26.07.2017

Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) Kultūras fonds, kas jau vairāk nekā četrdesmit gadu garumā atbalstījis latviešu kultūras, teātra, mūzikas un literatūras tradīciju saglabāšanu un jaunradi, vēstures izziņu, kā arī latviskās izglītības programmas ārpus Latvijas, šogad no 34 iesūtītiem projektiem izraudzījies 15 projektus, ko atbalstīt ar finanšu piešķīrumiem. 
“Šogad PBLA Kultūras fonds kopskaitā saņēma 34 augstvērtīgus projekta pieteikumus. Šis ir bijis laikietilpīgs uzdevums PBLA Kultūras fonda valdei 19 personu sastāvā atlasīt un vienoties par atbalstāmiem projektiem no tik liela augsti kvalitatīvu pieteikumu

Lasīt vairāk

14.07.2017

Simbolisku dāvanu Latvijas valsts simtgadei trešdien, 5.jūlijā, pasniedza Amerikas latviešu apvienības jaunieši, katrs iestādot pa bērzam Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja alejā. Tā viņi Latvijā pabeidza savu vasaras praksi, kuras laikā iegūta darba un dzīves pieredze un apcerētas iespējas palikt te uz pastāvīgu dzīvi.
„Laikā, kad liela daļa iedzīvotāju ir izbraukuši un prom došanās tēma ir joprojām aktuāla jauniešu vidū, šāda iniciatīva ir ļoti nozīmīga. Prakses laikā jauniešiem bija iespēja iejusties Latvijas sadzīvē, iepazīties ar darba vidi un vietējiem cilvēkiem, tāpēc atvadoties, katrs

Lasīt vairāk

Pēc Amerikas latviešu apvienības Kultūras nozares vadītājas un Latvijas simtgades pasākumu koordinatores ASV Līgas Ejupes iniciatīvas tapusi jauna Latvijas Simtgades svinībām veltīta mājas lapa, kur varat vairāk uzzināt par notikumiem un jaunumiem Amerikas latviešu sabiedrībā, kas veltīti Latvijas Simtgadei. Aicinām apmeklēt un iepazīties ar jauno mājas lapu un interaktīvi piedalīties informācijas apritē un jaunu ideju apmaiņā! Mājas lapas adrese: http://www.latvia100usa.org/

Latvijas valsts simtsgade ir svētki ne tikai Latvijai, bet arī visai Latvijas valstpiederīgo saimei pasaulē. Šovasar ar skaļi izskanējušiem un kupli apmeklētajiem XIV Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem Baltimorā, ASV, Amerikas latviešu sabiedrība ieskandinājusi Latvijas simtgades pasākumu sēriju Amerikas Savienotajās Valstīs.
XIV Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki ASV pulcēja vairāk nekā 1000 dziedātāju un dejotāju, kā arī pāri par 3000 skatītāju no ASV, Kanādas un Latvijas. Apzinoties Dziesmu un Deju svētku tradīcijas īpašo nozīmi, svētku norisi atbalstīja kā Amerikas

Lasīt vairāk

07.06.2017

Jau vairākus gadus Latvijas Ārlietu ministrija atbalsta projektus sadarbības stiprināšanai ar Latvijas diasporu, diasporas un diasporas organizāciju atbalstam un diasporas ieguldījuma Latvijas attīstībā veicināšanai. 2017. gadā stājusies spēkā jauna kārtība, kādā šie projekti iesniedzami un kādā tie tiek izvērtēti un atbalstīti.
Sākot ar šo gadu, Ārlietu ministrijas izveidota diasporas projektu izvērtēšanas komisija vērtēs atbalstu projektiem, kuru mērķis ir sadarbības ar diasporu stiprināšana un diasporas ieguldījuma Latvijas attīstībā veicināšana, līdzfinansējot aktivitātes kultūras, izglītības, zinātnes, ekonomikas, sporta un citās jomās, komunikācijas veicināšanas pasākumus,

Lasīt vairāk

06.04.2017

Pasaules Brīvo latviešu apvienība, kas ir ārzemju latviešu organizāciju augstākā pārstāvniecība, izsludina vakanci uz Latvijas valsts simtgades diasporas projektu koordinatora amatu (uz trīs gadu periodu) Rīgā.
Pamatpienākumi: 

Sadarbībā ar PBLA dalīborganizācijām izstrādāt un realizēt Latvijas valsts simtsgades pasākumu plānu diasporā;
Kopā ar projektu vadītāju noteiktajos termiņos un kvalitātē koordinēt plānā ietvertās aktivitātes, kas ietver konferenču, semināru, informative pasākumu un izstāžu rīkošanu, komunikāciju ar diasporas organizācijām un medijiem;
Apstrādāt projekta iekšējo dokumentāciju;
Sekot Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna izpildei diasporā, analizēt rezultātus un proaktīvi izstrādāt priekšlikumus

Lasīt vairāk

Aprīļa pirmajās divās nedēļās, no 3. līdz 14. aprīlim, Rīgā darba vizītē ieradusies Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) un Eiropas Latviešu apvienības (ELA) vadība, lai tiktos ar Latvijas augstākajām amatpersonām un pārrunātu aktuālākos jautājumus sadarbībā starp Latviju un Latvijas diasporu pasaulē.
Šīs darba vizītes ietvaros paredzēta tikšanās ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, Ministru Prezidentu Māri Kučinski, kultūras ministri Daci Melbārdi, izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski, ekonomikas ministru Arvilu Ašeradenu, ārlietu ministrijas valsts sekretāru Andreju Pildegoviču, Saeimas Saliedētības komisijas deputātiem, kā

Lasīt vairāk

22.03.2017

Šogad atkal aicinām latviešu skolas ārpus Eiropas pieteikties skolu atbalsta sistēmas  finansējumam, ko nodrošina Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programma „Valsts valodas politika un pārvalde”. Kopējais pieejamais finansējums ir 16 200 EUR. Plānots, ka vienai skolai sniegtais atbalsts būs līdz 1000 EUR, bet izņēmuma gadījumos finansējuma piešķiršanas komisija var lemt par lielāka apjoma finansējuma piešķiršanu.
Tiks akcepteti tēriņi no 2017. gada 01. janvāra līdz 2017. gada 20. novembrim.
Līdzekļu piešķiršanas gadījumā skola atskaitē iesniedz čekus par precīzi tādu pašu summu, kāda tai

Lasīt vairāk

Šogad atkal aicinām latviešu organizācijas ārpus Eiropas un Krievijas Federācijā pieteikties  finansējumam izglītojošiem pasākumiem, ko nodrošina Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programma „Valsts valodas politika un pārvalde”.
Kopējais pieejamais finansējums ir 14 805 (13 005 EUR – ASV, Austrālijā, Kanādā, Brazīlijā; 1800 EUR – Krievijas Federācijā. Plānots, ka vienam pasākumam sniegtais atbalsts būs līdz 2000 EUR, izņēmuma gadījumos reģionāla mēroga pasākumiem, kas paredzēti plašai auditorijai, iespējams lielāks finansiālais atbalsts.
Tiks akceptēti tēriņi no 2017. gada 01. janvāra līdz 2017. gada 20. novembrim.
Līdzekļu piešķiršanas gadījumā

Lasīt vairāk

23.02.2017

PBLA Izglītības padomes izsludinātās tautasdziesmu akcijas “Man dziesmiņu nepietrūka 2. daļas rezultāti tagad zināmi.
Populārās dziesmas diasporas skolās, kas piedalījās akcijā ir:

1. vietā: Bēdu, manu lielu bēdu,
2. vietā: Aijā žūžū lāča bērni
3. vietā: Seši mazi bundzenieki
4. vietā: Āvu, āvu, baltas kājas
5. vietā: Rīga, dimd!

Un pārējās tautasdziesmas pirmajā divdesmitniekā: Kur tu teci, gailīti mans?, Aiz kalniņa dūmi kūp, Maza, maza meitenīte, Pūt, vējiņi, Sijā auzas, tautu meita, Ziedi, ziedi rudzu vārpa, Stāvēju, dziedāju, Kur tu teci, rudzu pele?, Ai, sunīši, nerejati, Jūriņ,

Lasīt vairāk

Izmantojiet iespēju
pieteikties Latvijas pilsonībai!
Kopš 2013. gada stājušies spēkā grozījumi LR pilsonības likumā