Prakses programma Latvijā – unikāla iespēja iepazīt Latviju, tās darba vidi un sadzīvi

16.02.2017

Latvijas izcelsmes jauniešiem vecumā no 19 līdz 29 gadiem vēl ir atlikušas pāris nedēļas laika līdz 2017. gada 28. februārim pieteikties dalībai Amerikas latviešu apvienības (ALA) izveidotajā vasaras prakses programmā, kas šovasar jau trešo gadu pēc kārtas pavērs iespējas jauniešiem no ārvalstīm iegūt darba un dzīves pieredzi Latvijā.

ALAs izveidotā vasaras prakses programma, kuru koordinē ALAs Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe, trīs gadu laikā piesaistījusi lielu interesi gan latviešu jauniešu vidū no ārvalstīm, gan Latvijā, kur arvien jaunas institūcijas piesakās kā potenciālās prakses vietas. To skaits šogad palielinājies līdz 20 un aptver gan kultūras un izglītības institūcijas, gan sabiedriskas organizācijas, gan tehnoloģiju uzņēmumus un organizācijas, kas veicina jauno tehnoloģiju attīstību un eksportu.

Kā to paskaidro ALAs Kultūras nozares vadītāja, pagājušā gadā vairākas Latvijas institūcijas, uzzinot par programmu, pašas vērsušās pie ALAs, lai piedāvātu prakses vietas. „Ja prakses programma iesākās tikai ar Latvijas kultūras iestāžu līdzdalību, tad tagad tai ir pievienojies bizness, jauno tehnoloģiju uzņēmumi un vis kas cits. Tagad jauniešiem šīs prakses programmas ietvaros paveras tiešām vienreizējas iespējas,“ skaidro L. Ejupe. Vaicāta, kā vērtējama prakse programmas norise un ietekme uz jauniešiem, programmas koordinatore skaidro, ka tā paplašina jauniešiem redzesloku, un ka „jauniešu vairākums saredz, ka Latvija nav tikai vieta, kur apciemot radus, bet ka Latvija ir reāla vieta, kur uzsākt biznesu un dzīvot“. Ne mazāk svarīga esot Latvijā gūtās pieredzes ietekme uz šo jauniešu latviskās identitātes veidošanos un piederības apziņu. „Programma arī palīdz viņiem iecementēt savu latvietību,“ bilst L. Ejupe, piebilstot, ka no dalības prakses programmā ieguvēji ir arī mentori, kuri iegūst no tā, ka šie jaunieši nāk ar citu zemju pieredzi un skatu punktu.

Uz jautājumu, vai Latvijā gūtā pieredze šiem jauniešiem no ārvalstīm nodrošinājusi nozīmīgu ieguvumu profesionālā ziņā, programmas koordinatore atbild, ka vairums programmas dalībnieku ir vēl studiju vecumā un līdz ar to ne visiem Latvijā gūto pieredzi ir nācies izmantot profesionālā dzīvē. Tomēr L. Ejupei esot zināmi gadījumi, kur praktikanti devušies tālāk darboties jomās, kurās tie ieguvuši pieredzi Latvijā.

Nobeigumā ALAs Kultūras nozares vadītāja un prakses koordinatore atgādina jauniešiem par iespēju pieteikties dalībai prakses programmā, un potenciāliem atbalstītājiem – sniegt atbalstu šīs programmas norisei: „Es ieteiktu atbalstīt šīs programmas norisi, ziedojot prakses programmas stipendiju fondam. Cilvēki ir to jau darījuši. Dabiski mēs gribētu, ka šī būtu visas mūsu tautas programma – ALA koordinēta, bet ne tikai ALAs atbalstīta, jo es uzskatu šo kā labumu mums visiem. Jo vairāk mums saites ir ar Latviju, jo ilgāk mēs varam uzturēt latviešu sabiedrību šeit. Ja jaunieši zina, ka viņiem pēc vidusskolas beigšanas ir iespēja nokļūt Latvijā. Reāla iespēja dzīvot un strādāt, ne tikai piedalīties nometnēs.“

Plašāka informācija par prakses programmu atrodama Amerikas latviešu apvienības mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/kulturas-nozare/vasaras-darbi-latvija/