PBLA priekšsēža Jāņa Kukaiņa apsveikums 2017. gada 18. novembrī

18.11.2017

Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA) sveic latviešus plašajā pasaulē Latvijas valsts proklamēšanas 99. gadskārtā!

18. novembris vieno mūs visā pasaulē – kaut tālu no dzimtenes un tēvzemes, ik gadu šai dienā jūtam īpašu lepnumu un prieku sirdī par savu latvietību un savu brīvu valsti. Mēs varam būt lepni par sasniegto – Latvijas brīvība ir arī vairāku trimdas paaudžu nenogurstošu centienu un darba nopelns.

Pasaules Brīvo latviešu apvienība darbojas jau 61 gadu kā brīvprātīga bezpeļņas ārzemēs dzīvojošu latviešu jumta organizācija. PBLA vienmēr ir palikusi uzticīga tās nemainīgajām vērtībām un prioritātēm – latvietības saglabāšanai un uzturēšanai ārzemēs, latviskās izglītības un kultūras veicināšanai ārpus Latvijas, Latvijas valsts drošības stiprināšanai un sadarbībai ar Latviju, lai veicinātu tās demokrātisku attīstību.

Viena no lielākajām mūsu atbildībām joprojām ir latviešu kopības saglabāšana ārzemēs. Nebūsim tikai novērotāji un kritiķi, bet pašu spēkiem, vienotībā ar neatlaidīgu garu turpināsim uzturēt latvietību, latvisko kultūru un izglītību svešumā! Liels paldies latviešiem visā pasaulē, par to, ko esat darījuši līdz šim! Mēs daudz esam sasnieguši, bet ļoti daudz vēl darāmā. Nevaram iemigt. Latvijai vienmēr būs nepieciešams mūsu atbalsts. Arī tālu no tēvzemes būdami, mēs ikviens varam pielikt roku šai svētīgajā darbā Latvijas labad, lai mūsu valsts simtgadi pēc gada varam sagaidīt ar krietni paveikta darba sajūtu un lepnumu. Apņemsimies to šajā mūsu valsts dzimšanas dienā, vēlot saules mūžu Latvijai! Dievs mums devis tikai vienu Latviju un kopā strādājot mums tā jānosargā!