PBLA Kultūras fonds aicina pieteikties 2018. gada piešķīrumiem

02.02.2018

PBLA Kultūras fonds (KF) ar PBLA valdes lēmumu tika dibināts 1972. gada 16. novembrī kā “autonoms PBLA iestādījums līdzekļu sagādei un sadalīšanai.” PBLA KF uzdevums ir “atbalstīt latviešu kultūras saglabāšanu un jaunradi, kā arī veicināt nacionālo pastāvēšanu, pabalstot skolas un latvisko audzināšanu.”

 

PBLA organizācija dibināta 1956. gadā, un gandrīz visu pastāvēšanas laiku papildus svarīgiem nacionālpolītiskajiem darbiem Latvijas drošības, ekonomiskās attīstības un izglītības veicināšanā, PBLA ar KF starpniecību ir atbalstījusi latvisko kultūru un jaunradi. KF atbalsta kultūras darbu gan diasporas mītņu zemēs, gan Latvijā.

 

PBLA KF vada priekšsēdis un valde, kas sastāv no centrālo organizāciju Kultūras nozares vadītājiem un Kultūras fondu priekšsēžiem tajās valstīs, kuŗās tādi ir.  PBLA KF padomnieki ir 11 nozaŗu vadītāji 11 laukos: humānitārās un sociālās zinātnes, techniskās un dabas zinātnes, prese, mūzika, teātris, tēlotājmāksla, daiļamatniecība un lietiskā māksla, tautas un mākslas deja, kā arī paidagoģija.  2016. gadā izveidoja arī filmu nozari.  2016. gadā PBLA valde nolēma izveidot speciālu KF logotipu, ko radīja Toronto māksliniece Lija Dobson (tagad Houston). (Viņa ir arī 2019. gada Dziesmu un deju svētku Kanadā logotipa autore).

 

Aizvadītajos 10 gados PBLA KF ir atbalstījis 134 projektus.  “Mani vienmēr ir iepriecinājusi atbalstīto projektu daudzveidība,” uzsvēra PBLA KF valdes priekšsēdis Juris Ķeniņš.  2017. gadā tika pieteikti 34 projekti no 9 valstīm, tai skaitā nozīmīgs procents pieteikumu no Latvijas.  “Esam pēdējos gados atbalstījuši gan lielus projektus: Dziesmu un deju svētkus ASV,  žurnālu “Jaunā Gaita”, bērnu operas “Lakstīgala” iestudējumu, gan mazākus.  Mazākais droši vien bija vecāku teātris bērnu skoliņā Islandē, – bet projekts uzrunāja vērtētājus!  Bez izņēmuma, projekti ir bijuši vērtīgi un norāda, cik čakli un spējīgi mēs esam visās pasaules malās”.

 

Viss ir gatavs 2018. gada piešķīrumiem. Līdzekļu pieprasījumu veidlapas ir lejuplādējamas PBLA KF mājas lapā https://www.pbla.lv/kulturas-fonds . Šai vietnē var iepazīties arī ar iepriekšējos gados atbalstītajiem projektiem. Termiņš 2018. gada piešķīrumiem ir 1. marts.

 

PBLA KF valde