Rīgā noslēgusies konference “Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai”

08.08.2016

30. jūlijā Rīgā noslēgusies sestā ikgadējā Kultūras ministrijas partnerībā ar citām institūcijām un organizācijām, tajā skaitā PBLA, rīkotā konference“Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai”,kuras ietvaros dalībnieki no 20 valstīm diskutēja par veicamajiem uzdevumiem latviskās izglītības un audzināšanas darbā, pilsoniskās līdzdalības, ekonomiskās sadarbības, kultūras pieejamības un remigrācijas veicināšanas jomā.

Konferencē piedalījās vairāki PBLA valdes locekļi – ALA Informācijas nozares vadītāja Taira Zoldnere, ALA Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere, ELA priekšsēdis un Latviešu kopības Vācijā padomes priekšsēdētājs Kristaps Grasis, Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā priekšsēde Lilija Zobens, ELA pārstāvis Indulis Bērziņš, PBLA darbinieki un PBLA Izglītības padomes un PBLA Kultūras fonda pārstāvji!

Konferences atklāšanā PBLA ģenerālsekretāre Ilze Garoza uzsvēra: “Svarīgi ir panākt, ka Latvijas diaspora pasaulē jūtas ne tikai piederīga Latvijai, bet arī iederīga Latvijas attīstības vīzijā un noderīga Latvijas attīstības procesā. Lai to panāktu, ir jābūt skaidrai savstarpējā dialogā veidotai rīcībpolitikai no Latvijas valsts puses, skaidrai, mērķtiecīgai un konsekventai komunikācijai, kas uzrunātu un nostiprinātu ārpus Latvijas dzīvojošo tautiešu saites un piederību Latvijai.” Plašāka informācija par konferenci, tajā skaitā tās videoieraksts, fotogalerija un prezentācijas, atrodamas mājas lapā: http://www.diasporaskonference2016.com/

Atšķirībā no iepriekšējām konferencēm, kuru rezultāts bija – informācijas un pieredzes apmaiņa, kas tika apkopota secinājumos, šoreiz konferences rīkotāji uzsvaru lika uz konkrētas rīcībpolitikas izstrādi dažādās jomās. Sekosim līdzi, lai konferences noslēgumā apstiprinātās rezolūcijas materializētos arī dzīvē!