules

Lasīt vairāk

07.07.2016

Šo trešdien, 6. jūlija vakarā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pulcējās grupa latviešu izcelsmes jauniešu no ASV, Kanādas un Austrālijas, kuri šovasar ieradušies Latvijā, lai piedalītos prakses darbā dažādās kultūras iestādēs un uzņēmumos, gūtu profesionālu pieredzi, iepazītu savu senču dzimto zemi, un, iespējams, apsvērtu iespēju pārcelties uz dzīvi Latvijā. Programma tika izveidota 2015. gadā sadarbībā starp Amerikas latviešu apvienību un Latvijas Kultūras ministriju.
„Pavadi vasaru Latvijā programma ir vienreizēja iespēja ārpus Latvijas dzimušiem un augušiem jauniešiem pavadīt vasaru Latvijā un iziet praksi kādā

Lasīt vairāk

Atsaucoties Pasaules Brīvo latviešu apvienības Izglītības padomes aicinājumam, Valsts prezidenta dzīvesbiedre ir kļuvusi par diasporas skolu patronesi. Šodien, 6. jūlijā, notika Vējones kundzes un PBLA Izglītības padomes domu apmaiņa par latviskās izglītības veicināšanu ārpus Latvijas.
Tikšanās laikā PBLA IP pārstāves Anta Spunde un Dace Mažeika sniedza pārskatu par diasporas izglītības aktualitātēm un nākotnes vajadzībām. Tika pārrunāta gan Latvijas valsts institūciju diasporas skolām veidoto materiālu sagatavošanas līdzšinējā prakse un piešķirtā finansējuma pozitīvā ietekme uz latviešu skolu attīstību ārvalstīs. Par prioritāti tika minēts

Lasīt vairāk

24.06.2016

Pasaules Brīvo latviešu apvienības dalīborganizācija – Eiropas Latviešu apvienība (ELA) pauž sarūgtinājumu par Lielbritānijas referenduma rezultātu attiecībā uz tās turpmāko dalību Eiropas Savienībā. ELA prezidija priekšsēdis Kristaps Grasis uzsver: “Latvijas drošības un pārticības pamats ir vienota un spēcīga Eiropas Savienība. Cerams, Lielbritānijas piemērs neradīs nestabilitāti un domino efektu citviet Eiropā.”
Lielbritānijā  dzīvo nozīmīga,  tradīcijām  bagāta,  daudzskaitlīga un  daudzveidīga Latvijas diasporas daļa.  Tā ir vērtība  Latvijai. Brexit  balsojuma rezultātā  Lielbritānijā  dzīvojošajiem Latvijas izbraucējiem, kam nav Lielbritānijas pilsonības, ir radīta neskaidrība par  nākotni  šajā  valstī  –  par  viņu  darbavietām  vai studiju iespējām,  uzturēšanās

Lasīt vairāk

15.06.2016

Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) Kultūras fonds, kas jau vairāk nekā četrdesmit gadu garumā atbalstījis latviešu kultūras, teātra, mūzikas un literatūras tradīciju saglabāšanu un jaunradi, vēstures izziņu, kā arī latviskās izglītības programmas ārpus Latvijas, šogad no rekordliela pieteikumu skaita izraudzījies 16 projektus, ko atbalstīt ar finanšu piešķīrumiem.
“Šogad PBLA Kultūras fonds kopskaitā saņēma 51 augstvērtīgu projekta pieteikumu no 17 valstīm. Šis ir bijis smags un laikietilpīgs uzdevums PBLA Kultūras fonda valdei 19 personu sastāvā atlasīt un vienoties par atbalstāmiem projektiem

Lasīt vairāk

29.05.2016

Šodien, 27. maijā, PBLA (Pasaules Brīvo latviešu apvienības) priekšsēža vietniece un Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē priekšsēde Kristīne Saulīte un PBLA Izglītības padomes izpilddirektore Anta Spunde  tikās ar izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski, lai pārrunātu diasporas izglītības aktuālākos jautājumus un turpmāko sadarbību PBLA un IZM (Izglītības un zinātnes ministrijas) Sadarbības memoranda ietvaros. PBLA pārstāves aktualizēja nākamā gada diasporas izglītībai atvēlētā budžeta neskaidrību un izteica cerību, ka tiks atrasti līdzekļi gan iesākto iniciatīvu turpināšanai, gan rasti trūkstošie  līdzekļi elektroniska tālmācības

Lasīt vairāk

19.05.2016

PBLA Izglītības padome 2016. gada februārī izsludināja akciju “Man dziesmiņu nepietrūka, kurā aicināti piedalīties diasporas skolu bērni un jaunieši vecumā no septiņiem līdz 18 gadiem.
Akcijas pirmajā posmā latviešu diasporas skolu skolēni aicināti veikt pētījumus par latviešu tautasdziesmām, ar mērķi veicināt ārzemēs dzīvojošo latviešu bērnu un jauniešu cieņu un mīlestību pret latviešu tautasdziesmām, radot iespēju tās pētīt un analizēt, kā arī izdziedāt.
PBLA IP ir nolēmusi pagarināt akcijas pirmā posma iesniegšanas termiņu. Jaunais iesniegšanas termiņš ir 20. jūlijs. Šādā veidā skolas, kas vēl nav

Lasīt vairāk

04.05.2016

Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēdis Jānis Kukainis aizvadītajā nedēļā saņēmis Amerikas Baltiešu brīvības līgas (Baltic American Freedom League – BAFL) apbalvojumu par ilggadīgu un neatlaidīgu Baltijas valstu brīvības un drošības veicināšanā.  
Lai arī Amerikas Baltiešu brīvības līgas rīkotā Baltijas Brīvības balvas pasniegšanas ceremonija norisinājās aprīļa sākumā, PBLA priekšsēdim Jānim Kukainim pieškirtais apbalvojums tika nodots viņa rokās aizvadītajā nedēļas nogalē Losandželosā notikušā Amerikas latviešu apvienības 65. kongresa laikā, uz kuru bija pulcējušies latviešu organizāciju vadītāji un pārstāvji no visiem lielākajiem latviešu

Lasīt vairāk

27.04.2016

Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) aicina latviešu organizācijas ārpus Eiropas pieteikties pieejamajam finansiālam atbalstam izglītojošu pasākumu (semināru, kursu, meistarklašu, konferenču) organizēšanai no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”. Kopējais pieejamais finansējums ir 12 186 EUR. Plānots, ka vienam pasākumam sniegtais atbalsts būs līdz 2000 EUR, izņēmuma gadījumos reģionāla mēroga pasākumiem, kas paredzēti plašai auditorijai, iespējams lielāks finansiālais atbalsts.
Projektu izsludina Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) un Latviešu valodas aģentūra (LVA).
Visām latviešu organizācijām, kas vēlas pieteikties finansiālā atbalsta saņemšanai, elektroniskā pieteikuma anketa

Lasīt vairāk

Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) aicina latviešu skolas ārpus Eiropas pieteikties pieejamajam finansiālam atbalstam no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”. Kopējais pieejamais finansējums ir 13 500 EUR. Plānots, ka vienai skolai sniegtais atbalsts būs līdz 1000 EUR, bet izņēmuma gadījumos finansējuma piešķiršanas komisija var lemt par lielāka apjoma finansējuma piešķiršanu.
Projektu izsludina Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) un Latviešu valodas aģentūra (LVA).
Skolām, kas pieteiktos uz finansējumu, jāatbilst zemāk norādītajiem kritērijiem. Lai atvieglotu birokrātisko slogu un veicinātu skolu piedalīšanos, projekta dokumentu

Lasīt vairāk

Izmantojiet iespēju
pieteikties Latvijas pilsonībai!
Kopš 2013. gada stājušies spēkā grozījumi LR pilsonības likumā