PBLA apsveikums ELKS – II dalībniekiem un viesiem

17.06.2019

Rīgā, 2019. gada 14. jūnijā

Mīļie Otro Eiropas latviešu kultūras svētku dalībnieki un rīkotāji,
dāmas un kungi!

Vispirms Pasaules Brīvo latviešu apvienības vārdā vēlos sirsnīgi sveikt visus jūs, kas no 18 valstīm esat Dublinā sabraukuši, lai sadziedātos un sadancotu nu jau Otrajos Eiropas latviešu kultūras svētkos! Pasaules Brīvo latviešu apvienība un tās sastāvā esošās dalīborganizācijas – Eiropas latviešu apvienība, Amerikas latviešu apvienība, Latviešu Nacionālā apvienība Kanadā, Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē, Krievijas Latviešu kongress un Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienība – ir kopuši mūsu dziesmu un deju svētku tradīciju visus garos Latvijas valsts okupācijas gadus trimdā, gan arī vēlāk ārzemēs, tāpēc jo īpaši aizkustinoši, ka Eiropas latviešu kultūras svētki krāšņi turpina šo tradīciju, kas pirms dažiem gadiem aizsākās ar neaizmirstamiem Pirmajiem Eiropas latviešu kultūras svētkiem Briselē!

Latviešu dziesmu svētki vienmēr bijuši tautas vienotāji, tautiskās apziņas modinātāji un stiprinātāji. Dziesmu svētku tradīcijas turpināšana ir bijusi īpaši nozīmīga mūsu latvietības saglabāšanai vairākās paaudzēs svešumā. Kopš pirmajiem Vispārējiem Dziesmu svētkiem Rīgā drīz, 2023. gadā, būs apritējuši jau 150 gadi, bet šie svētki joprojām vieno visas mūsu paaudzes latviskam garam, kultūrai un nacionāliem centieniem, stiprinot mūsos apziņu un lepnumu par to, ka esam latvieši un tādi uz mūžu paliksim. Šogad Otro Eiropas latviešu kultūras svētku atklāšanas sarīkojums “iekrīt” mūsu tautas Sēru dienā, tāpēc lai visi kopā vienoti savās sirdīs pieminam un nekad neaizmirstam mūsu tautas 14. jūnija traģisko ciešanu ceļu un daudzos upuŗu tūkstošus.

Mīļie dziesmu un deju svētku tradīcijas uzturētāji Eiropā, pateicoties Jūsu neatlaidīgajam un pašaizliedzīgajam ikdienas darbam, Jūs visi trīs dienas Dublinā varat justies atkal vienoti savā latvietībā un latviskajā dziesmā un dejā!

Otrie Eiropas latviešu kultūras svētki ir īpaši, jo tie notiek Latvijas valsts simtgades zīmē, ar to apliecinot savu mīlestību mūsu tēvzemei. Lai šie nozīmīgie Eiropas svētki vieno mūs kopīgam darbam mūsu tautas un tēvzemes nākotnes labā!

Patiesā cieņā –

Kristīne Saulīte
PBLA priekšsēde