PBLA tiekas ar sadarbības partneriem Valmieras pilsētas domē, gatavojoties PLEIF, 2019.

30.01.2019

Valmiera ir industriāla un rūpnieciska pilsēta – Vidzemes biznesa centrs, kur atrodas vairums Vidzemes lielāko uzņēmumu. Jau kopš 20.gadsimta vidus Valmierā koncentrējas lielākie Vidzemes reģiona un arī valsts ražošanas un tirdzniecības uzņēmumi, kas ir atpazīstami arī ārpus valsts robežām. Valmieras uzņēmumi ir lielākie darba devēji reģionā, nodarbinot ne tikai pilsētas, bet arī reģiona iedzīvotājus.

Ir pagājuši turpat kā trīs gadi, kopš pirmo reizi tikās PBLA ar Valmieras pilsētas domes vadību. Jau toreiz, 2016. gada maijā, Vidzemes uzņēmēju dienas ietvaros radās domas par sadarbību, īpaši Latvijas attīstības un ekonomiskās izaugsmes virzienā.

Turpmākajos gados šī sadarbība ir ne vien pilnveidojusies, bet pārtapusi par īstu partnerību. Tā, nesenajā tikšanās reizē tika apspriesta arī Valmieras pilsētas pašvaldības un Pasaules Brīvo latviešu apvienības sadarbības stiprināšana, pilnveidojot iespējas biznesa investīciju piesaistē, kā arī talantu piesaistē izglītības un sporta jomās.

Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēdei Kristīnei Saulītei tiekoties ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Baiku, priekšsēdētāja vietnieku Ričardu Gailumu un Valmieras Attīstības aģentūras uzņēmējdarbības virziena vadītāju Elīnu Leimani, tika pārrunāta Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma norise un apspriests iespējamais saturs. “Esam priecīgi un gandarīti par Pasaules Brīvo latviešu apvienības lēmumu. Tas ir pozitīvs Valmieras kā laba un uzticama sadarbības partnera novērtējums. Mums ir svarīga Valmieras attīstība un Valmieras pienesums Latvijas izaugsmē,” gandarījumu par vienošanos un foruma norisi Valmierā pauž Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

“Mēs gribam radīt vēstījumu par Latviju kā darošu, varošu un radošu zemi, kas ir stipra tradīcijās, bet atvērta pasaulei ar savu ekonomiku, izglītotiem, spējīgiem, darbīgiem cilvēkiem. Mēs aicināsim Valmierā satikties pasaules latviešu uzņēmējus, kuri var un grib dot pienesumu Latvijai. Valmiera kā moderna, enerģiska un zaļa pilsēta ar attīstītu uzņēmējdarbību ir ļoti piemērota foruma norises vieta,” pauž Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēde Kristīne Saulīte.

Nākošais Pasaules latviešu Ekonomijas un Inovācijas forums tiek plānots šī gada novembrī Valmierā.

Attēlā, no kreisās puses: Jānis Baiks (Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs), Kristīne Saulītis (PBLA priekšsēdētāja), Elīna Leimane (Valmieras Attīstības aģentūras uzņēmējdarbības virziena vadītāja), Ričards Gailums (Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks)