“Pasaules latviešu diena” Dziesmu un Deju svētku ietvaros 2018. gada jūlijā, Rīgā, Latvijā

08.10.2017

Pasaules latviešu diena, 2018.gada 2. jūlijā, Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13, Rīgā

Dienas programma

 • 10.00 Pasaules latviešu dienas atklāšana
 • 11.00 -16.00 Konference “Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai”.
 • 18.00 -20.30 Pasaules latviešu māksliniecisko kopu koncerts “Cilvēks.Mūža ritums”
 • 21.00-23.00 Pasaules latviešu kamermūzikas koncerts un saviesīgs pasākums kopu vadītājiem, koncerta organizatoriem,sadarbības partneriem un lūgtajiem viesiem
 • Pasaules latviešu foto un mākslas izstāde “Pasaules latvieši dziesmu un deju svētkos.”
 • Pasaules latviešu folkloras priekšnesumi (pirms koncerta un starpbīdī).
 • No 22:00 Saieta nams un danču vakars

Pasaules latviešu dienas organizatori un radošā grupa

 • Organizatori: PBLA, ELA, KM, LNKC, RLBN
 • Projekta vadītāja: Inguna Grietiņa – Dārziņa
 • Radošā grupa: PBLA kultūras fonds, ELA mākslinieciskā padome, sadarbībā ar LNKC nozaru speciālistiem.
 • Koncerta mākslinieciskās grupas vadība-
 • Režisore – Andra Baltmane ( ELA )
 • Koru nozare – Ilmārs Millers, Vizma Maksiņa, Lilija Zobens
 • Deju nozare- Selga Apse, Jolanta Strazdiņa
 • Folkloras nozare – Laura Šmideberga
 • Kamermūzikas nozare – Juris Ķeniņš
 • Pasaules Dziesmu un Deju svētku foto  izstādes organizētāja– Līga Ejups , ALA kultūras noizares vadītāja

Pasaules latviešu dienas atklāšana

 • Saturs: Dalībnieku reģistrācija konferencei, Pasaules latviešu dienas dalībnieku sveikšana, amatpersonu svinīgās uzrunas
 • Laiks: 10:00 – 11:00
 • Dalībnieki: Visi interesenti

Konference “Latvieši pasaulēpiederīgi Latvijai

 • Saturs: Dziesmu un deju svētku tradīcijas attīstība Latvijā un pasaulē. Kopīgais un atšķirīgais, tradicionālais un mainīgais.
 • Laiks: 11:00 – 16:00
 • Vieta: Rīgas Latviešu biedrības nama Lielā zāle
 • Dalībnieki: Latvieši ārvalstīs un visi interesenti
 • Rīkotāji: Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Rīgas latviešu biedrības nams, PBLA, ELA

Latviešu ārvalstīs māksliniecisko kopu koncertsCilvēks.Mūža ritums

 • Koncerta koncepts :
 • Koncerts sastāvēs no divām daļām: 1.daļa- deju koncerts; 2.daļa- koru koncerts
 • Koncerta ilgums līdz 2 stundām
 • Koncerta dalībnieku skaits līdz 500
 • Koncerta koru programma tiks veidota no Pasaules latviešu autoru darbiem, pēdējo gadu  pasaules latviešu Svētku repertuāra, Dziesmu un deju svētku koncerta 2018  repertuāra
 • Koncerta deju programma tiks sastādīta no kopu iesūtītajām dejām-video konkurss

Pasaules māksliniecisko kopu koncertsCilvēks.Mūža ritums”.
RLBN, Lielā zāle

 • Dalībai koncertā tiks izveidots nolikums
 • Dalībnieku atlasē tiks iesaistīti PBLA, ELA, LNKC speciālisti
 • Koncerta organizatori patur tiesības arī paši uzaicināt koncerta dalībniekus
 • Līdz 15. oktobrim ir izsludināta dalībnieku pieteikšanās koncertam, deju video iesūtīšana līdz 31. janvārim
 • Koncerta mēģinājums ieplānots 30.06.2018

Pasaules latviešu kamermūzikas koncerts

 • Saturs: Pasaules latviešu kamermūziķi atskaņo savu spilgtāko programmu pieņemšanā, kurā piedalās māksliniecisko kopu vadītāji, organizatori un to sadarbības partneri.
 • Laiks: 21:00- 23:00
 • Vieta: Zelta zāle

Pasaules latviešu folkloras kopu priekšnesumi

 • Pirms koncerta un starpbrīdī folkloras kopas uzstājas ar nelieliem priekšnesumiem iesaistot skatītājus
 • Vieta: RLB nama fuajē, pie ieejas namā u.c.

Danči kopā ar Pasaules latviešu folkloras kopām

 • Saturs: Pasaules latviešu folkloras kopas RLBN vada dančus.
 • Laiks: no 22:00
 • Vieta: RLBN lielā zāle

Dalībnieki: Pasaules latviešu dienas dalībnieki un viesi.

Pasaules latviešu foto un mākslas izstāde “ Pasaules latvieši dziesmu un deju svētkos.”

 • Saturs: Pasaules latviešu mākslinieki un foto mākslinieki ar jau esošām vai īpaši šai dienai veidotām ekspozīcijām.
 • Laiks: 01.07.2018-08.07.2018
 • Vieta: Rīgas latviešu biedrības nams.