Par PBLA priekšsēdi ievēlēts Jānis Kukainis, par priekšsēža vietnieci Lilija Zobens

13.01.2014

2013. gada nogalē notikušās vēlēšanās Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) priekšsēža amatā uz diviem gadiem ievēlēts inženieris un sabiedriskais darbinieks Jānis Kukainis. PBLA priekšsēža vietnieces amatā ievēlēta muzikoloģe un Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā priekšsēde Lilija Zobens.

Jānis Kukainis un Lilija Zobens

Kā savas nākamā gada prioritātes PBLA priekšsēža amatā Jānis Kukainis min šādus uzdevumus – veicināt Satversmes preambulas pieņemšanu Latvijā, sadarbībā ar Latvijas Republikas Saeimu un valdību panākt patstāvīgu atbalstu diasporas izglītības projektiem un sākt priekšdarbus nākamā Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma rīkošanai Rīgā 2015. gadā. Tāpat par sava nākamā gada prioritātēm PBLA priekšsēdis izvirza – veicināt ārzemēs dzīvojošo latviešu pieteikšanos Latvijas pilsonībai un pēc vajadzības piedalīties informācijas koordinēšanā starp Ārlietu Ministriju, Centrālo vēlēšanu komisiju un diasporas organizācijām saistībā ar šogad gaidāmām Eiropas Parlamenta un Saeimas vēlēšanām, kā arī turpināt veicināt vēlēšanu reformas Latvijā, atbalstot vēlēšanu reģistra izveidi un elektroniskās balsošanas ieviešanu.

PBLA šogad arī veicinās un atbalstīs otro PBLA Kultūras fonda zinātnisko konferenci, kas norisināsies Rīgā no 5. līdz 7. oktobrim, Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās. Konferences mērķis ir pievērst Latvijas sabiedrības uzmanību latviešu diasporas kultūras aktivitātēm, to izvērtējumam un padziļinātai izpētei, diasporas pētniecībā aicinot aktīvāk iesaistīties arī Latvijas pētniekus, studentus un vidusskolēnus. Pirmā šāda PBLA Kultūras fonda rīkotā konference ar nosaukumu Trimda, kultūra un nacionālā identitāte notika 2004. gadā.

Uzziņai:

PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis dzimis 1943. gada 12. jūnijā Rīgā, un šobrīd dzīvo Kalamazū, Mičiganas pavalstī ASV. Sinsinati universitātē ieguvis bakalaura grādu inženierzinātnēs – “Aerospace Engineering”, Tenesī universitātē ieguvis maģistra grādu inženieŗzinātnēs un Mičiganas štata universitātē maģistra grādu biznesa vadībā (MBA). Savā profesionālajā karjerā Jānis Kukainis strādājis vairākos aviācijas un autoražošanas uzņēmumos par projektu inženieri. Publicējis vairāk kā 20 zinātnisku rakstu, galvenokārt, par kaujas lidmašīnu aerodinamiku, vairāku patentu īpašnieks. Visilgāko karjeras posmu pavadījis strādājot autoražošanas uzņēmumā Ford, būdams šī uzņēmuma inženieris, kā arī Ford nākotnes modeļu projektu nodaļas un ražošanas nodaļas vadītājs. Pensionējies 1999.gadā.

Paralēli savai profesionālajai darbībai, Jānis Kukainis aktīvi piedalījies sabiedriskajā dzīvē. Strādājis par skolotāju Detroitas latviešu skolā, vadījis Latviešu apvienību Detroitā, bijis Latviešu fonda biedrzinis un kasieris. Tāpat Kukainis ir bijis Mičiganas Baltiešu komitejas priekšsēdētājs, latviešu centra “Gaŗezers” prezidents, un padomes priekšsēdis. Kukainis darbojies kā Amerikas latviešu apvienības (ALA) priekšsēdis un kā Apvienotās Baltiešu komitejas priekšsēdis ASV. Viņš pārstāvējis Amerikas latviešu apvienību PBLA valdē (ar pārtraukumu) kopš 1996. gada, un bijis PBLA vadītājs no 2002. līdz 2007. gadam un šajā amatā atkal ievēlēts 2012.- 2013. gadiem un no 2014.- 2015.gadiem.

Jānis Kukainis bija  NATO darba grupas vadītājs PBLA, aktīvi veicinot Latvijas uzņemšanu NATO. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķ., ar Viestura ordeņa I šķ., ar organizācijas Daugavas Vanagi zelta nozīmi un LR Aizsardzības ministrijas Atzinības goda zīmi. Saņēmis Ministru kabineta un Latvijas Ārlietu ministrijas atzinības rakstus. Precējies ar pedagoģi Aiju Kukaini, ģimenē izauguši trīs bērni – meita Ginta (advokāte ASV), un dēli – Roberts (direktors, ASV) un Matīss (advokāts Latvijā), un pieci latviski runājoši mazbērni.

PBLA priekšsēža vicepriekšsēde Lilija Zobens dzimusi 1950.gada 9.novembrī Halifaksā, Ziemeļanglijā, un šobrīd dzīvo Enfīldā, Lielbritānijā. 1972. gadā Lilija Zobens Londonas Universitātes King’s College ieguvusi bakalaura grādu muzikoloģijā, gadu vēlak Londonas Universitātes Pedagoģiskā institūtā mūzikas nodalā saņēmusi mūzikas pasniedzējas sertifikātu, savukārt 1977. gadā Londonas Universitātes King’s College – maģistra grādu etnomuzikoloģijā.

Lilija Zobens 20 gadus strādājusi kā lektore etnomuzikoloģijā Guildhall School of Music and Drama, paralēli tam pāris gadus strādājot par arhivāra asistenti Britu skaņu ierakstu krātuvē (British Institute of Recorded Sound) un Macmillan izdevniecībā piedaloties divu mūzikas leksikonu – The New Grove Dictionary of Music and Musicians un The New Grove Dictionary of Musical Instruments izstrādē.  Lilija Zobens kopā ar savu vīru Lezliju Īstu (Leslie East) 1993.gadā nodibinājuši mūzikas izdevniecību Rīgā  Musica Baltica (sākotnēji saukta par Novello Baltica). Strādājusi par lektori Brunel Universitātē, pasniedzot kursus etnomuzikoloģijā un analīzē, kā arī vadot universitātes kori. Kopš 2001. gada strādā Enfeld Arts Support Service kā vokāla pedagoģe vietējās vidusskolās, papildus tam kopš 2007. gada nodarbojas ar tulkošanas darbiem Latviešu mūzikas informācijas centra vajadzībām.

Kā soliste uzstājusies latviešu publikai Anglijā, Austrālijā, ASV, Kanādā, Vācijā, Zviedrijā un Latvijā. Kopš 1976. gada apmāca un diriģē Londonas latviešu kori. Bijusi vairākkārtēja Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku, Eiropas un Vispasaules latviešu Dziesmu svētku virsdiriģente un mūzikas nodaļas vadītāja. Mācījusi mūziku un dziedāšanu Londonas latviešu skolā un Eiropas Vasaras skolās. 2002.gada novembrī saņēmusi PBLA Kultūras Fonda Goda balvu par ilggadīgu un izcilu darbību latviešu mūzikas laukā.  2007. gadā saņēmusi Triju Zvaigžņu ordeni.

Lilija Zobens kā Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā prezidija locekle darbojas jau vairāk nekā 25 gadus, sākotnēji būdama kultūras nozares vadītāja, bet no 2009. gada – LNPL priekšsēde. Lilija Zobens ir Daugavas Vanagu mūža biedre, bijusi DV Fonda valdes locekle, revīzijas komisijas locekle, tagad, DV Londonas nodaļas valdes locekle. LNPL pārstāve Eiropas Latviešu Apvienībā un PBLA valdē un PBLA Kultūras fonda mūzikas nozares Eiropas referente. Laulībā ar Lezliju Īstu izaudzinājusi divas meitas.

 

Kontaktinformācija:
Jānis Andersons

PBLA Pārstāvniecības vadītājs
Tālr. +371 67282980
E-pasts: pbla-latvija@pbla.lv