PBLA Izglītības padome izsludina konkursu skolu un pasākumu atbalstam ārpus Eiropas

17.05.2019

Pasaules brīvo latviešu apvienības Izglītības padome (IP) izsludina konkursu diasporas latviešu skolu un izglītojošu pasākumu atbalstam 2019. gadam valstīs ārpus Eiropas. Atbalsta līdzekļus piešķir Latviešu valodas aģentūra (LVA) no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”. Uz līdzekļiem drīkst pieteikties latviešu skolas ASV, Kanādā, Austrālijā, Dienvidamerikā un Dienvidāfrikā. Eiropas latviešu skolu atbalstu administrē Eiropas Latviešu apvienība. Šogad valsts latviskās  izglītības atbalstam pasaulē ārpus Eiropas caur LVA ir piešķīrusi EUR 32 400 skolām un vasaras vidusskolām un EUR 20 000 izglītojošu pasākumu atbalstam.

Līdzekļus augšminētajiem pasaules reģioniem administrēs PBLA, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar LVA. Līdzekļu sadali veiks PBLA Izglītības padomes Konkursu komisija, vadoties pēc konkursa nolikumiem, ko var atrast PBLA mājas lapas Izglītības sadaļā. www.pbla.lv/izglitiba/

Izglītības padome ir izveidojusi atsevišķus nolikumus un pieteikšanos skolu atbalstam un izglītojošo pasākumu atbalstam. Pieteikšanās vienam konkursam neizslēdz pieteikšanos otram. Skolas var pieteikties tikai vienam no izsludinātajiem konkursiem.

PBLA IP aicina skolu pārziņus iepazīties ar abu konkursu nolikumiem un pieteikt savus projektus līdz pirmdienai, 2019. gada 10. jūnijam. (Pieteikuma pagarinājums no 3. jūnija uz 10. jūniju saskaņots ar LVA). Pirms pieteikšanās, lūdzam uzmanīgi iepazīties ar konkursa nolikumiem.

Saskaņā ar nolikumu PBLA IP apkopos pieteikumus un veiks piešķīrumu procesu četru nedēļu laikā, slēdzot līgumus ar mītņu zemju centrālajām organizācijām: ALA – ASV, LNAK – Kanādā, LAAJ – Austrālijā. Valstīs, kurās centrālās organizācijas nepastāv, līgumi tiks slēgti ar skolu vadību tieši. Līdzekļus saņemot, skolas pārzinim būs jāpiekrīt iesniegt atskaites par saņemtā atbalsta izlietojumu līdz 2019. gada 15. novembrim.

Konkursu projektu pieteikumu veidlapas atrodamas PBLA mājas lapā Izglītības sadaļā.
(https://www.pbla.lv/izglitiba/) Pieteikumi aizpildāmi un iesūtāmi elektroniski.

Kontakts: Raits Eglītis,  PBLA izpilddirektors
Epasts: raits.eglitis@pbla.lv;
Tālr.: +371-6728-2980