PBLA Kultūras fonda valde apstiprina piešķīrumus 15 projektiem

26.07.2017

Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) Kultūras fonds, kas jau vairāk nekā četrdesmit gadu garumā atbalstījis latviešu kultūras, teātra, mūzikas un literatūras tradīciju saglabāšanu un jaunradi, vēstures izziņu, kā arī latviskās izglītības programmas ārpus Latvijas, šogad no 34 iesūtītiem projektiem izraudzījies 15 projektus, ko atbalstīt ar finanšu piešķīrumiem. 

“Šogad PBLA Kultūras fonds kopskaitā saņēma 34 augstvērtīgus projekta pieteikumus. Šis ir bijis laikietilpīgs uzdevums PBLA Kultūras fonda valdei 19 personu sastāvā atlasīt un vienoties par atbalstāmiem projektiem no tik liela augsti kvalitatīvu pieteikumu skaita,” skaidro PBLA KF priekšsēdis Juris Ķeniņš. Lai arī ne visiem projektiem PBLA KF valde varējusi apstiprināt pilnu pieprasīto summu, tomēr Ķeniņš pauda cerību, ka PBLA valdes apstiprinātie piešķīrumi kalpos kā iedrošinājums un nozīmīgs atbalsts pieteikto projektu realizācijā.

Šogad PBLA Kultūras fonda finansiālo piešķīrumu saņēmēju sarakstā ir gan Daces Aperānes rīkotie jauno mūziķu meistarkursi Latvijā, gan divi muzikāli iestudējumi – bērnu opera “Lakstīgala” un mūzikls “Brīnumputns”. Tāpat starp PBLA KF finansējuma saņēmējiem ir dokumentālā filma “Nemiers” un “3×3”, kā arī pilnmetrāžas filma “Bille”. 2017. gadā PBLA Kultūras fonda valde atbalstījusi arī vairāku izstāžu rīkošanu, kuru vidū ir “Latvieši pasaulē – muzeja un pētniecības centra” plānotā simtgades ekspozīcija Latvijas Nacionālā bibliotēkā un Zviedrijas latviešu mākslinieku izstāde “Saknes no Latvijas, kā arī Pasaules latviešu mākslas centra rīkotā izstāde “Māksla nešķir, māksla vieno”. Šogad no PBLA Kultūras fonda līdzekļiem tiks atbalstīta arī Toronto tautas deju kopas “Daugaviņa” deju nometne Kanadā un starptautiskās teātra dienas “Laipa 2017” Bergenā, aktīvās spēles latviešu valodas apguvei izstrāde, CD “Tālivaldim Ķeniņam 100” izdošana, stāstu krājuma “Latviešu mākslinieki Zviedrijā” sagatavošana un, visbeidzot, Argentīnas latviešu vēsturiskā mantojuma apzināšana un izpēte.

PBLA Kultūras fonds ir dibināts ar PBLA valdes lēmumu 1972.gada 16. novembrī. Saskaņā ar PBLA statūtiem, šajā organizācijā ir pārstāvētas sešu zemju – ASV, Kanādas, Eiropas, Austrālijas un Jaunzēlandes, Dienvidamerikas un Karību salu, un Krievijas latviešu centrālās organizācijas.  PBLA Kultūras fonda līdzekļi rodas no PBLA budžetā paredzētiem līdzekļiem, ziedojumiem, novēlējumiem un centrālo organizāciju iemaksām, kas ir proporcionālas PBLA statūtos paredzēto centrālo organizāciju locekļu skaitam PBLA valdē.