PBLA sadarbības partneri AppLV turpina sarunu ciklu par remigrāciju. Vai viegli atgriezties savā profesijā, ja tā ir reglamentēta

05.08.2019

Pieaugot remigrācijas apjomam, Latvijā atgriežas arvien vairāk jauno speciālistu, kuri savu izglītību un kvalifikāciju guvuši ārvalstīs. Jomās, kā piemēram, veselības aprūpe, cilvēkresursu situācija ir kritiska. Vienlaicīgi remigrējošie speciālisti atklāj, ka kvalifikācijas atzīšana un iekļaušanās darba tirgū ir birokrātiska un laikietilpīga. Lai mazinātu atkārtotas emigrācijas draudus, Izglītības un zinātnes ministrija plāno ieviest elektronisku sistēmu diplomu atzīšanas iesniegšanai un grozīt reglamentēto profesiju likumu. Izmaiņas sola arī citas atbildīgās ministrijas.

 

Pērn pieņemtais Diasporas likums paredz, ka ārvalstīs iegūtās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas atzīšanas atvieglošana ir būtisks priekšnoteikums, lai Latvijā atgrieztos vairāk speciālistu. Neskatoties uz to, remigranti, kuri ārvalstīs ieguvuši izglītību vai kvalifikāciju nozarēs, kas Latvijā ir reglamentētas, kā piemēram, medicīna, jurisprudence un arhitektūra, izceļ virkni pastāvošu problēmu. Starp biežāk pieminētajām – ilgais kvalifikācijas atzīšanas process, izmaksas, pārmērīgi lielais kvalifikācijas atzīšanai nepieciešamo dokumentu skaits un informācijas pieejamības trūkums. Remigrējušais ārsts Uģis Gruntmanis norādīja, ka “šobrīd pastāv sistēmiski šķēršļi, kas veido situāciju, kurā atgriezties izdodas uzņēmīgākajiem, kuri ir gatavi “cīnīties ar sistēmu” – sekot sarežģītām procedūrām un izpildīt dažādas prasības, lai jau iegūtās kvalifikācijas Latvijā tiktu atzītas par derīgām”.

 

Diskusijā 30. jūlijā “Vai viegli atgriezties savā profesijā, ja tā ir reglamentēta?” biedrība “Ar Pasaules pieredzi Latvijā” aicināja piedalīties visas iesaistītās puses, lai dalītos pieredzē un uzsāktu sarunu par iespējamiem risinājumiem, kas atvieglotu speciālistu atgriešanos Latvijā.

 

Politiķi, uzklausot klātesošo remigrantu un nozares asociāciju viedokļus, atzina, ka pastāvošais regulējums būtu uzlabojums un pauda gatavību strādāt pie tā, lai nodrošinātu saprotamu regulējumu visām reglamentēto profesiju nozarēm. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre Anita Muižniece (JKP) piekrita, ka nepieciešama ērtāka procedūra kvalifikācijas atzīšanas procesā, norādot, ka plānots šo pakalpojumu padarīt pieejamu elektroniski. Veselības ministre Ilze Vinķele (A/P!) norādīja, ka nepieciešams piemērot minimālās prasības diplomu atzīšanai no medicīnas personāla, kas remigrējis no valstīm ārpus Eiropas Savienības, un jāstrādā pie kultūras maiņas nozaru organizācijās, lai tās nav noslēgtas un protekcioniskas.

 

Kā būtiska problēma minēta trūkstošā informācija vairāku valsts iestāžu mājas lapās, kas apgrūtina potenciālo remigrantu piesaisti. Politiķi sola uzrunāt diasporā dzīvojošos speciālistus ar ceļvedi par to, kā atgriezties un strādāt savā profesijā. Biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā” plāno tuvākajā laikā apkopot remigrantu, nozares organizāciju un politiķu sniegtos priekšlikumus un iesniegt tos Diasporas konsultatīvajā padomē.

 

Biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā” ir pirmā un vadošā uz remigrāciju vērstā organizācija Latvijā, kas Rīgā rīko ikmēneša stāstu vakarus, kā arī pasākumus reģionos un veido plašu remigrantu tīklu Latvijā. Diskusija tika rīkota ar Rīgas Domes Sabiedrības integrācijas programmas finansiālu atbalstu projekta “Remigrācija – risinājums darba spēka trūkumam Latvijā: iespējas un izaicinājumi” ietvaros. (Biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā”)