PBLA piedalās Laika kapsulas iemūrēšanas pasākumā Nākotnes nama pamatos

13.09.2018

Rīga – 14. septembris. PBLA ar prieku un lepnumu sveica Latvijas Okupācijas muzeja vadību un saimi ar lielo vēsturisko sasniegumu – Nākotnes nama būvniecības sākumu un Laika kapsulas iemūrēšanu Nākotnes nama pamatos. Kapsulā muzeja vadītājs Dr. Valters Nolledorfs ievietoja vēstījumu nākamajām paaudzēm un pateicību visiem ziedotājiem un atbalstītājiem pirms tā tika svinīgi iemūrēta Nākotnes nama pamatos.

“Šajā brīdī mēs godinām tos vairāk nekā 1000 ziedotājus, kuri ziedojuši, lai Nākotnes namā varētu iekārtot mūsdienīgu muzeju un ekspozīciju,” teica V. Nollendorfs.

“Šodien varam droši teikt, ka Nākotnes nams būs,” teica kultūras ministre Dace Melbārde. Tas būs kā simbols Latvijas valsts tālākpastāvēšanai un mūžīgumam … Zināt un godāt savu pagātni mums ir svarīgi, lai veiksmīgi spētu veidot mūsu nākotni. Tieši par nākotni domājot , mūsu izcilākais arhitekts – simbolu meistars arhitektūrā – Gunārs Birkerts, radīja un uzdāvināja Latvijas cilvēkiem savu Nākotnes nama vīziju, kas ir viņa redzējums muzeja misijas tālākam izvērsumam,” piebilda ministre.

LOM darbinieki bija parūpējušies par aizsargķiveri ar Gunāra Birkerta vārdu, kas bija novietota blakus Laika kapsulai ceremonijas laikā un simbolizēja arhitekta klātbūtni. PBLA pārstāvēja izpilddirektors Raits Eglītis, kurš savā apsveikuma uzrunā no PBLA, ALAs valdēm un latviešiem pasaulē uzsvēra, nenogurstošo atbalstu Nākotnes namam un muzeja pārbūves projektam, kas nācis no latviešiem okeāna otrajā pusē. Simtiem mūsu tautiešu lepojas un sveic Okupācijas mūzeja saimi un vēlētos būt šeit klāt, viņš teica, atgādinot, ka ALA un PBLA palīdzējušas ne tikai finansiāli, bet arī grūtos brīžos atbalstījušas muzeju morāli un politiski.  Viņš atgādināja par darbu, ko latviešu organizācijas ieguldīja, lai panāktu Valsts nozīmes būvprojekta statusu muzejam un arī to, ka PBLA izsludināja 2013. gadu par Latvijas Okupācijas muzeja gadu un aicinājusi pasaules latviešu organizācijas un latviešus dāsni atbalstīt Latvijas Okupācijas muzeja iekārtošanu Nākotnes Namā. Dr. Valters Nollendorfs un arhitekts Gunārs Birkerts abi ir saņēmuši PBLA balvu.

PBLA pārstāvniecība