PBLA piedalās Saeimas Saliedētības komisijas sēdē par diasporas arhīvu saglabāšanu

06.06.2019

Rīga, 5. jūnijs – Pasaules brīvo latviešu apvienības, Amerikas Latviešu apvienības un Eiropas latviešu pārstāvji, Saeimas deputātu aicināti, 5. jūnijā piedalījās Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēdē, kas bija veltīta diasporas arhīvu saglabāšanas jautājumiem.

Sēdi vadīja komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins (JV). PBLA pārstāvēja priekšsēde Kristīne Saulīte un pārstāvniecības darbinieki, ALAs arhīvu darba grupu – Maira Bundža no Kalamazū, bet Eiropas latviešus – Rinalds Gulbis un Aija Ebden. Sēdē piedalījās arī Kultūras ministrijas pārstāvji un vairāki Saeimas deputāti.

Kultūras ministrijas pārstāvji izklāstīja ministrijas plānu diasporas atbalstam 2019. gadam, uzsverot, ka Diasporas likums nosaka, ka KM ir atbildīga par pasākumiem, kas vērsti arī uz diasporas materiālās kultūras un vēstures mantojuma izpēti un saglabāšanu.

2019. gada plānos Kultūras ministrijai ietilpst darbs pie Diasporas arhīvu saglabāšanas, Jāņa Krēsliņa bibliotēkas un arhīva pārvešana uz Latviju, trimdas Dziesmu svētku tradīcijas digitālās kolekcijas izveide, atbalsts latviešu diasporas mākslas saglabāšanai Latvijā, Trimdas materiālā kultūras un vēstures mantojuma apzināšana, komplektēšana un komunicēšanas nodrošināšana ar sabiedrību. KM pārstāves uzsvēra sadarbību un atbalstu LaPa muzejam un Pasaules latviešu mākslas centram Cēsīs (PLMC). Kopējā summa 2019. gadam KM budžetā iezīmēta EUR 109 360 apmērā.

PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte uzteica ministrijas sadarbību ar LaPa muzeju, Palsaules Latviešu mākslas centru Cēsīs (PLMC) un Latvijas Okupācijas muzeju un aicināja plānot finansējumu atbildīgi. “Būtu svarīgi, ka šis process apkopojošs un vienojošs,” viņa teica, aicinot uz vēl dziļāku sadarbību, lai veidotos savstarpēja sapratne un darbs neduplicētos.

Kultūras ministrijas pārstāve Līga Dimanta pastāstīja, ka tiek veidota jauna platforma internetā “Trimdas arhīvi atgriežas”, kurā katrs varēs pievienot informāciju par savā organizācijā, savā mītnes zemē pieejamajiem arhīvu materiāliem. Tas palīdzēs Kultūras ministijai un citām iestādēm saprast, kur un kā efektīvāk novirzīt arhīvu speciālistu palīdzību. Latvijas Valsts arhīva pārstāve Inese Kalniņa informēja, ka pirmo reizi šogad piešķirts finansējums, kas ļaus sūtīt profesionāļu “ekspedīcijas” uz atsevišķiem latviešu centriem apzināt un apkopot arhīvu materiālus.

Deputāts Raimonds Bergmanis kaunināja Kultūras ministriju par līdz šim zemo piešķīrumu diasporas arhīvu materiālu apzināšanai (32 tūkstoši eiro trijos gados), uzsverot, ka ārvalstīs iet zudumā ne tikai latviešu trimdas vēsture, bet arī daudz vērtīgu priekšmetu ar milzīgu kultūrvēsturisku nozīmi. “Trīsdesmit divi tūkstoši gadā – tas nav nekas,” teica bijušais aizsardzības ministrs. “Mēs nedrīkstam ļaut iet bojā mūsu mantojumam un tautas vēsturei – ko tad mēs mācīsim mūsu jauniešiem?”, viņš retoriski jautāja.

Maira Bundža un Aija Ebden savos stāstījumos pievērsa deputātu uzmanību ASV latviešu arhīvu un Minsteres arhīvu stāvoklim. Deputāts A. Judins noslēgumā uzsvēra, ka viņaprāt, ir ļoti svarīgi, ka latviešu trimdas un diasporas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana paliek Saeimas redzeslokā un aicināja visas atbildīgās iestādes sadarboties. (PBLA pārstāvniecība)