PBLA piedalās konferencē “Dziesmu un deju svētki ceļā uz tradīcijas 150-gadi”

30.10.2018

Rīga – 29. oktobris. PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte, valdes locekle Lilija Zobens un izpilddirektors Raits Eglītis piedalījās Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajā konferencē, kuras galvenais uzdevums bija apkopot aizvadīto Dziesmu un Deju svētku pieredzi, lai uzkrātu un nodotu to tālāk to nākamo svētku rīkotājiem. Konferenci atklāja Kultūras ministre Dace Melbārde, kura ne tikai sveica un pateicās aizvadīto svētku rīkotājiem, bet arī ieskicēja konferences pārrunu loku -diasporas iesaisti, dalībnieku iesaisti  un nodrošinājumu, biļešu taisnīgu sadali. Konferences dalībniekus uzrunāja arī LU pētniece Anda Laķe, LNB Digitālā mantojuma centra vadītāja Jana Ķikāne un Mežaparka jaunās estrādes arhitekts Juris Poga. Iespaidos un pieredzē dalījās arī LNKC direktore Signe Pujāte un svētku izpilddirektora Eva Juhņēviča un ELAs pārstāve Inguna Grietiņa – Dārziņa. Kanadu pārstāvēja Selga Apse no Toronto, ASV – Krista Laukmane – Schmidt no Čikāgas bet Zviedriju – Ieva Reine.

Paneļdiskusijās tika pārrunāta nākamo svētku repertuāra izvēle, dziesmu svētku tradīcijas ilgtspēja un biļešu taisnīgas izplatīšanas modeļi. PBLA priekšsēdes Kristīne Saulīte piedalījās diskusijā par biļešu uzplatīšanu, skaidrojot PBLA pieredzi ārpus Latvijas un uzsverot aizvadīto svētku pozitīvo pieredzi gan biļešu sadales ziņā, gan svētku emocionālā baudījumā.