PBLA priekšsēža vietniece Kristīne Saulīte un Izglītības padome tiekas ar izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski

29.05.2016

Šodien, 27. maijā, PBLA (Pasaules Brīvo latviešu apvienības) priekšsēža vietniece un Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē priekšsēde Kristīne Saulīte un PBLA Izglītības padomes izpilddirektore Anta Spunde  tikās ar izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski, lai pārrunātu diasporas izglītības aktuālākos jautājumus un turpmāko sadarbību PBLA un IZM (Izglītības un zinātnes ministrijas) Sadarbības memoranda ietvaros. PBLA pārstāves aktualizēja nākamā gada diasporas izglītībai atvēlētā budžeta neskaidrību un izteica cerību, ka tiks atrasti līdzekļi gan iesākto iniciatīvu turpināšanai, gan rasti trūkstošie  līdzekļi elektroniska tālmācības rīka izstrādei.

 

No kreisās: PBLA priekšsēža vietniece, Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē priekšsēde Kristīne Saulīte, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un PBLA Izglītības padomes izpilddirektore Anta Spunde

Sarunas gaitā tika apspriesta iespējamā Izglītības un zinātnes ministrijas apbalvojumu piešķiršana gan diasporas skolu skolotājām, gan diasporas skolu absolventiem.  PBLA puse uzsvēra šāda žesta nozīmīgumu latviskās izglītības ieguvēju motivācijas veicināšanai.  Tālāk tika runāts par latviešu izcelsmes jauniešu un studentu iespējām gan īstermiņā, gan ilgtermiņā iekļauties Latvijas izglītības sistēmā.  Abas puses vienojās, ka šim jautājumam būtu jāvelta īpaša uzmanība. Apspriežamo tēmu lokā bija arī situācija remigrējušo bērnu jomā, kuras uzlabošanai jāpievērš īpaša uzmanība, iespēja diasporas bērniem un jauniešiem kārtot latviešu valodas kā svešvalodas eksāmenu.  Noslēgumā abas puses vienojās par turpmāku regulāru sadarbību diasporas izglītības jautājumu risināšanā.

PBLA Izglītības padomes izpilddirektore Anta Spunde