PBLA priekšsēdis tiekas ar latviešiem Norvēģijā

10.05.2023

Pēc 4. maija svētkiem PBLA priekšsēdis Pēteris Blumbergs kopā ar Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdi Justīni Krēsliņu un speciālo uzdevumu vēstnieci diasporas jautājumos Elitu Gaveli viesojās Oslo, Norvēģijā. Vizītes laikā notika tikšanās ar 25 latviešu organizāciju Norvēģijā vadītājiem, kuri pārstāvēja apmēram 15 000 lielo latviešu kopienu Norvēģijā.

Sarīkojums norisinājās Latvijas vēstniecībā Norvēģijā, un to vadīja vēstnieks Mārtiņš Klīve. Pasākuma laikā tika sniegtas prezentācijas un notika aktīva domu apmaiņa starp organizāciju pārstāvjiem. Kā raksta Stavangeres latviešu biedrība: “Tā bija vienreizēja iespēja satikt līdzīgi domājošus, uzņēmīgus, atraktīvus un pat savā ziņā trakus latviešus, kas pašaizliedzīgi iegulda milzu darbu, lai tautiešiem dažādos Norvēģijas reģionos tiktu piedāvātas iespējas iesaistīties latviešu tradīciju un kultūras uzturēšanā un nodošanā nākamajai paaudzei.”

 

Foto: Rolands Bošs