08.12.2017

Šodien, 7. decembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika atverta ASV dzīvojošās publicistes Tatjanas Žagares-Vītiņas grāmata “Neesam aizbēguši”, kuŗā deviņos stāstos atklāti Amerikā dzīvojošu vai uzaugušu latviešu dzīvesstāsti. Grāmatas varoņi ir deviņi dažadu paaudžu cilvēki, kuŗi piedzimuši vai nonākuši Amerikā – Dagnija Lācis, Dainis Rudzītis, Jānis Kukainis, Dace Aperāne, Uģis Gruntmanis, Kristīne Rizga, Sandra Kalve, Kārlis Lenšs un Pauls Raudseps.
Viņiem kopīga ir vēlēšanās saistīt savu dzīvi ar Latviju. Gatavi piedāvāt savas zināšanas un pieredzi, viņi meklē ceļu atpakaļ uz savu vai vecāku

Lasīt vairāk

07.12.2017

6. decembrī Ārlietu ministrijā (ĀM) norisinājās diskusija par Latvijas darba tirgus informācijas pieejamību diasporai, prezentējot ĀM atbalstītā Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījuma centra (LU DMPC) veiktā pētījuma “Latvijas darba tirgus informācijas nodrošinājums diasporai” rezultātus. ĀM bija aicinājusi uz diskusiju iesaistītos valsts un nevalstiskā sektora pārstāvjus no Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras, kā arī biedrības “Ar pasaules pieredzi Latvijā”.
Diasporas potenciāls ir nepietiekami vērtēts un

Lasīt vairāk

Šī gada 5. decembrī Valteram Nollendorfam, Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdim, pasniedza Vācijas Federatīvās Republikas ordeņa “Par nopelniem” 1. šķiras Nopelnu krustu (Bundesverdienstkreuz, 1. Klasse). Augsto apbalvojumu profesoram Nollendorfam piešķīris Vācijas prezidents Franks Valters Šteinmeiers atzinībā par īpašiem nopelniem Vācijas Federatīvās Republikas labā.
Ordeni V. Nollendorfam pasniedza Vācijas vēstnieks Latvijā Rolfs Šute (Rolf Schütte) savā rezidencē Mežaparkā. Svinīgajā ceremonijā viņš sacīja, ka viens no Vācijas vēstnieka nozīmīgākajiem brīžiem diplomātiskajā karjerā ir iespēja pasniegt Nopelnu krustu kādam no tās valsts pārstāvjiem,

Lasīt vairāk

04.12.2017

Gadu gaitā PBLA dalīborganizācijām ir izveidojušās vairākas īpašas sadarbības programmas. Izcils piemērs ir ALA izglītojošais ceļojums “Sveika Latvija”, kur Amerikas latviešu jauniešiem pievienojas vienaudži no Austrālijas un Kanādas.
Tomēr šoreiz vēlamies informēt par samērā jaunu iniciatīvu – jauniešu vasaras prakses programmu Latvijā, kurā aicināti piedalīties ārpus Latvijas dzīvojoši jaunieši vecumā no 19 līdz 29 gadiem. Tāpat kā “Sveika Latvija” arī šinī programmā līdzās Amerikai ir piedalījušies latviešu jaunieši no Austrālijas un Kanādas.
Ļoti ceram, ka mūsu jauniešu pulciņš pieaugs un šo lielisko iespēju

Lasīt vairāk

27.11.2017

2018 gads – Latvijas simtgade
Ko katrs dāvāsim mūsu tēvzemei šai vienreizējā jubilejā?
Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē rīko kopēju dāvanu un aicina ikvienu kam sirdī ir īpaša vieta Latvijai piedalīties kopīgā dāvanā Latvijas simtgadei. Dāvanas mērķis ir atbalstīt izglītību Latvijā kā ieguldījumu tās nākotnē.
Aicinam atteikties no savas dzimšanas dienas dāvanas un tās vērtību noziedot šai mūsu, Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu, kopīgai dāvanai – stipendijām Latvijas studentiem. Kopīgi varam panākt daudz vairāk nekā katrs atsevišķi. Palīdziet sasniegt mērķi un aiciniet savus radus,

Lasīt vairāk

GODA BALVA
Latvijas Republikas kultūras ministrei Dacei Melbārdei (Latvijā)

par nerimstošu atbalstu un vērienīgu ieguldījumu latvietības stiprināšanā visā pasaulē.

KRIŠJĀŅA BARONA PRĒMIJA
rakstniecei / žurnālistei Eleonorai Šturmai (ASV)

par izcilu veikumu kultūras notikumu dokumentācijā, par rakstu sēriju Kultūržurnālistes piezīmes no Ņujorkas.

ATZINĪBAS RAKSTI
Sv. Jāņa draudzes (Toronto) Vokālā ansambļa ilggadējai diriģentei Brigitai Alkai (Kanādā)

par ilggadēju kalpošanu latviešu mākslai un garīgai mūzikai, vadot Sv. Jāņa draudzes vokālo ansambli un vīru kori Straume.

Laikraksta Laiks redaktorei Ligitai Kovtunai (Latvijā)

par labu sakaru izveidošanu un uzturēšanu ar latviešiem visā pasaulē, par izciliem rakstiem un intervijām laikrakstā Laiks.

Latviešu valodas filoloģei Dacei Mažeikai (ASV)

par izcilu darbu atbalstot un attīstot latviskās izglītības

Lasīt vairāk

18.11.2017

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) balva šogad pēc nāves piešķirta pazīstamajam un pasaulslavenajam latviešu architektam Gunāram Birkertam par viņa mūža ieguldījumu Latvijas vārda populārizēšanā pasaulē ar saviem projektiem un pasaules kultūrvēsturē nozīmīgām ēkām, tostarp, Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku un plānoto Okupācijas mūzeja Nākotnes nama projektu.
G. Birkerts dzimis 1925. gada 17. janvārī Rīgā, mācījies Rīgas 1. ģimnāzijā. Otrā pasaules kaŗa laikā, 1943. gadā, iesaukts darba dienestā un nosūtīts uz Vāciju. Studējis Štutgartes Techniskajā augstskolā, ko beidza 1949. gadā. Pēc tam pārcēlās

Lasīt vairāk

Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA) sveic latviešus plašajā pasaulē Latvijas valsts proklamēšanas 99. gadskārtā!
18. novembris vieno mūs visā pasaulē – kaut tālu no dzimtenes un tēvzemes, ik gadu šai dienā jūtam īpašu lepnumu un prieku sirdī par savu latvietību un savu brīvu valsti. Mēs varam būt lepni par sasniegto – Latvijas brīvība ir arī vairāku trimdas paaudžu nenogurstošu centienu un darba nopelns.
Pasaules Brīvo latviešu apvienība darbojas jau 61 gadu kā brīvprātīga bezpeļņas ārzemēs dzīvojošu latviešu jumta organizācija. PBLA vienmēr ir

Lasīt vairāk

16.11.2017

2018. gadā norisināsies Latvijas valsts simtgades sporta spēles!
Pasaules latviešu sporta spēles 2018. gadā notiks jau 55. reizi. Vasaras sporta spēļu atklāšana norisināsies Jelgavā 21. jūnijā, kas tiks apvienota ar saulgriežu svinēšanu Pasta salā.
Dažādas sacensības tiek organizētas dažādās Latvijas pilsētās 21.-22. jūnijā, kā arī 24. jūnijā, kas dalībniekiem papildus sporta aktivitātēm ļaus tuvāk iepazīt Latviju.
Sporta spēļu noslēgums norisināsies Likteņdārzā, kur notiks dalībnieku apbalvošana, kā arī piemiņas pasākums un koncerts represijās cietušajiem sportistiem un sporta darbiniekiem.
Dalībnieku vecums ir no 30 līdz 90 un vairāk gadiem. Pieteikšanās

Lasīt vairāk

15.11.2017

Pūšam savu zelta tauri! Diaspora gādā dāvanas valsts simtgadei
“Mums simtgadei ir lieli plāni. Par to sākām konceptuāli domāt jau pirms trim gadiem,” teic Amerikas Latviešu apvienības (ALA) kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe, kura pati dzīvo Čikāgā. Pēc tikšanās Latvijas Kultūras ministrijā Līga piederības apziņas moto “Es esmu Latvija” aizveda uz Ameriku un tad gudroja, ko ASV latvieši varētu svētkos Latvijai uzdāvināt. Laba dāvana būtu vairot latviešu redzamību ASV. “Latvieši var svinēt savā lokā, taču šis ir brīdis, kad var skaļā

Lasīt vairāk