PBLA vadība tiekas ar ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču

21.02.2019

20. februārī, Pasaules Brīvo latviešu apvienības un Amerikas latviešu apvienības vadītāji tikās tikās ar Latvijas Republikas ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču.

PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte informēja ministru par apvienības darba aktualitātēm, savukārt Amerikas latviešu apvienības (ALA) valdes priekšsēdis Pēteris Blumbergs stāstīja ministram par PBLA darbu, palīdzot stiprināt Latvijas valsts drošību un ekonomisko attīstību. Tika pārrunāts ALAs darbs Vašingtonā, stiprinot Baltijas atbalsta grupu ASV senātā un kongresā (Baltic Caucus), kā arī Latviešu Nacionālās apvienības Kanadā sadarbība ar Kanadas NATO spēkiem un Kanadas Aizsardzības un Ārlietu ministrijām. Ministrs izteica savu pateicību par tautiešu veikumu Kanadā: “Vēlos izteikt milzīgu atzinību Kanadas latviešiem par viņu ieguldījumu, sagatavojot karavīrus darbam Latvijā,” teica E. Rinkēvičs. “Tas darbs, ko viņi paveic, ir vienreizējs”.

Komentējot ALAs, LNAK un PBLA darbu drošības jomā, ministrs uzsvēra, ka tas nekad nedrīkst apstāties. “Mēs dzīvojam vētrainā pasaulē un neko nekad nedrīkst uztvert par pašsaprotamu,” teica E. Rinkēvičs. Tāpat ministrs atzinīgi novērtēja PBLA atbalstu Latvijas izglītības un kultūras projektu izstrādē un realizēšanā pasaulē.

P. Blumbergs pastāstīja par ALAs plāniem rīkot “Spotlight Latvia” ekonomikas forumu Denverā pirms ALAs 68. kongresa 2. maijā un par PBLA plānoto Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumu Valmierā, šī gada 21. novembrī.

Puses pārrunāja arī Diasporas likuma ieviešanas gaitu. Saskaņā ar likumu Ārlietu ministrija ir kļuvusi par diasporas politikas koordinējošo iestādi, un šobrīd galvenā prioritāte ir diasporas likumam pakārtoto tiesību aktu ieviešana. Ministrs un PBLA pārstāvji apmainījās viedokļiem par jaunveidojamās Diasporas konsultatīvās padomes darbības principiem.

PBLA izpilddirektors R. Eglītis informēja ministru par PBLA labo sadarbību ar Ārlietu ministriju diasporas likuma izstrādes ietvaros un izteica PBLA cerību, ka Diasporas konsultatīvā padome (DKP) tiks izveidota kā politiski neitrāla lemtspējīga organizācija. Viņš arī uzsvēra, ka PBLA cenšas sekot ministra pagājušā gada ieteikumiem par PBLA dalīborganizāciju vienotību, neskatoties uz vēlēšanu gada politisko situāciju un reālajām atšķirībām dažādās diasporas mītņu zemēs.

E. Rinkēvičs atkārtoti uzsvēra, ka Latvijai ir svarīgs PBLA darbs un tas, ka tā valdības priekšā stāv vienota. “Var būt dažādi politiskie uzskati, dažādi viedokļi, bet ir valstiski svarīgas lietas, kas stāv virs šīm atšķirībām,” teica ministrs. “Latvijai ir svarīgi, ka PBLA vienoti strādā Latvijas labā.”

Tas novirzīja sarunu tēmu pie valsts budžeta veidošanas procesa un DKP izveides. Ministrs uzsvēra, ka valdības plānotajā budžetā atbalsta līdzekļi diasporai ir labāki nekā varēja būt. Kā slikto ziņu E. Rinkēvičs pavēstīja, ka nav bijis iespējams 2019. gada budžetā atrast līdzkļus nevienai jaunai Latvijas vēstniecībai, bet plāni paliekot spēkā uz 2020. gadu. “Mēs turpināsim atbalstīt jūsu labos projektus visā pasaulē,” uzsvēra ministrs, īpaši izceļot “Spotlight Latvia” ekonomikas konferences ASV un Pasaules Latviešu ekonomikas un inovāciju forumus Latvijā.

Noslēgumā E. Rinkēvičs vēlreiz pateicās PBLA par sadarbību un solīja izskatīt iespēju piedalīties šīsvasaras Latviešu dziesmu svētkos Toronto, kur viņš piedalīsies Ukrainas atbalsta konferencē, aicinot sev līdzi Kanadas ārlietu ministri Kristīni Aleksandru Freeland.

Sarunās piedalījās arī Ārlietu ministrijas (ĀM) parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa–Lukaševica un speciālais vēstnieks diasporas jautājumos Aivars Groza. (PBLA pārstāvniecība)