PBLA Kultūras fonds apstiprina piešķīrumus 16 projektiem

15.06.2016

Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) Kultūras fonds, kas jau vairāk nekā četrdesmit gadu garumā atbalstījis latviešu kultūras, teātra, mūzikas un literatūras tradīciju saglabāšanu un jaunradi, vēstures izziņu, kā arī latviskās izglītības programmas ārpus Latvijas, šogad no rekordliela pieteikumu skaita izraudzījies 16 projektus, ko atbalstīt ar finanšu piešķīrumiem.

“Šogad PBLA Kultūras fonds kopskaitā saņēma 51 augstvērtīgu projekta pieteikumu no 17 valstīm. Šis ir bijis smags un laikietilpīgs uzdevums PBLA Kultūras fonda valdei 19 personu sastāvā atlasīt un vienoties par atbalstāmiem projektiem no tik liela augsti kvalitatīvu pieteikumu skaita,” skaidro PBLA KF priekšsēdis Juris Ķeniņš. Lai arī ne visiem projektiem PBLA KF valde varējusi apstiprināt pilnu pieprasīto summu, tomēr Ķeniņš pauda cerību, ka PBLA valdes apstiprinātie piešķīrumi kalpos kā iedrošinājums un nozīmīgs atbalsts pieteikto projektu realizācijā.

Starp PBLA Kultūras fonda valdes atbalstītajiem projektiem šogad ir gan “Latvieši pasaulē – muzeja un pētniecības centra” uzsāktais darbs pie trimdas dzīvi dokumentējošu fotogrāfiju digitālās kolekcijas izveides, gan Arnolda Baliņa vadībā izdotās 88 tautas deju un apdaru grāmatas digitalizācija un tās pieejamības nodrošināšana. Mūzikas jomā piešķīrumi apstiprināti Rīgas Doma kora skolas kantātes “Sarkanais vilciens” koncertuzvedumam, Bruno Skultes kora dziesmu ierakstam Andreja Jansona vadībā, kā arī dziedātājas Jolantas Strikaites, saksofonista Arta Sīmaņa un ērģelnieces Kristīnes Adamaites latviešu komponistu mūzika diska “Līdzenuma balss” izdošanai. PBLA KF valde nolēma savu iespēju robežās atbalstīt gatavošanos XIV ASV Latviešu Dziesmu un Deju svētkiem Baltimorā 2017. gada vasarā, kā arī Eslingenas iestudējumu Austrālijas Latviešu 56. Kultūras dienu ietvaros. Tāpat PBLA KF valde nolēma atbalstīt 2×2 Pasaules latviešu semināra videodokumentācijas izveidi, kā arī 3×3 saietu Lielbritānijā. Literatūras jomā atbalsts šogad piešķirts arī grāmatas “Neesam aizbēguši”, dokumentārā krājuma “Atgriešanās Eiropā” un Latviešu skautu simtgadei veltītās “Zemciešu cilts” grāmatas izdošanai, kā arī Raiņa lugas “Zelta zirgs” tulkojumam uz angļu valodu. Jau vairākus gadus PBLA KF valde ir atbalstījusi literārā žurnāla “Jaunā Gaita izdošanu”, ko tā nolēma atbalstīt arī šogad. Starp atbalstītajiem projektiem šogad ir arī Reikjavīkas latviešu skolas vecāku teātris.

PBLA Kultūras fonds ir dibināts ar PBLA valdes lēmumu 1972.gada 16. novembrī. Saskaņā ar PBLA statūtiem, šajā organizācijā ir pārstāvētas sešu zemju – ASV, Kanādas, Eiropas, Austrālijas un Jaunzēlandes, Dienvidamerikas un Karību salu, un Krievijas latviešu centrālās organizācijas. PBLA Kultūras fonda līdzekļi rodas no PBLA budžetā paredzētiem līdzekļiem, ziedojumiem, novēlējumiem un centrālo organizāciju iemaksām, kas ir proporcionālas PBLA statūtos paredzēto centrālo organizāciju locekļu skaitam PBLA valdē.