Zinātniskā konference “Latvija ārpus Latvijas. Kultūra, vēsture, emigrācija un nacionālā identitāte”.

25.09.2014

2014. gada 6.-7. oktobrī Rīgā notiks PBLA Kultūras fonda organizētā otrā zinātniskā konference. „Latvija ārpus Latvijas. Kultūra, vēsture emigrācija un nacionālā identitāte”. Konferencē tiks analizēti kultūras procesi ārpus Latvijas, galveno uzmanību veltot pēdējiem desmit gadiem, konferences darba kārtībā paredzēti pētījumi par latviešu diasporas vēsturi, emigrācijas procesiem, kā arī jautājumi, kas saistīti ar nacionālās identitātes uzturēšanu un saglabāšanu.

Konferences referenti ir  latviešu diasporas kultūras un zinātnes pārstāvji, Latvijas zinātnieki, jaunie latviešu zinātnieki, kuru pētījumu objekts ir diasporas kultūra, vēsture, kā arī sociālās saziņas jautājumi.

Konferences organizatori un sadarbības partneri: PBLA Kultūras fonds, Latvijas Nacionālā bibliotēka, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas valsts arhīvs, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Konference ir domāta ikvienam  interesentam.

Konference  notiks Latvijas Nacionālā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīga

Konferences laikā paredzēta divu izdevumu atvēršana par diasporas kultūru.

Konferences telpās būs apskatāmas vairākas izstādes”.

Ar konferences programmu var iepazīties PBLA Rīgas biroja mājas lapā, šeit sākot ar 2014. gada augusta vidu, arī interesenti varēs pieteikties dalībai konferencē.

 

Konferences programma


2014. gada 6. oktobris

 

9.00     Konferences dalībnieku reģistrācija


Konferences atklāšanas uzrunas

9.30     Latvijas Republikas Ministru Prezidentes L. Straujumas apsveikums

9.40     Konferenci atklāj Latvijas Republikas Kultūras ministre D. Melbārde

9.50     PBLA priekšsēdis J. Kukainis

10.00   Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors A. Vilks


Konferences
ievadsesija

Sesiju vada: R.Kols – LR Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs

10.15   V. Zuntaka – Bērziņa – Kultūra, darbs, dzīvesprieks

10.30   P.K.ElfertsĀrlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos –Valsts loma un aktivitātes sakaru uzturēšanā ar latviešu diasporu un piezīmes no Īrijas

10.50   L. Vlasova – Latviskā kultūra Krievijā

11.05 – 11.25 Jautājumi un atbildes

11.25 – 11.45 Kafijas pauze

 

1. sesija

Dziesma, deja, mūzika

Sesiju vada: D. Aperāne- PBLA Kultūras fonda Mūzikas nozares priekšsēde

11.50   J. Ķeniņš – Dziesmu svētki ārpus Latvijas: trimdas un diasporas mūzikas jaunrades sēkla

12.05   L. Zobens – Eiropas latviešu dziesmu svētki: nostalģija vai spēka avots

12.20   J. Kudiņš – Mūzikā un pasaulē no Latvijas un par mums. Latvijas mūziķi

starptautiskajā apritē un latviešu kopienās pēdējo divdesmit gadu laikā

12.35   S. Apse – Deja trimdā

12.50   I. El Tavila – Latviešu tautas deju attīstība Eiropas latviešu kopienās

13.05   S. Pujāte – Dziesmu un deju svētki –tradīcija, kas savieno pasaules latviešus

13.20-13.30 Jautājumi, atbildes

13.30-14.00 Pusdienas pārtraukums

 

2. sesija

Teātris, proza un dzeja ārpus Latvijas

Sesija vada: V.Zanders- LU profesors, LNB Letonikas un Baltijas centra Pētniecības sektora vadītājs

14.05  J. Krēsliņš – Par īsslaicību un gaŗlaicību. Par graudu kaisīšanu zemē un vējā

14.20   A. St. Ivanyi Berkolda – Latviešu teātris trimdā 2004 – 2014

14.35   J. Rozītis – Rakstnieka dzīves stāsts kā trimdas vēsture. Dzintara Soduma romāns „Viņpuse”

14.50   I. Daukste – Silasproģe – Latviešu trimdas prozas tekstu šolaiku lasījums. Vides un laikmeta aspekts

15.05   V. Vecgrāvis – Ko signalizē trimdas latviešu dzeja pēc 1991. gada

15.20   U. Zariņš – Latvijas digitālo kultūras resursu pieejamība diasporai

15.35 – 15.45  Jautājumi un atbildes

 

3. sesija

Tēlotāja un lietišķā māksla ārpus Latvijas mūsdienās

Sesija vada: M.Lāce-Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore

15.50   L. Treija – Ārzemju latviešu jaunākās paaudzes mākslinieki un viņu māksla

16.05   D. Lamberga – Ārzemju latviešu māksla Latvijā 2004 – 2014

16.20   L. Spure, A. Rūtiņš – Latvisku rotu gatavošana un mācīšana ASV 3×3 un 2×2 nometnēs, latviešu vasaras skolā

16.35   A. Padegs – Latviešu kultūras biedrība „Tilts”

16.50   A. Pelše – Kādu lomu LNO Ģilde ir spēlējusi Latvijas „Baltā nama” LNO atjaunošanā

17.00 – 17.10 Jautājumi un atbildes

17.15   Eduarda Silkalna grāmatas „Par grāmatām un dzīvi” atvēršana

 

2014. gada 7. oktobris

 

1. sesija

Skola, baznīca, valoda un nacionālā identitāte

Sesija vada: B.Kangere – Stokholmas universitātes baltu valodu profesore, Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju locekle

9.00     D. Gross – Trimdas skolu loma latviskās identitātes veidošanā un latviešu

valodas mācīšanā no bijušo audzēkņu skatupunkta

9.15     I. Garoza – Zem viena ( skolas ) jumta: Amerikas latviešu skolu loma 2. pasaules kara un atgūtās neatkarības laika emigrācijas saliedēšanā

9.30     D. Gross- Eiropas latviešu skolas 21.gs.

9.45     L. Ejupe – Nometnē mums labi klājas. Pārskats par bērnu vasaras nometnēm ASV, Kanādā, Austrālijā

10.00   R. Zvejniece – Pētījums par 3×3 nometnēm

10.15   D. Cilne – Baznīca, bet ne tikai

10.30   M. Miniats, D. Cera – Mūsu mazā Latvija

10.45 – 11.05 Jautājumi un atbildes

11.05 – 11.25 Kafijas pauze

 

2.sesija

Pētījumi par latviešu diasporas vēsturi, kultūru

 

Sesiju vada:    K.Beķere – LU doktorante, Baltijas stratēģisko pētījumu centra zinātnisko projektu koordinatore

11.30   K. Beķere – Trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā 1945 – 1991

11.45   I. Didrihsone–Tomaševska – Latvijas diplomātiskie pārstāvji Austrālijā (1921-1991): daži aspekti to darbībā

12.00   I. Purva – Gara gaismas nesēji

12.15   E.B. Deksnis – Latviešu trimdas (diasporas) politisko aktivitāšu pētījumu

dokumentu avoti

12.30   I. Kalniņa – Latviešu trimdas dokumentārais mantojums Latvijas Nacionālajā arhīvā

12.45   V. Zanders – M. Goppera un H. Rudzīša sarakste kā trimdas grāmatniecības

izpētes avots

13.00   V.Hausmanis- Teātris ārpus Latvijas 21.gadsimta sākumā

13.15   A. Medveckis – Divos krastos: Otrā pasaules kara Latvijas bēgļu un pēckara izsūtīto refleksijas biogrāfisko avotu liecībās

13.30   M. Krūmiņa – Bērnu un pieaugušo pieredze Otrā pasaules kara bēgļu gaitās: mutvārdu vēstures liecības

13.45   M. Zirnīte – Paaudžu iezīmes latviešu dzīvesstāstos no Lielbritānijas

14.00   T. Ķikuts – Izceļotāju portrets kā diasporas identitātes izpētes pamats. Krievijas latviešu piemērs 19. gadsimtā

14.15 – 14.25 Jautājumi un atbildes

14.25 – 14.55 Pusdienu pārtraukums

 

3. sesija

Emigrācija un nacionālā identitāte

Sesiju vada: M. Kaprāns- Komunikācijas zinātnes doktors, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks

14.55   B. Bela – Nacionālā identitāte mūsdienu migrācijas situācijā: pārrobežu

piederības izaicinājumi

15.10   I.Mieriņa – Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika. Pētījuma sākotnējie rezultāti

15.25   L. Sūna – Vācijā dzīvojošo valstspiederīgo nacionālās identitātes aspekti

15.40   I. Garoza – Latviskā identitāte un Amerikas latviešu līdzdalība sabiedriskajās organizācijās

15.55   A. Saulītis – Latvieši ASV: no trimdas uz diasporu

16.10   G. Nāgels – Kā sazināties „globālajam latvietim”

16.25   A. Gross – No skolas sola līdz kapa malai

16.40   D. Vilcāns –Digitālais latvietis Īrijā: stāsti un praktiski piemēri

16.55   A. Vilks – Eksteritorikas bibliogrāfiskās problēmas jeb kā turpināt Benjamiņa Jēgera darbu

17.10 – 17.20 Jautājumi un atbildes

17.20   Konferences noslēgums

 

17.25   Čikāgas Piecīšu grāmatas „Hei, laili un citas Čikāgas Piecīšu dziesmas”

atvēršana

 

Kultūras pasākumi konferences ietvaros:

4. oktobrī plkst.14.00

Vidzemes koncertzāles „Cēsis” kamerzālē. – “Pasaules latviešu kamermūzikas koncerts”.
Piedalās: Juris Ķeniņš – čells (Kanāda), Laura Zariņa –vijole (Vācija), Pēteris Zariņš – klavieres (Kanāda); Programmā: D. Aperānes, T. Ķeniņa, I. Ramiņa, L. Ritmanes kamermūzika.
Biļetes: www.cesukoncertzale.lv

4. oktobrī, plkst.16.00

Pasaules latviešu mākslas centra galerijā, Cēsīs, (Lielā skolas iela 6)
Mākslas darbu izstādes apskate. www.latviandiasporaart.org

4. oktobrī, plkst.19.00

Vidzemes koncertzālē “Cēsis”„Pasaules latviešu simfoniskās mūzikas koncerts“.
Piedalās: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas simfoniskais orķestris, diriģents Ainārs Rubiķis, vijolniece Laura Zariņa;
Programmā: Jāņa Kalniņa Vijoļkoncerts, Tālivalža Ķeniņa Ceturtā simfonija, Imanta Ramiņa “Odiseja”, Lolitas Ritmanes “Uvertīra gaismai” (jaundarbs), Bruno Skultes “Nerrs”
Biļetes: www.cesukoncertzale.lv

5.oktobrī, plkst. 14.00

Rīgā, Rīgas Latviešu biedrības namā mūzikls „Sprīdītis”
Piedalās: Rīgas 6.vidusskolas jauniešu izpildījumā, orķestris ar kori.
Programmā: Mūzikla autori: V. Baumanis – librets, A. Jansons – mūzika, diriģents A. Jansons.
Biļetes: Rīgas Latviešu biedrībā katru dienu no 9:00 līdz 19:00. Biļetes cena 2 EUR. Biļetes var iegādāties Rīgas Latviešu biedrībā katru dienu no pl.9.00 līdz pl.19.00. Izrādes dienā biļetes varēs iegādāties no plkst.13.00 pie Rīgas Latviešu biedrības Lielās zāles. Kolektīviem pieteikumiem lūgums zvanīt uz 29151551.

Plašāks apraksts par mūziklu “Sprīdītis” (DOC formātā)

Sprititis_A4 Spriditis izrade RLB 2014.g.15.marts

 

5. oktobrī, plkst.18.00

Rīgā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā – „Pasaules latviešu simfoniskās mūzikas koncerts“.
Piedalās: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas simfoniskais orķestris, diriģents Ainārs Rubiķis, vijolniece Laura Zariņa;
Programmā: Jāņa Kalniņa Vijoļkoncerts, Tālivalža Ķeniņa Ceturtā simfonija, Imanta Ramiņa “Odiseja”, Lolitas Ritmanes “Uvertīra gaismai” (jaundarbs), Bruno Skultes “Nerrs”
Biļetes: www.jvlma.lv, www.bilesuparadize.lv Biļešu cena 10 € , pensionāriem , tudentiem, skolēniem 5€. Stundu pirms koncerta arī uz vietas.

Plašāks apraksts par koncertiem (DOC formātā)

koncerta-afisa

Ieteicams laicīgi pasūtināt biļetes uz visiem koncertiem un mūziklu “Sprīdītis”.

Konferences darba programmā ir iespējamas izmaiņas.

 

Reģistrēties konferencei

š.g. 6. – 7. oktobrī,  Latvijas Nacionālās bibliotēkas namā (Gaismas pilī).
Reģistrēties aicinām PBLA Pārstavniecībā Rīgā,
e-pasts pbla-latvija@pbla.lv
tālr.+371 67282980, fakss: +371 67820176