PBLA sveic latviešus visā pasaulē mūsu valsts 95. dzimšanas dienā

18.11.2013

Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA) sveic visus latviešus plašajā pasaulē Latvijas valsts proklamēšanas 95. gadskārtā!

18. novembris vieno mūs visus – kaut tālu no dzimtenes un tēvzemes, ik gadu šai dienā jūtam īpašu lepnumu un prieku sirdī par savu latvietību un savu brīvu valsti. Tomēr arī pēc 22 atjaunotā valstiskuma gadiem mūsu darbs Latvijas brīvības nostiprināšanā nav beidzies. Viena no lielākajām mūsu atbildībām joprojām ir latviešu kopības saglabāšana ārzemēs. Jo vairāk izklīstam pasaulē, jo ciešāk mums jāsadarbojas, jo vairāk sadarbosimies, jo ciešākas kļūs latviešu saites pasaulē. Mēs esam daudz sasnieguši, bet ļoti daudz vēl darāmā. Arī tālu no tēvzemes būdami, mēs ikviens varam pielikt roku svētīgajā darbā Latvijas brīvības stiprināšanā un tautsaimniecības izaugsmes veicināšanā. Šim apsveikumam pievienojam video aicinājumu, kā latvieši visā pasaulē var iesaistīties Latvijas labklājības celšanā: http://www.youtube.com/watch?v=kibLTGaknuA

Apņemsimies to šajā mūsu valsts dzimšanas dienā, vēlot saules mūžu Latvijai!

Jānis Kukainis
PBLA priekšsēdis