PBLA priekšsēdis piedalās Amerikas latviešu apvienības pavasara valdes sēdē

11.03.2015

Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēdis Jānis Kukainis 2015. gada 7. un 8. martā piedalījās Amerikas latviešu apvienības (ALA) pavasara valdes sēdē Rokvilē, Merilandes pavalstī. Sēdes laikā PBLA priekšsēdis sniedza ziņojumu par PBLA aktualitātēm, kā arī piedalījās diskusijās par jautājumiem, kas svarīgi ārpus Latvijas dzīvojošiem tautiešiem.

Kā viens no visplašāk apspriestajiem jautājumiem ALAs valdes sēdē bija Krievijas izvērstā agresija Eiropas austrumos un tās radītais apdraudējums Baltijas valstu drošībai. Reaģējot uz drošības situācijas pasliktināšanos Eiropā, ALA šomēnes izplatījusi atkārtotu aicinājumu saviem biedriem un biedru organizācijām aktīvi iesaistīties kampaņās, kas vērstas uz Krievijas agresijas apturēšanu Ukrainā un Baltijas valstu drošības stiprināšanu, kā arī pretspara izdarīšanu Krievijas izvērstajai propagandai Latvijā un pasaulē. Baltijas valstu drošības jautājumam tiks pievērsta pastiprināta uzmanība arī Amerikas latviešu apvienības 64. Kongresā, kas notiks Indianapolē no 1. līdz 3. maijam. Lai pievērstu ASV politiķu, diplomātu un domnīcu uzmanību Eiropā notiekošajam, šī gada 17. un 18. aprīlī ar Amerikas latviešu apvienības un PBLA atbalstu Vašingtonā norisināsies Apvienoto Baltiešu komitejas rīkota konference: “History Repeated: Baltics and Eastern Europe in Peril?“

Kā kritiski svarīgs jautājums, uz ko bieži nākas atbildēt Latvijas drošības aizstāvjiem ASV, ir jautājums par Latvijas pašas ieguldījumu savā aizsardzībā un saistību izpildi NATO kolektīvās aizsardzības ietvaros, proti, par aizsardzības budžeta palielinājumu līdz 2 procentiem no IKP, kā to paredz vienošanās starp Ziemeļatlantijas līguma dalīborganizācijām. “Lai mēs varētu prasīt NATO un ASV drošības garantijas, mums pašiem ir jāizpilda savas saistības un, cik vien ātri iespējams, jānodrošina Latvijas aizsardzības budžeta palielinājums līdz 2% no IKP,” skaidro PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis, norādot, ka ASV 2015.gadā Latvijas aizsardzībā paredzējusi ieguldīt 69 miljonus ASV dolāru, kamēr Latvijas kopējais Aizsardzības budžets šogad ir lēšams uz 275 miljoniem ASV dolāru.

Šobrīd Latvijai ļoti svarīgi ir domāt arī par iekšējās un ekonomiskās drošības stiprināšanu. Jāatzīmē, ka Latvijas ekonomiskās izaugsmes veicināšanas nolūkā PBLA sadarbībā ar Latvijas Ārlietu ministriju šī gada 9. un 10. jūlijā Rīgā rīkos otro Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumu, kura centrālā tēma būs Latvijas ekonomiskā drošība un izaugsme ģeopolitiski nestabilos apstākļos.

Papildus drošības jautājumiem ALAs valdes sēdē tika pārrunāts Amerikas latviešu apvienības kā centrālās organizāciju apvienības darbs latviešu sabiedrības stiprināšanā ASV, izglītības un kultūras programmu nodrošināšanā. Viens no prioritārajiem ALAs Izglītības nozares uzdevumiem šogad ir panākt atbalstu latviešu valodas tālmācības programmas izveidei Latvijā, par kuru lielu interesi ir izrādījuši gan latviešu centri, gan ārpus centriem dzīvojošie tautieši. Tāpat ALA Izglītības nozare turpina strādāt ar valodas līmeņu pārbaudījumu ieviešanu ASV latviešu skolās saskaņā ar Eiropas valodu portfeli – standartizētu metodoloģiju valodas apguves līmeņa novērtēšanai. Savukārt ALA Kultūras nozare šogad izvērsusi plašu programmu, aicinot Amerikas latviešu jauniešus piedalīties prakses programmā Latvijā. Šobrīd sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju ALA piedāvā iespēju stažēties 12 Latvijas kultūras un izglītības iestādēs, nodrošinot praktikantiem stipendijas $2500 apmērā. ALA piedāvā stipendijas arī prakses darbam Apvienoto Baltiešu komitejā un Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā ANO.