07.06.2017

Jau vairākus gadus Latvijas Ārlietu ministrija atbalsta projektus sadarbības stiprināšanai ar Latvijas diasporu, diasporas un diasporas organizāciju atbalstam un diasporas ieguldījuma Latvijas attīstībā veicināšanai. 2017. gadā stājusies spēkā jauna kārtība, kādā šie projekti iesniedzami un kādā tie tiek izvērtēti un atbalstīti.
Sākot ar šo gadu, Ārlietu ministrijas izveidota diasporas projektu izvērtēšanas komisija vērtēs atbalstu projektiem, kuru mērķis ir sadarbības ar diasporu stiprināšana un diasporas ieguldījuma Latvijas attīstībā veicināšana, līdzfinansējot aktivitātes kultūras, izglītības, zinātnes, ekonomikas, sporta un citās jomās, komunikācijas veicināšanas pasākumus,

Lasīt vairāk

06.04.2017

Pasaules Brīvo latviešu apvienība, kas ir ārzemju latviešu organizāciju augstākā pārstāvniecība, izsludina vakanci uz Latvijas valsts simtgades diasporas projektu koordinatora amatu (uz trīs gadu periodu) Rīgā.
Pamatpienākumi: 

Sadarbībā ar PBLA dalīborganizācijām izstrādāt un realizēt Latvijas valsts simtsgades pasākumu plānu diasporā;
Kopā ar projektu vadītāju noteiktajos termiņos un kvalitātē koordinēt plānā ietvertās aktivitātes, kas ietver konferenču, semināru, informative pasākumu un izstāžu rīkošanu, komunikāciju ar diasporas organizācijām un medijiem;
Apstrādāt projekta iekšējo dokumentāciju;
Sekot Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna izpildei diasporā, analizēt rezultātus un proaktīvi izstrādāt priekšlikumus

Lasīt vairāk

Aprīļa pirmajās divās nedēļās, no 3. līdz 14. aprīlim, Rīgā darba vizītē ieradusies Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) un Eiropas Latviešu apvienības (ELA) vadība, lai tiktos ar Latvijas augstākajām amatpersonām un pārrunātu aktuālākos jautājumus sadarbībā starp Latviju un Latvijas diasporu pasaulē.
Šīs darba vizītes ietvaros paredzēta tikšanās ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, Ministru Prezidentu Māri Kučinski, kultūras ministri Daci Melbārdi, izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski, ekonomikas ministru Arvilu Ašeradenu, ārlietu ministrijas valsts sekretāru Andreju Pildegoviču, Saeimas Saliedētības komisijas deputātiem, kā

Lasīt vairāk

22.03.2017

Šogad atkal aicinām latviešu skolas ārpus Eiropas pieteikties skolu atbalsta sistēmas  finansējumam, ko nodrošina Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programma „Valsts valodas politika un pārvalde”. Kopējais pieejamais finansējums ir 16 200 EUR. Plānots, ka vienai skolai sniegtais atbalsts būs līdz 1000 EUR, bet izņēmuma gadījumos finansējuma piešķiršanas komisija var lemt par lielāka apjoma finansējuma piešķiršanu.
Tiks akcepteti tēriņi no 2017. gada 01. janvāra līdz 2017. gada 20. novembrim.
Līdzekļu piešķiršanas gadījumā skola atskaitē iesniedz čekus par precīzi tādu pašu summu, kāda tai

Lasīt vairāk

Šogad atkal aicinām latviešu organizācijas ārpus Eiropas un Krievijas Federācijā pieteikties  finansējumam izglītojošiem pasākumiem, ko nodrošina Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programma „Valsts valodas politika un pārvalde”.
Kopējais pieejamais finansējums ir 14 805 (13 005 EUR – ASV, Austrālijā, Kanādā, Brazīlijā; 1800 EUR – Krievijas Federācijā. Plānots, ka vienam pasākumam sniegtais atbalsts būs līdz 2000 EUR, izņēmuma gadījumos reģionāla mēroga pasākumiem, kas paredzēti plašai auditorijai, iespējams lielāks finansiālais atbalsts.
Tiks akceptēti tēriņi no 2017. gada 01. janvāra līdz 2017. gada 20. novembrim.
Līdzekļu piešķiršanas gadījumā

Lasīt vairāk

23.02.2017

PBLA Izglītības padomes izsludinātās tautasdziesmu akcijas “Man dziesmiņu nepietrūka 2. daļas rezultāti tagad zināmi.
Populārās dziesmas diasporas skolās, kas piedalījās akcijā ir:

1. vietā: Bēdu, manu lielu bēdu,
2. vietā: Aijā žūžū lāča bērni
3. vietā: Seši mazi bundzenieki
4. vietā: Āvu, āvu, baltas kājas
5. vietā: Rīga, dimd!

Un pārējās tautasdziesmas pirmajā divdesmitniekā: Kur tu teci, gailīti mans?, Aiz kalniņa dūmi kūp, Maza, maza meitenīte, Pūt, vējiņi, Sijā auzas, tautu meita, Ziedi, ziedi rudzu vārpa, Stāvēju, dziedāju, Kur tu teci, rudzu pele?, Ai, sunīši, nerejati, Jūriņ,

Lasīt vairāk

16.02.2017

Latvijas izcelsmes jauniešiem vecumā no 19 līdz 29 gadiem vēl ir atlikušas pāris nedēļas laika līdz 2017. gada 28. februārim pieteikties dalībai Amerikas latviešu apvienības (ALA) izveidotajā vasaras prakses programmā, kas šovasar jau trešo gadu pēc kārtas pavērs iespējas jauniešiem no ārvalstīm iegūt darba un dzīves pieredzi Latvijā.
ALAs izveidotā vasaras prakses programma, kuru koordinē ALAs Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe, trīs gadu laikā piesaistījusi lielu interesi gan latviešu jauniešu vidū no ārvalstīm, gan Latvijā, kur arvien jaunas institūcijas piesakās

Lasīt vairāk

01.02.2017

Pasaules Brīvo latviešu apvienības Kultūras fonds (PBLA KF) izsludinājis pieteikšanos līdzekļu piešķīrumiem 2017. gadā, kuru primārais mērķis ir atbalstīt ārpus Latvijas dzīvojošo tautiešu projektus kultūras, izglītības un jaunatnes darbības laukā. Līdzekļu pieprasījumu iesūtīšanas termiņš ir šī gada 1. aprīlis.
“Kultūras fonda uzdevums kopš tā dibināšanas 1972. gadā ir bijis atbalstīt latviešu kultūras saglabāšanu un jaunradi, kā arī latvisko izglītību. Kā var nepriecāties, vērojot čaklo latviešu kulturālo darbību, ko ikdienā no brīvas gribas veic dedzīgi un apdāvināti tautas kalpi, uzturot un kopjot mūsu

Lasīt vairāk

23.12.2016

Tuvojoties gadu mijai, ieskatam piedāvājam PBLA valdes priekšsēža vietnieces un Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē priekšsēdes Kristīnes Saulītes rakstu par Latvijas valsts simtgades ieskandināšanu Austrālijā šī gada decembrī!
Gandrīz ik dienu varam lasīt Latvijas presē un arī ārpus tās, par sarīkojumiem, kas tiek plānoti Latvijas 100 gades svinību ietvaros. Arī pie mums, tālajā Austrālijā, daudzi tautieši tiešā vai arī netiešā veidā ir jau aktīvi iesaistījušies garajā pasākumu virknē. Tāpat kā mēs esam viena no pirmajām pasaules vietām, kas ieskandina Jauno gadu, tā arī

Lasīt vairāk

18.11.2016

Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) dalīborganizāciju balsojumā 2016. gada PBLA Balva piešķirta Milvokos, ASV, dzīvojošajam sabiedriskajam darbiniekam Ērikam Krūmiņam par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Latvijas un latviešu tautas labā.
Latvijas valsts svētku gaisotnē pasniegtajā apbalvojumā īpaši izcelts Ē. Krūmiņa personīgais ieguldījums latviskā izglītībā, skautismā un Dziesmu un Deju svētku tradīcijas uzturēšanā ārpus Latvijas, kā arī Amerikas latviešu apvienības “Sadarbība ar Latviju” vadībā vairāk nekā 20 gadu garumā un ”Drošais Tilts” programmas izveidē Latvijas daudzbērnu ģimeņu, bāreņu un smagu apstākļu piemeklētu

Lasīt vairāk