PBLA valdes sēdē 2014. gada 10. oktobrī Rīgā pieņemtās rezolūcijas

28.10.2014

Pasaules brīvo latviešu apvienības valde, tiekoties Rīgā, 2014. gada 8. – 10. oktobrī:

1) pateicas Valsts prezidentam Andrim Bērziņam, ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam, kultūras ministrei Dacei Melbārdei un Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstniekam Pēterim Elfertam par dalību PBLA valdes sēdes atklāšanā;

2) pateicas PBLA rīkotās kultūras konferences „Latvija ārpus Latvijas” sadarbības partneriem: Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai, Vidzemes koncertzālei „Cēsis”, Rīgas 6. vidusskolai, Latvijas Nacionālajam arhīvam, Rīgas Latviešu biedrībai, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai, Latvijas Republikas Kultūras ministrijai un visiem dalībniekiem;

3) sveic visus jaunievēlētos 12. Saeimas deputātus un vēl tiem godprātīgi strādāt Latvijas valsts labā;

4) aicina Latvijas Republikas Saeimu izveidot nacionālu un noturīgu valdību, kas par prioritātēm šobrīd izvirzītu Latvijas valsts drošību, enerģētisko neatkarību no Krievijas un ekonomisko labklājību;

5) aicina Latvijas Republikas valdību un Saeimu panākt divu procentu piešķiršanu no iekšzemes kopprodukta valsts aizsardzībai visdrīzākajā laikā;

6) izsaka līdzjūtību Ukrainas tautai par vairāku tūkstošu dzīvību zaudējumu un pauž savu atbalstu Ukrainas valstij tās cīņā, aizstāvot demokratiskās vērtības un savas valsts teritoriālo integritāti;

7) pārstāvot latviešus visā pasaulē, kategoriski nosoda Krievijas agresiju Ukrainā un uzskata mēģinājumus mainīt pastāvošās robežas Eiropā kā draudus arī Latvijas Republikas drošībai un neatkarībai;

8) aicina Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju un valdību sadarboties ar Eiropas Savienības institūcijām un NATO, lai stiprinātu Latvijas valsts austrumu robežu;

9) aicina PBLA dalīborganizācijas vērsties pie savu mītņu zemju valdībām, sniegt Latvijai finansiālu un tehnisku atbalstu mūsu valsts austrumu robežas stiprināšanai, kas vienlaikus ir arī ES un NATO robeža;

10) aicina latviešu sabiedriskās organizācijas aktīvi turpināt nacionālpolitisko darbu savās mītnes valstīs, lai atbildētu jaunajai ģeopolitiskajai situācijai Eiropā;

11) izsaka pateicību Latvijas valdībai par līdzšinējo financiālo atbalstu diasporai izglītības un kultūras jomās un lūdz šo financējumu paredzēt arī turpmāk, proporcionāli to palielinot atbilstoši skolu skaita un kultūras aktivitāšu pieaugumam mītnes valstīs;

12) iesaka Izglītības un zinātnes ministrijai ņemt vērā diasporas izglītības sistēmas specifiskās vajadzības un veidot piemērotu tālmācības programmu diasporas bērniem, apmācības programmas vietējās vispārizglītojošās skolās un izveidot izglītības darbinieka posteni Latvijas Republikas vēstniecībās Apvienotajā Karalistē un Īrijā;

13) aicina Latviešu valodas aģentūru, sadarbojoties ar Latvijas valsts institūcijām, izveidot komisiju, kas izskatītu ārzemju vietvārdu un personvārdu latviskošanu, saglabājot pareizo vietējo izrunu;

14) aicina Latvijas valdību un Kultūras ministriju uzturēt latviešu kultūras un dziesmu svētku tradīciju pasaulē, atbalstot Eiropas Latviešu kultūras svētkus Briselē 2015. gada jūnijā, gaidāmās Latviešu kultūras dienas Sidnejā, Austrālijā 2014. gadā un dziesmu svētkus San Hozē, ASV, 2015. gadā;

15) aicina latviešu organizācijas pasaulē atbalstīt centienus veidot archīvus, lai saglabātu trimdas vēsturi;

16) atbalsta Latvijas valdības centienus veicināt Rietumvalstu ieguldījumus Latvijā banku privatizācijas, enerģētiskās neatkarības un citās ekonomiski svarīgās nozarēs, lai veicinātu valsts ekonomisko un politisko stabilitāti;

17) aicina Latvijas institūcijas izveidot vasaras prakses vietas jauniešiem no diasporas, lai viņiem būtu iespēja uz laiku Latvijā dzīvot, tādā veidā veicinot viņu izpratni par Latviju un stiprinot viņu latvisko identitāti;

18) ar pateicību piemin Elmāra Freiberga dāsno testamentāro novēlējumu Latvijas Brīvības fondam, kas atbalstīs PBLA darbību nākotnē.