PBLA publicē digitālo arhīvu “Latviešu arhīvi pasaulē”

20.09.2023

Turpinot ar Kultūras ministrijas atbalstu 2021. gadā sākto projektu “Latviešu arhīvi pasaulē”, Pasaules Brīvo latviešu apvienība ar prieku ziņo, ka 20. septembrī ir publicēts digitālais arhīvs, kas projekta mājaslapā https://arhivi.pbla.lv/ ir skatāms sadaļā “Materiāli”. Digitālajā arhīvā “Latviešu arhīvi pasaulē” vienkopus pieejami digitālie un digitalizētie arhīvu materiāli, kurus glabā latviešu kopienas visā pasaulē. Šis digitālais arhīvs ir īpašs ar to, ka tā saturu veido latviešu kopienu pārstāvji, patstāvīgi apstrādājot un digitalizējot arhīvu materiālus, izmantojot PBLA sagatavotās vadlīnijas.

20. septembrī publicētajā digitālā arhīva versijā skatāmi pirmie digitāli radītie un digitalizētie materiāli, kurus apstrādājuši, digitalizējuši un katalogos aprakstījuši paši aktīvāki arhīvu turētāji diasporā. Digitālo arhīvu plānots regulāri papildināt, pievienojot arvien jaunus digitālos un digitalizētos materiālus. Digitālajā arhīvā atrodamie materiāli ir unikāli ar to, ka tie tiek glabāti latviešu kopienās un tajos esošā informācija digitālā formātā ir pieejama ikvienam interesentam. PBLA aicina ikvienu arhīva turētāju pievienot sava arhīva materiālus digitālajam arhīvam “Latviešu arhīvi pasaulē”! Lai saņemtu nepieciešamās instrukcijas un piekļuves tiesības, ir jāsazinās ar PBLA pārstāvniecību, rakstot uz lora.egle@pbla.lv.

 

Par projektu “Latviešu arhīvi pasaulē”

Ar Kultūras ministrijas atbalstu 2021. gada sākumā PBLA uzsāka projektu “Latviešu arhīvi pasaulē”, lai apzinātu arhīvus latviešu kopienās visā pasaulē un veicinātu tajos glabātās informācijas saglabāšanu un pieejamību. Projekta pirmajā posmā 2021. gadā PBLA veica aptauju, lai apzinātu, kur un kādi arhīvu materiāli par latviešu kopienām ārzemēs ir pieejami. Aptaujā piedalījās tautieši no visas pasaules un dažādām paaudzēm. Izmantojot aptauju rezultātā iegūtos datus, tika izstrādāta digitāla karte, kur ērti skatāma un meklējama informācija par latviešu arhīviem pasaulē. PBLA regulāri atjauno un papildina karti, tādēļ ikviens, kura īpašumā ir materiāli par latviešiem ārzemēs, ir aicināts iesaistīties projektā, sazinoties ar PBLA pārstāvniecību.

Projektā ietvaros ir tapuši arī četri informatīvi video par tādām tēmām kā arhīvu materiālu vākšana un sistematizēšana, retie materiāli un digitalizācija, materiālu pārvešana, audiovizuālo materiālu saglabāšana. Informatīvie video tika prezentēti četros tiešsaistes semināros 2021. gada oktobrī un 2022. gada janvārī, kuros piedalījās arī video tapšanā iesaistītie eksperti, diskutējot ar semināra dalībniekiem. Informatīvie video un tiešsaistes semināru ieraksti ir pieejami sadaļā “Informatīvie video”.

Uzklausot arhīvu turētāju latviešu kopienās vajadzības, projekta otrajā posmā PBLA sagatavoja arhīva materiālu apstrādes un digitalizācijas vadlīnijas latviešu diasporas kopienu arhīviem. Vadlīniju sagatavošanai PBLA projektu vadītāja Lora Egle sava maģistra darba ietvaros veica latviešu diasporas kopienu arhīvu attīstības un specifikas analīzi, kā arī pētīja profesionālās digitalizācijas vadlīnijas. Pētījuma rezultātā tika sagatavotas, testētas un publicētas tieši latviešu diasporas arhīviem pielāgotas vadlīnijas, kuras ir pieejamas sadaļā “Vadlīnijas”.

Projekta trešajā posmā PBLA sadarbībā ar programmētāju Klāvu Rudzīti strādāja pie digitāla arhīva izveides, kur vienkopus apvienot latviešu kopienu digitālos un digitalizētos materiālus, tādā veidā saglabājot informāciju, kas ir materiālos, kuri tiek glabāti latviešu kopienās. Digitālais arhīvs ir pieejams sadaļā “Materiāli”, un tas tiks regulāri papildināts. Ikvienam latviešu kopienas pārstāvim, kura īpašumā ir arhīva materiāli, ir iespēja pievienoties digitālajam arhīvam, sazinoties ar PBLA pārstāvniecību. Ceram uz atsaucību un iesaisti diasporas arhīvu saglabāšanā!

 

Papildu informācija:

Projekta vadītāja Lora Egle, lora.egle@pbla.lv