Tiekas PBLA, Daugavas Vanagu apvienības un fonda Namejs vadība

10.12.2018

Rīga – 7. decembris. Lai pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas Rīgā viesnīcā “Radi un Draugi” tikās PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte, Daugavas Vanagu apvienības priekšnieks Gunārs Spodris un fonda “Namejs” vadītājs, atv. ģenerālleitnants Raimonds Graube. Trīs vadītāji vienojās, ka viņu vadītajām organizācijām ir “kopsaucējs” – rūpes par Latvijas nākotni, jauniešu patriotisko audzināšanu, karavīru labklājību un piemiņu, kā arī valsts drošību. Tikšanās dalībnieki pārrunāja plānus, kā 2019. – 2020. gadus izsludināt par “Latvijas varoņu” gadiem Latvijas simtgades zīmē un kopīgi darboties, veidojot Latvijas sabiedrības attieksmi pret šiem jautājumiem.

PBLA pārstāvniecība