27.04.2016

Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) aicina latviešu organizācijas ārpus Eiropas pieteikties pieejamajam finansiālam atbalstam izglītojošu pasākumu (semināru, kursu, meistarklašu, konferenču) organizēšanai no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”. Kopējais pieejamais finansējums ir 12 186 EUR. Plānots, ka vienam pasākumam sniegtais atbalsts būs līdz 2000 EUR, izņēmuma gadījumos reģionāla mēroga pasākumiem, kas paredzēti plašai auditorijai, iespējams lielāks finansiālais atbalsts.
Projektu izsludina Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) un Latviešu valodas aģentūra (LVA).
Visām latviešu organizācijām, kas vēlas pieteikties finansiālā atbalsta saņemšanai, elektroniskā pieteikuma anketa

Lasīt vairāk

Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) aicina latviešu skolas ārpus Eiropas pieteikties pieejamajam finansiālam atbalstam no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”. Kopējais pieejamais finansējums ir 13 500 EUR. Plānots, ka vienai skolai sniegtais atbalsts būs līdz 1000 EUR, bet izņēmuma gadījumos finansējuma piešķiršanas komisija var lemt par lielāka apjoma finansējuma piešķiršanu.
Projektu izsludina Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) un Latviešu valodas aģentūra (LVA).
Skolām, kas pieteiktos uz finansējumu, jāatbilst zemāk norādītajiem kritērijiem. Lai atvieglotu birokrātisko slogu un veicinātu skolu piedalīšanos, projekta dokumentu

Lasīt vairāk

22.04.2016

Skolotāju konference Sidnejas Latviešu namā notika no 9. līdz 10.aprīlim, piedaloties latviešu skolu skolotājiem no Austrālijas, kā arī Latviešu valodas aģentūras (LVA) dalībniekiem, Valsts izglītības un satura centra (VISC) pārstāvei un PBLA pārstāvei no Latvijas. Bija kupls dalībnieku skaits – 40 personas – gan skolotāji, gan brīvklausītāji.
Daina Grosa, PBLA IP locekle un LAAJ skolu nozares vadītāja, kā arī konferences rīkotāja, lūdza prof. Jāni Valdmani, Latviešu valodas aģentūras direktoru, atklāt Skolotāju konferenci Sidnejā 2016. Profesors atzīmēja, ka mums ir kopīgs mērķis,

Lasīt vairāk

04.04.2016

Lai pēc gada sākumā notikušās Latvijas valdības maiņas veicinātu viedokļu apmaiņu un nospraustu sadarbības virzienus jautājumos, kas skar latviešu diasporu pasaulē, aizvadītajās divās nedēļās Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēdis Jānis Kukainis un Eiropas latviešu apvienības priekšsēdis Kristaps Grasis viesojās Rīgā un tikās ar dažādu nozaru ministriem.
Divu nedēļu laikā PBLA delegācija tikās gan ar Latvijas Ministru prezidentu, gan ārlietu, kultūras un ekonomikas ministru, kā arī ar finanšu ministri un izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem. Šajās sarunās PBLA priekšsēdis kopā ar ELA

Lasīt vairāk

23.03.2016

Ņemot vērā vakardienas šausminošos terora aktus Eiropas galvaspilsētā Briselē, kas atmiņā atsauc vēl nesenos traģiskos notikumus arī Parīzē, vēlamies šajā grūtajā brīdī izrādīt solidaritāti ar latviešu kopienu Beļģijā un izteikt līdzjūtību visiem, kuru tuviniekus un paziņas skārusi šī nelaime.
Aicinām visus latviešus Eiropā smelties spēku savos līdzcilvēkos un apziņā, ka mūsu drošība un nākotne sakņojas nevis baiļu raisītā naidīgumā, bet rūpīgi sargājamās Eiropas pamatbrīvībās.
ELA prezidijs, šajās dienās tiekoties ar Latvijas Ārlietu ministru un ministru prezidentu, uzsvērs nepieciešamību Latvijas valdībai gādāt par

Lasīt vairāk

Šodien, 22. martā, Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēdis Jānis Kukainis un Eiropas latviešu apvienības priekšsēdis Kristaps Grasis, tiekoties ar Izglītības un zinātnes ministra biroja pārstāvjiem, aktualizēja nepieciešamību pēc iespējas drīz risināt jautājumu par tālmācības programmas izstrādi un pieejamību ārpus Latvijas dzīvojošajiem bērniem.
Kā to liecina Latvijas diasporas pētnieku veiktās aplēses, šobrīd ārpus Latvijas izveidotajās latviešu skolās mācās aptuveni 6% no kopējā ārpus Latvijas dzīvojošo Latvijas valstpiederīgo bērnu skaita. Lai veicinātu latviešu valodas apguvi šo bērnu vidū, nepieciešams nodrošināt arī Latvijas valdības

Lasīt vairāk

01.03.2016

Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras fonds (PBLA KF) aicina līdz šī gada 1. aprīlim pieteikt kandidātus 2016. gada PBLA Kultūras fonda apbalvojumiem humanitāro un sociālo zinātņu, lietišķās mākslas, mūzikas, paidagoģijas, preses, rakstniecības, deju, teātŗa un tēlotājmākslas nozarē. Tāpat pieteikumi tiek pieņemti apbalvojumiem technisko un dabas zinātņu nozarē.
PBLA Kultūras fonda uzdevums ir atbalstīt latviešu kultūras saglabāšanu un jaunradi un godalgot izcilus latviešu kultūras sasniegumus un darbiniekus, kā arī veicināt nacionālo pastāvēšanu, atbalstot skolas un latvisko audzināšanu. Par PBLA Kultūras fonda

Lasīt vairāk

25.02.2016

Bez lielām svinībām un fanfārām 25. februārī tieši pirms 60 gadiem uz statūtu projekta pamatiem savu darbību uzsāka Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA), tolaik saukta par Brīvās pasaules latviešu apvienību (BPLA). Par šīs latviešu centrālo organizāciju apvienības galvenajiem uzdevumiem bija izvirzīta cīņa par latviešu tautas atbrīvošanu un Latvijas valsts un neatkarības atjaunošanu, kultūras saglabāšana un jaunrade, un palīdzība Otrā pasaules kara un Latvijas okupācijas rezultātā pasaulē izkaisītiem latviešiem. Pats svarīgākais mērķis – Latvijas neatkarības atjaunošana – tika sasniegts pirms 25

Lasīt vairāk

08.02.2016

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) Izglītības padome, tuvojoties Latvijas valsts simtgadei, izsludina akciju “Man dziesmiņu nepietrūka”, kurā aicināti piedalīties latviešu diasporas skolu bērni un jaunieši vecumā no septiņiem līdz 18 gadiem.

Akcija norisināsies trīs posmos, sākot ar 2016.gada februāri, un noslēgsies 2018.gada jūlijā. Akcijas pirmajā posmā latviešu diasporas skolu skolēni aicināti veikt pētījumus par latviešu tautasdziesmām, kas tiek rīkots ar mērķi veicināt ārzemēs dzīvojošo latviešu bērnu un jauniešu cieņu un mīlestību pret latviešu tautasdziesmām, radot iespēju tās pētīt un analizēt, kā

Lasīt vairāk

01.02.2016

Pasaules Brīvo latviešu apvienības Kultūras fonds (PBLA KF) izsludinājis pieteikšanos līdzekļu piešķīrumiem 2016. gadā, kuru primārais mērķis ir atbalstīt ārpus Latvijas dzīvojošo tautiešu projektus kultūras, izglītības un jaunatnes darbības laukā. Līdzekļu pieprasījumu iesūtīšanas termiņš ir šī gada 1. marts.
“Kultūras fonda uzdevums kopš tā dibināšanas 1972. gadā ir bijis atbalstīt latviešu kultūras saglabāšanu un jaunradi, kā arī latvisko izglītību. Es apbrīnoju radošos projektus, kuri tiek iesniegti katru gadu, un tos apdāvinātos, spējīgos un čaklos māksliniekus, kuri tos iesniedz,” skaidro Juris Ķeniņš, kurš

Lasīt vairāk

2013. gada oktobrī
spēkā stājās pilsonības likuma grozījumi.
Aicinām iepazīties ar jaunajiem noteikumiem.