PBLA asi nosoda Saeimas šodien atbalstītos grozījumus Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likumā

11.10.2018

Ļoti cienījamā Saeimas priekssēdētājas kundze, augsti godājamie Saeimas deputāti, dāmas un kungi! 

Latvijas Evanģēliski Luteriskā Baznīca Ārpus Latvijas (LELBĀL) ir bijusi nozīmīga latviskuma, valstiskās idejas, valsts nepārtrauktības uzturētāja padomju okupācijas gados. LELBĀL iesaistījās valstiskās neatkarības atjaunošanā 1990. gadu sākumā un sniedz būtisku ieguldījumu Latvijas sabiedrības attīstībā šobrīd.  

Diemžēl Saeimā 1. lasījumā šī gada 27. septembrī pieņemtie grozījumi Reliģisko organizāciju likumā, kas paredz noteikt, ka tradicionālā baznīca Latvijā ir tikai un vienīgi Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca (LELB), noliedz un ignorē to, ka okupācijas laikā daļa Latvijas luterāņu bija spiesti dzīvot trimdā, kur turpināja Latvijas luterāņu draudžu darbu visus okupācijas gadus, pulcējot latviešus, saglabājot valstisko apziņu, lai varētu to skaidri aizstāvēt neatkarības atjaunošanas laikā. Vienlaicīgi 25. septembrī Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija atbalstīja virzībai pirmajā lasījumā grozījumus Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likumā, kas paredz noteikt, ka vienīgā Latvijas luterāņu baznīcas tiesību pārmantotāja ir LELB, pilnībā ignorējot LELBĀL darbību, mantojumu un nozīmi okupācijas gados un neatkarības atjaunošanā.  

Esam dziļi sarūgtināti par šāda, nepārdomāta, Latvijas sabiedrību šķeļoša likumprojekta virzību Saeimā, kas ignorē un nonicina trimdas latviešu un luterāņu ieguldījumu mūsu valsts un tautas attīstībā. Lūdzam darīt visu, kas Jūsu spēkos, lai šādas nepārdomātas normas netiktu iestrādātas attiecīgajos likumos.  

PBLA uzskata, ka, pieņemot likumu  “Grozījumi Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likumā”, Saeima rīkotos pretēji Latvijas Republikas Satversmei, un pieprasa, lai Latvijas Republikas Saeimas deputāti šādus grozījumus neatbalsta. Šādu rezolūciju gadskārtējā PBLA valdes sēdē 2018. gada  28. septembrī Latvijas Republikas Saeimai  vienoti paudušas un parakstījušas visas PBLA sastāvošās diasporas mītņu zemju centrālās dalīborganizācijas – Amerikas Latviešu apvienība, Eiropas Latviešu apvienība, Latviešu Nacionālā apvienība Kanadā, Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē, Krievijas Latviešu kongress un Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienība.   

Ar patiesu cieņu,

PBLA valdes un visu tās dalīborganizāciju vārdā – 

Kristīne Saulīte, PBLA priekšsēde