PBLA un Kultūras ministrijas vadība pārrunā atbalstu diasporas aktivitātēm

21.02.2019

Lai pārrunātu diasporas politikas aktualitātes, jo īpaši diasporas mītnes zemēs šogad plānotos kultūras un Latvijas valsts simtgades pasākumus, Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) vadība – priekšsēde Kristīne Saulīte, Amerikas latviešu apvienības priekšsēdis, PBLA vicepriekšsēdis Pēteri Blumbergs, PBLA izpilddirektors Raits Eglītis un PBLA pārstāvniecības vadītājs Jānis Andersons tikās ar kultūras ministri Daci Melbārdi, valsts sekretāri Daci Vilsoni un ministrijas atbildīgajām personām.

Sarunas ievaddaļā ministre pateicās tautiešiem ārvalstīs un organizācijas vadībai, pasniedzot PBLA vadītājai Kultūras ministrijas Atzinības rakstu par organizācijas un diasporas pārstāvju ieguldījumu Latvijas valsts simtgades pasākumu organizēšanā aizvadītajā – Latvijas valsts simtgades kulminācijas – gadā.

Ministre teica, ka viņa, kā centrālos pasākumus, kuriem paredzēts Kultūras ministrijas atbalsts 2019. gadā, redz Latviešu dziesmu un deju svētkus Toronto, Eiropas Latviešu kultūras dienas Dublinā, kā arī – septembrī plānoto Pasaules Latviešu kultūras konferenci un Cēsu mākslas festivāla ietvaros jūlijā paredzēto trimdas mākslas izstādi. Tāpat ļoti būtiskas ir pasaules latviešu jaunatnes nometnes 2 x 2 un visu paaudžu latviešu nometnes 3 x 3,” kā arī atbalsts LaPa muzejam un Pasaules latviešu mākslas muzejam Cēsīs, sarunā norādīja kultūras ministre Dace Melbārde. Viņa uzsvēra, ka pērn pieprasītais un 2019. gada valsts budžeta projektā šobrīd plānotais finansējums diasporas nevalstisko organizāciju atbalstam, diasporas un Latvijas jauniešu nometņu organizēšanai, paredzēts aizvadītajos gados piešķirtā finansējuma apmērā. Turklāt papildu finansējumu paredzēts piešķirt vēl virknei jaunu iniciatīvu.

Šogad par valsts budžeta līdzekļiem papildus plānots finansēt jaunus projektus, kas saistīti ar diasporas arhīvu krājumu apzināšanu, pārvešanu uz Latviju un digitalizēšanas uzsākšanu. Tāpat konkursa kārtībā paredzēts atbalsts trimdas mākslas un vēstures mantojuma apzināšanai un saglabāšanai, Latvijas romānu sērijas „Mēs. Latvija XX gadsimts” iegāde un nogādāšana diasporas centriem, kā arī literātu braucieni uz diasporas mītnes zemēm un atbalsts diasporas mākslinieciskajām kopām mēģinājumu telpu nodrošināšanai. Kopumā 2019. gada valsts budžetā diasporas atbalsta pasākumiem kultūras jomā plānots finansējums 1,043,882 eiro apmērā un ministre piebilda, ka tas lielā mērā ir pateicoties jaunpieņemtajam Diasporas likumam.

Ministre un KM pārstāvji akcentēja 2019. gada kā Latvijas valsts simtgades programmas varonības un drosmes gada starptautiskās norises: 4. maijā – Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienas atzīmēšanu pie balti klātiem galdiem, svinot Latvijas valsts brīvību, Cēsu kauju simtgades atzīmēšanu kopā ar Igaunijas partneriem, Latvijas pagaidu valdības darbības simtgadi – ar Lielbritānijas partneriem.

D. Melbārde ieteica PBLA kultūras darbiniekiem plānot pasākumus, lai atzīmētu Baltijas ceļa 30. gadskārtu un šīs norises vēstījumu, rekonstruējot vēsturisko mirkli un tā nozīmi visā pasaulē.
Tikšanās noslēgumā KM pateicās PBLA pārstāvjiem un tautiešiem ārvalstīs, kuri palīdzēja organizēt īpaši austā Latvijas valsts karoga ceļu diasporas mītnes zemēs – karogs apceļojis teju visu pasauli, un š.g. 4. maijā Latvijas Nacionālais vēstures muzejs karogu līdz ar vēstījumu grāmatu – pievienos ekspozīcijai „Latvijas gadsimts”. (Kultūras ministrija / PBLA pārstāvniecība)