PBLA dalīborganizācijas ziņo. ALA. Iespēja atjaunot Latvijas Republikas pasi Čikāgā 2018 .gada 22. un 23.februārī

14.01.2018

Tuvojoties Latvijas 13. Saeimas vēlēšanām, kas notiks šī gada 6. oktobrī, ALAs Informācijas nozare atgādina visiem Latvijas pilsoņiem ASV pārliecināties par savas pases derīguma termiņu un nepieciešamības gadījumā pieteikties jaunas pases saņemšanai. Dalība vēlēšanās būs iespējama tikai ar derīgu Latvijas pilsoņa pasi. Pasi iespējams atjaunot vai nu dodoties uz Latvijas vēstniecību Vašingtonā, D.C., apmeklējot kādu no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes klientu apkalpošanas centriem Latvijā vai sekojot līdzi portatīvās pasu stacijas grafikam ASV.

 

Latvijas vēstniecība ASV ziņo par iespēju atjaunot vai pieprasīt Latvijas Republikas pasi un/vai personas apliecību (ID karti) Čikāgā 2018.gada 22. un 23.februārī.

 

Pieņemšana notiks Čikāgas Ciānas draudzes telpās

Adrese: 6551 W.Montrose Ave., Chicago, IL, 60634.

Papildus informācija Latvijas vēstniecības ASV mājaslapā: http://www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija

 

Kādi dokumenti jāiesniedz vēstniecībai?

 

Lai pieteiktos pases apmaiņai, izmantojot pārvietojamo pasu staciju, iepriekšlīdz 2018.gada 11.februārim uz Latvijas vēstniecību ASV jāatsūta šādu dokumentu kopijas:

 

 

Ja pasi pieprasa bērnam, tad jāatsūta bērna dzimšanas apliecības kopija. Pasi var pieprasīt tas bērna vecāks, kurš ir Latvijas pilsonis, vai arī vecāks, kurš ir citas valsts pilsonis, uzrādot otra vecāka notariāli apliecinātu (un arī ar Apostilli apliecinātu) piekrišanu pases dokumentu iesniegšanai un bērna pases saņemšanai. No 15 gadu vecuma persona pati var pieteikties pases saņemšanai.

 

Iepriekšminētie dokumenti jāsūta uz consulate.usa@mfa.gov.lv  vai pa faksu (202)328-2860, obligāti norādot savu kontaktinformāciju (telefonu, e-pastu).

 

Minēto dokumentu oriģināli OBLIGĀTI jāuzrāda, ierodoties mobilajā pasu darbstacijā, kā arī jāsamaksā valsts un konsulārā nodeva.

 

Samaksa veicama tikai ar bankas karti (debetkarti vai kredītkarti).

 

Cenrādis:

 

– Pase – 113.46 EUR

  •  – Pase un Personas apliecība (ID karte) – 120.57 EUR
  •  – Pase personām, kuras nav sasniegušas 20 gadu vecumu, ir pensijas vecumā (2018. gadā no 63 gadiem un 3 mēnešiem), kurām piešķirta vecuma pensija un kura uzrāda pensionāra apliecību, kā arī personām, kurām ir I vai II invaliditātes grupa un kura uzrāda attiecīgu dokumentu – 99.23 EUR
  •  – Pase un Personas apliecība (ID karte) personām, kuras nav sasniegušas 20 gadu vecumu, ir pensijas vecumā (2018. gadā no 63 gadiem un 3 mēnešiem), kurām piešķirta vecuma pensija un kura uzrāda pensionāra apliecību, kā arī personām, kurām ir I vai II invaliditātes grupa un kura uzrāda attiecīgu dokumentu – 106.34 EUR
  •  – Personas apliecība (ID karte) – 99.23 EUR
  •  – Personas apliecība (ID karte) personām, kuras nav sasniegušas 20 gadu vecumu, ir pensijas vecumā (2018. gadā no 63 gadiem un 3 mēnešiem), kurām piešķirta vecuma pensija un kura uzrāda pensionāra apliecību, kā arī personām, kurām ir I vai II invaliditātes grupa un kura uzrāda attiecīgu dokumentu – 92.11   EUR.

 

Minētās summas ietver arī pases/personas apliecības nosūtīšanu ar Federal Express kurjerpastu uz personas norādīto dzīvesvietu.

 

Pēc 11.februāra katram interesentam tiks nozīmēts konkrēts pieņemšanas laiks, par to iepriekš vienojoties.

 

Vēstniecības Konsulārās nodaļas tālruņi: 202-328-2881202-328-2882. E-pasts: consulate.usa@mfa.gov.lv

 

Latvijas vēstniecības ASV Konsulārā nodaļa