25.05.2015

Lai veicinātu interesentu no Latvijas un ārvalstīm iespējas pievienoties dalībai 2. Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumā, kas notiks Rīgā šī gada 10. jūlijā, rīkotāji atraduši iespēju pagarināt pieteikšanās termiņu par zemāku dalības maksu (“early bird” piedāvājums) līdz š. g. 9. jūnijam. Lai saņemtu plašāku informāciju un reģistrētos dalībai forumā, dodieties uz saiti: www.ieguldilatvija.lv.
2. Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums ir turpinājums 2013.gadā notikušam pirmajam šāda veida forumam. Tas tiek rīkots ar mērķi Latvijas ekonomiskās izaugsmes veicināšanas nolūkā stiprināt sadarbību starp dažādu uzņēmējdarbības

Lasīt vairāk

20.05.2015

Lai veicinātu Latvijas jauno uzņēmēju un profesionāļu izaugsmi, Pasaules Brīvo latviešu apvienība aicina Latvijas izcelsmes biznesa līderus, uzņēmējus un dažādu nozaru speciālistus pievienoties “Pasaules latviešu mentoringa programmai”, kuras mērķis ir veicināt zināšanu pārnesi starp dažādu nozaru speciālistiem pasaulē un jaunajiem profesionāļiem Latvijā.
Pasaules latviešu mentoringa programma ir pilotprojekts, kas tiek realizēts sasaistē ar 2. Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumu, kas notiks Rīgā šī gada 10. jūlijā. Dalība mentoringa programmā ir balstīta uz brīvprātības pamata. Tā paver vienreizēju iespēju ārpus Latvijas

Lasīt vairāk

Pēc nepilniem diviem mēnešiem, 10.jūlijā, Rīgā, Latvijā norisināsies 2. Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums, kas, balstoties uz 2013.gadā notikušā pirmā foruma ieliktajiem pamatiem, turpinās diskusiju par Latvijas ekonomiskās attīstības virzienu un ārzemēs dzīvojošo Latvijas izcelsmes speciālistu iesaisti tā veicināšanā. Dienu pirms tā sasaistē ar forumu Rīgā notiks Ārvalstu uzņēmēju tikšanās, kurā aicināti piedalīties Latvijas izcelsmes uzņēmēji un dažādu nozaru speciālisti no visas pasaules.
Šī

Lasīt vairāk

05.05.2015

Šonedēļ Latvija atzīmē 25. gadadienu kopš tās neatkarības atjaunošanas. Pa šiem gadiem tā ir demonstrējusi ievērojamu progresu, reformējot savu pārvaldes sistēmu un tautsaimniecības iekārtu. Pievienošanās Eiropas Savienībai un NATO ir veicinājusi Latvijas izaugsmi un stiprinājusi Latvijas drošību.
Atvērtās Latvijas robežas, iespējas izglītoties, vairāk pelnīt un veidot karjeru ārzemēs, kā arī nesenās krīzes radītās sekas ir novedušas pie tā, ka no Latvijas pēdējos gados emigrējuši vairāk nekā 200 000 Latvijas valstspiederīgo. Kopā ar jau agrākā periodā izceļojušajiem dažādās pasaules valstīs šobrīd dzīvo

Lasīt vairāk

15.04.2015

Sākot ar šodienu interesenti aicināti reģistrēties dalībai 2015. gada 10. jūlijā Rīgā plānotajā Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumā (PLEIF), kura mērķis ir Latvijas ekonomiskās izaugsmes veicināšanas nolūkā stiprināt sadarbību starp Latvijas izcelsmes biznesa līderiem, uzņēmējiem un dažādu nozaru speciālistiem Latvijā un citviet pasaulē, veicināt zināšanu pārnesi, pieredzes apmaiņu un finanšu kapitāla piesaisti mūsu valstij.
Šis jau ir otrais šāds forums, ko rīko Pasaules Brīvo latviešu apvienība un Latvijas Republikas Ārlietu ministrija sadarbībā ar partneriem un atbalstītājiem. Jāatgādina, ka pirmais PLEIF notika 2013. gada jūlijā XXV Vispārējo

Lasīt vairāk

Ilze Garoza, speciāli “Latvija Amerikā”
Pagājušo piektdien, 2015. gada 10. aprīlī, Kanādas latviešu centrā Toronto norisinājās tikšanās starp Pasaules brīvo latviešu apvienības ģenerālsekretāri Ilzi Garozu un Kanādas ekonomiski aktīvajiem latviešiem, tajā skaitā Latvijas goda konsuliem, Latvijas-Kanādas uzņēmējdarbības padomes (LatCan) un Lettonia Trading Inc. biedriem, kuras laikā tika pārrunāta Kanādas latviešu līdzdalība šovasar 9. un 10. jūlijā Rīgā plānotajā otrajā Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumā

Lasīt vairāk

10.04.2015

8. aprīlī Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) Izglītības padomes izpilddirektore Anta Spunde, Latviešu valodas aģentūras (LVA) direktora vietniece Dace Dalbiņa un LVA galvenā metodiķe Vineta Vaivade devās uz Ranku, lai klātienē pārrunātu izaicinājumus un vajadzības, kas radušās izglītojot diasporas bērnus tālmācībā.
Kopš 2015. gada janvāra Rankas pamatskola, atsaucoties Notinghemas (Lielbritānija) nedēļas nogales skolas „Sprīdītis” aicinājumam, sāka mācīt ārpus Latvijas dzīvojošos latviešu bērnus ar programmas skype palīdzību. Mācības notiek trīs reizes nedēļā, ar bērniem strādā divas sākumskolas skolotājas, kuras vada mācību stundas,

Lasīt vairāk

27.03.2015

PLEIF_ramisPasaules brīvo latviešu apvienība ir gandarīta ziņot, ka šovasar Rīgā 10. jūlijā notiks otrais Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums. Dienu pirms tam, 9. jūlijā, Rīgā plānota Ārvalstu uzņēmēju tikšanās, uz kuru aicināti Latvijas izcelsmes uzņēmēji un dažādu nozaru speciālisti no dažādām pasaules valstīm.
PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis norāda, ka pirmajā forumā izvirzītie mērķi – veicināt ārzemēs dzīvojošo latviešu uzņēmēju un dažādu nozaru speciālistu iesaisti Latvijas

Lasīt vairāk

24.03.2015

PBLA birojs
Pēc vairāk nekā 30 Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) sekretariātā nostrādātiem gadiem sākot ar šī gada sākumu pensijā devusies PBLA ilggadējā ģenerālsekretāre Tija Krūmiņa. Viņas vietā sākot ar šo gadu stājusies līdzšinējā Amerikas latviešu apvienības un PBLA projektu vadītāja Ilze Garoza.
Tija Krūmiņa uzņēmās PBLA ģenerālsekretāres pienākumus astoņdesmito gadu sākumā ar pilnu pārliecību un degsmi par nenoliedzamu brīvas Latvijas valsts atjaunošanu. “Viņa šo darbu uzņēmās laikā, kad Eiropas un ASV prese, valdības un liela daļa parlamentāriešu gozējās detantes eiforijā,” atminas

Lasīt vairāk

11.03.2015

Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēdis Jānis Kukainis 2015. gada 7. un 8. martā piedalījās Amerikas latviešu apvienības (ALA) pavasara valdes sēdē Rokvilē, Merilandes pavalstī. Sēdes laikā PBLA priekšsēdis sniedza ziņojumu par PBLA aktualitātēm, kā arī piedalījās diskusijās par jautājumiem, kas svarīgi ārpus Latvijas dzīvojošiem tautiešiem.
Kā viens no visplašāk apspriestajiem jautājumiem ALAs valdes sēdē bija Krievijas izvērstā agresija Eiropas austrumos un tās radītais apdraudējums Baltijas valstu drošībai. Reaģējot uz drošības situācijas pasliktināšanos Eiropā, ALA šomēnes izplatījusi atkārtotu aicinājumu saviem biedriem un

Lasīt vairāk

2013. gada oktobrī
spēkā stājās pilsonības likuma grozījumi.
Aicinām iepazīties ar jaunajiem noteikumiem.