Šodien Rīgā iesākusies PBLA valdes darba sēde

06.10.2016

6. oktobrī Rīgā viesnīcas “Radi un Draugi” konferenču zālē iesākusies Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) valdes darba sēde, kas seko dienu iepriekš notikušajai svinīgajai valdes sēdes atklāšanai un PBLA 60 darbības gadiem veltītai konferencei.

PBLA valdes sēdes fokusā PBLA dalīborganizāciju darbība savās mītnes zemēs, PBLA sadarbība ar Latvijas valdību, Latvijas diasporas iesaiste Latvijas tautsaimniecībā, Krievijas izvērstā propaganda un dezinformācijas kampaņa, kā arī Latvijas diasporas iesaiste Latvijas valsts Simtgades atzīmēšanā.

Atzīmējot PBLA 60. darbības gadskārtu, PBLA sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju 5. oktobrī rīkoja konferenci, kuras uzmanības lokā bija PBLA ieguldījums Latvijas neatkarības atjaunošanā un tās izaugsmes veicināšanā atjaunotās neatkarības periodā.  Konferencē ar priekšlasījumiem piedalījās PBLA kādreizējie priekšsēži Uldis Grava, Oļģerts Pavlovksis un Vaira Paegle, Latvijas Brīvības fonda pārvaldes priekšsēdis Jānis Lucs, Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Dainis Īvāns, vēsturnieki Andrejs Plakans, Ainārs Lerhis un Kristīne Beķere, kā PBLA priekšsēdis un dalīborganizāciju vadītāji.

Konferencē piedalījas arī sociologs un SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš, kurš prezentēja sabiedriskās domas aptaujas datus par PBLA darbības novērtējumu Latvijas sabiedrībā un par latviešu diasporas ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā.

Kā to liecina šī gada aprīlī veikts SKDS pētījums, 86 % Latvijas iedzīvotāju piekrita apgalvojumam, ka PBLA mūsdienās spēlē nozīmīgu lomu, vienojot latviešus ārpus Latvijas. 76,3% Latvijas iedzīvotāju piekrīt apgalvojumam, ka PBLA ir devusi nozīmīgu ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā. 68,5% piekrita apgalvojumam, ka PBLA mūsdienās spēlē nozīmīgu lomu, pārstāvot Latvijas intereses ārpus Latvijas. 56,7%PBLA mūsdienās spēlē nozīmīgu lomu Latvijas drošības stiprināšanā. 33,9%PBLA ir devusi nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā. No visiem aptaujātajiem, 43% piekrita apgalvojumam, ka ārzemēs dzīvojošie latvieši ir nozīmīgs resurss, kas var dot nozīmīgu ieguldījumu Latvijas attīstībā.