PBLA priekšsēdis piedalās LAAJ 65. jubilejas pasākumos

21.07.2016

Šī gada 21. jūlijā Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēdis Jānis Kukainis ieradies Austrālijā, lai piedalītos Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) 65. jubilejas pasākumos.

Sava Austrālijas apciemojuma laikā PBLA priekšsēdis piedalīsies un sniegs uzrunas Melburnas, Adelaides un Sidnejas latviešu centros. Tāpat J. Kukainis plānojis apmeklēt latviešu namus, skolas, tikties ar Daugavas Vanagu pārstāvjiem, kā arī tikties ar vietējo preses izdevumu pārstāvjiem. PBLA priekšsēža Austrālijas vizītes ietvaros plānotas arī vairākas tikšanās, gatavojoties šī gada 29. un 30. decembrī Melburnā plānotajam Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma ar skatu uz Āzijas un Klusā okeāna reģionu.

Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums ir Pasaules Brīvo latviešu apvienības sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju attīstīta iniciatīva, kuras mērķis ir Latvijas ekonomiskās izaugsmes veicināšanas nolūkā stiprināt sadarbību starp dažādās uzņēmējdarbības nozarēs strādājošiem profesionāļiem Latvijā un pasaulē, veicināt zināšanu pārnesi un finanšu kapitāla piesaisti Latvijai. Pirmais šāds forums notika Rīgā 2013. gada vasarā, bet otrais – 2015. gada vasarā, pulcējot vairākus simtus augsta līmeņa uzņēmējus un dažādu nozaru speciālistus no pāri par 25 valstīm. 29. un 30.decembrī PLEIF ietvaros Melburnā, Austrālijā notiks pirmais reģionālais pasākums ar skatu uz Klusā okeāna un Āzijas reģionu, kurā tiks diskutēts par Latvijas uzņēmēju iespējām darboties Austrālijas, Jaunzēlandes un Āzijas tirgos un par šā reģiona uzņēmēju investīciju iespējām Latvijā. Foruma koordinēšanu Austrālijā uzņēmusies Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē.

Latviešu apvienība Austrālijā, kurai 1972. gadā pievienojās arī Jaunzēlande, dibināta Melburnā 1951. gada 22. jūlijā. Organizācijas 65. gadskārtā LAAJ rotējošais vadības sēdeklis atgriezies tās dibināšanas pilsētā – Melburnā. Kopš tās dibināšanas, Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē, darbojoties demokrātiskā garā, veicina latviešu organizāciju sadarbību sabiedriskā, kultūras un palīdzības laukā, veicina latviešu valodas un kultūras saglabāšanu Austrālijā, un kopš neatkarības atjaunošanas – sadarbību ar Latviju. LAAJ šobrīd vada Latvijā dzimusī Kristīne Saulīte, kura uz Austrāliju pārcēlusies astoņdesmito gadu beigās. 2015. gada nogalē viņa tika ievēlēta par PBLA priekšsēža vietnieci.