PBLA iestājas par izmaiņām Augstskolu likumā

16.03.2021

Rīgā, 2021. gada 16. martā

Arvilam Ašeradenam
Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājam

God. Ašeradena kungs,

Saeimas darbs pie Augstskolu likuma iegājis noslēguma fāzē – priekšā ir pēdējais, trešais lasījums. Darbam sākoties, PBLA līdz ar ārvalstu investoru padomi un ASV Tirdzniecības palātu Latvijā parakstīja atklātu vēstuli ar aicinājumu, veidot Augstskolu likumu tā, lai augstākās izglītības sistēma kļūtu atvērtāka un konkursos uz akadēmiskiem amatiem būtu iespēja pieteikties kvalificētiem diasporas pārstāvjiem no visas pasaules. PBLA iestājās par to, lai Latvijas augstskolās būtu iespēja strādāt viskvalificētākajiem, talantīgākajiem mācībspēkiem un studenti saņemtu augstākās raudzes izglītību.  Mēs ticam, ka iesaistot diasporas talantus un viņu gūto pieredzi, Latvijas augstskolām pavērsies lielāka iespēja pasaules universitāšu reitingos ieņemt augstāku novērtējumu, kas, savukārt, noteikti uzlabos arī Latvijas starptautisko tēlu. Dzīvojot, mācoties un strādājot ārvalstīs, diasporas pārstāvji zina, ka augsta augstskolu reputācija un mācību līmenis ceļ valsts reputāciju un veicina tās tautsaimniecības izaugsmi.  Diemžēl jākonstatē, ka pirmajā lasījumā iekļautie PBLA un citu organizāciju atbalstītie ieteikumi otrajā lasījumā izzuduši no likumprojekta teksta.

Mēs aicinām pašreizējā likuma redakcijā punktu 28 (1) papildināt ar teikumu, kas apstiprina to, ka Diasporas pārstāvji, kas ir docenti, asociētie profesori, profesori bez Ph.D. grāda, no valstīm ar kurām Latvija pieļauj dubultpilsonību, drīkst kandidēt uz akadēmisko amatu, ieskaitot profesora amatu, konkursos Latvijā. Aicinām šo Diasporas pārstāvju zinātnisko kvalifikāciju vērtēt pēc viņu faktiskajiem sasniegumiem, nevis formālas neatbilstības, ko apliecinātu, piemēram, atbilstība Latvijas Zinātnes padomes eksperta kvalifikācijas kritērijiem attiecīgajā zinātnes apakšnozarē. Tāpat mēs aicinām veikt izmaiņas punktā 17 (4),  paredzot, ka arī zinātnes augstskolās rektora un citiem administratīviem amatiem varētu pieteikties Diasporas pārstāvji, kas ir profesori bez Ph.D. grāda ar akadēmiskā darba pieredzi.

PBLA lūdz likumdevējus Augstskolu likumā ieviest Diasporas likumā paustos mērķus. Pārstāvot latviešu organizācijas pasaulē, PBLA aicina izveidot sistēmu, kur pasniedzēji un zinātnieki, kuri ieguvuši būtisku pieredzi ārzemju augstskolās, tiktu aktīvi piesaistīti mācību un pētniecības darbam vietējās universitātēs.  Mēs aicinām izveidot mērķtiecīgu programmu Latvijas izcelsmes diasporas profesūras aktīvākai iesaistei Latvijas universitātēs. Mēs aicinām nebaidīties no iespējas piesaistīt Latvijas augstskolām izcilus zinātniekus un mācībspēkus, atverot tās godīgai konkurencei! Latvijā ir ļoti daudz gudru, apdāvinātu jauniešu. PBLA uzskata, ka padarot Latvijas akadēmisko vidi atvērtāku un konkurētspējīgu ar ārvalstu augstskolām, mūsu jaunieši drīzāk izvēlēsies studēt un meklēt darbu Latvijā.

Patiesā cieņā –

Kristīne Saulīte,
PBLA priekšsēde

Noraksti: Latvijas Valsts prezidentam, Ministru prezidentam un Izglītības un zinātnes ministrei