PBLA Izglītības padomes paziņojums presei

01.10.2020

Pasaules Brīvo latviešu apvienības Izglītības padome (PBLA IP) un Latviešu valodas aģentūra (LVA) izsludina jaunu konkursu latviešu diasporas skolu atbalstam ārpus Eiropas 2020. gadā. Konkursa mērķis ir nodrošināt papildu finansiālo atbalstu latviešu nedēļas nogales skolām un vasaras vidusskolām ārpus Eiropas* skolu darbības nepārtrauktības nodrošināšanai un vispārējo vajadzību atbalstam Covid-19 pandēmijas apstākļos.

Konkursā, kas tiek izsludināts 2020. gada 1. oktobrī un noslēgsies 12. oktobrī, skolu vajadzībām paredzēts sadalīt finansējumu 37 800 eiro apmērā. Tā kā pandēmijas dēļ diasporas skolotāju konferences, semināri un kursi klātienē ārpus Eiropas ir atcelti vai pārplānoti attālinātā formā, tad finansējums skolu papildu atbalstam ir pārvirzīts no līdzekļiem izglītojošu pasākumu atbalstam.

Jāatgādina, ka latviešu nedēļas nogales skolām un vasaras vidusskolām ārpus Eiropas šī gada pavasarī jau tika organizēts konkurss, kurā tika sadalīti 44 820 eiro. Kopā finansējumu saņēma 20 diasporas skolas ārpus Eiropas. Šis konkurss 2020. gada rudenī diasporas skolām sniegs iespēju pieteikties papildu finansējumam attālinātā mācību procesa labākai nodrošināšanai.

Finansējumu nodrošina LVA no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”. Finansējumu administrēs PBLA, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar LVA. Līdzekļu sadali veiks PBLA IP Finansējuma komisija, vadoties pēc konkursa nolikuma, kas publicēts LVA mājaslapā www.valoda.lv un PBLA mājaslapā www.pbla.lv/izglitiba/.

PBLA aicina skolu pārziņus uzmanīgi iepazīties ar konkursa nolikumu un pieteikties papildu finansējumam līdz 2020. gada 12. oktobrim.

Saskaņā ar nolikumu PBLA Izglītības padomes Finansējuma komisija apkopos pieteikumus un veiks fianansējuma sadali divu nedēļu laikā, slēdzot līgumus ar mītņu zemju centrālajām organizācijām: ALA (ASV), LNAK (Kanāda), LAAJ (Austrālija). Valstīs, kurās centrālās organizācijas nepastāv, līgumi tiks slēgti ar skolu vadību. Līdzekļus saņemot, skolas pārzinim (vadītājam) būs jāpiekrīt iesniegt atskaites un finanšu dokumentus par saņemtā finansējuma izlietojumu līdz 2020. gada 15. novembrim.

Pieteikumi aizpildāmi un iesūtāmi elektroniski. Pieteikuma anketa: https://forms.gle/hHRDqJum6ayv4QtU6

*Izņemot skolas Krievijas Federācijā, Turcijā, Gruzijā, Baltkrievijā un Ukrainā. Šīm skolām atbalstu nodrošina LVA sadarbībā ar Eiropas Latviešu apvienību, savukārt atbalstu latviešu valodas apguvei Krievijas Federācijā nodrošina LVA individuāli – atbilstoši konkrēto reģionu vajadzībām.

 

Raits Eglītis
PBLA izpilddirektors
E-pasts: raits.eglitis@pbla.lv
Tālr.: +371-6728-2980