PBLA un LVA izsludina konkursu latviešu skolām ārpus Eiropas

02.05.2018

Aicinām pieteikties 2018. gadā latviešu skolām ārpus Eiropas pieejamajam finansiālajam atbalstam. Kopējais pieejamais finansējums ir 32 400 EUR. Plānots, ka vienai skolai sniegtais atbalsts būs līdz 3500 EUR, bet izņēmuma gadījumos finansējuma piešķiršanas komisija var lemt par lielāka apjoma finansējuma piešķiršanu.

Konkursu izsludina Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) un Latviešu valodas aģentūra (LVA). Finansējumu nodrošina LVA no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde.”

Lai pieteiktos uz finansējumu, skolām jāatbilst zemāk norādītajiem kritērijiem. Lai atvieglotu birokrātisko slogu un veicinātu skolu piedalīšanos, projekta dokumentu sagatavošanas un finanšu atskaišu iesniegšanas process ir vienkāršots.

Visām latviešu skolām, kas vēlas pieteikties finansiālā atbalsta saņemšanai, elektroniskā pieteikuma anketa ir jāaizpilda līdz 2018. gada 17. maijam plkst. 23.00 pēc Latvijas laika. 

Kritēriji diasporas nedēļas nogales skolām finansiālā atbalsta saņemšanai:

 1. minimālais skolas iepriekšējās darbības laiks – vismaz 1 gads;
 2. skolas darbības mērķim ir jāatbilst diasporas latviešu skolu koncepcijai – saglabāt un uzturēt latvisko identitāti, apgūstot latviešu valodu un kultūru;
 3. minimālais skolotāju skaits skolā – 2 (divi) skolotāji
 4. skolā darbojas vismaz 1 (viens) skolotājs ar pedagoģisko izglītību jeb ir iespēja ar to konsultēties;
 5. minimālais bērnu skaits skolā vecumposmā līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem – 10 (desmit) bērni (izņēmumi ir iespējami, ja skola var pierādīt savu ilgtspēju – ir darbojusies nepārtraukti vismaz 3 gadus);
 6. skola darbojas pēc mācību programmas, kuras apjoms ir vismaz 75 (septiņdesmit piecas) stundas gadā, un daļa no programmas ir paredzēta latviešu valodas apguvei.

Atbalstu var saņemt šādām izdevumu kategorijām:

 1. skolas uzturēšanas izmaksas (īre, komunālie pakalpojumi, interneta pieslēgums, apdrošināšana, kancelejas preces, skolas telpu remonts, oficiālo izziņu iegūšana, utml.)
 2. mācību materiālu un aprīkojuma iegāde (grāmatas, uzskates līdzekļi, datori, skeneri, kopētāji, utml.)
 3. skolas rīkotie pasākumi (ceļa izdevumi lektoriem vai māksliniekiem, papildus telpu īre, citas pasākuma rīkošanas izmaksas)
  Ievērībai: Ceļa izdevumi tiek apmaksāti TIKAI ja izmanto sabiedrisko transportu. Neapmaksājam privātā transporta izmantošanu. Skolotāju atalgojums vai atlīdzība netiek apmaksāta.

Pieteikumus vērtēs PBLA izveidota komisija. Komisijas lēmumus apstiprinās Latviešu valodas aģentūra.

Finansiālā atbalsta piešķiršanas gadījumā elektroniski aizpildītā anketa tiks pievienota līgumam, ko slēgs ar finansējuma saņēmēju.

Detalizētāka informācija pieejama, sazinoties ar PBLA Izglītības padomes izpilddirektori Vitu Tēraudu (vita.terauda@gmail.com).

PIETEIKUMA FORMA AIZPILDĀMA ELEKTRONISKI INTERNETĀ, IZMANTOJOT ŠO SAITI

https://goo.gl/forms/mW7jQwkHA4RYw41C3

Konkursa nolikums