Noslēgušies konkursi diasporas skolu un pasākumu finansējumam ārpus Eiropas

06.05.2022

Latviešu nedēļas nogales skolām un vasaras vidusskolām ārpus Eiropas šogad, tāpat kā aizvadītajā gadā, bija pieejams Latviešu valodas aģentūras (LVA) finansējums no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde” 44 820 EUR apmērā, bet izglītojošiem pasākumiem – 37 800 EUR. Finansējumu jau ilggadēji administrē Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA).

Konkurss tika izsludināts 2022. gada 10. martā un noslēdzās 18. aprīlī. Kopā tika saņemti pieteikumi no 21 skolas ārpus Eiropas. Pieteikumus vērtēja PBLA Izglītības padome (IP).

Skolas pieteikumos bija pieprasījušas finansējumu  vairāk nekā 76 000 EUR apmērā, kas krietni pārsniedza skolu konkursā pieejamos līdzekļus. PBLA IP kopā ar LVA pieņēma lēmumu daļu trūkstošā finansējuma – 12 791 EUR – pārvirzīt no izglītojošo pasākumu konkursa, jo pandēmijas laikā mainījušos ieradumu dēļ klātienes pasākumus skolas plāno mazāk. Tāpat, lai iekļautos pieejamajā finansējumā, tika pieņemts lēmums katrai skolai piešķirto finansējumu samazināt vienādā apmērā par 10%. Tādējādi kopā skolām ārpus Eiropas šajā gadā tika piešķirti 57 661 EUR.

LVA un PBLA konkurss diasporas skolu finansiālā atbalsta sadalei notiek katru gadu, un tas sniedz nozīmīgu atbalstu latviešu skolu darbam ārvalstīs. Par piešķirtajiem līdzekļiem, kas nepārsniedz 5000 EUR vienai skolai visam mācību gadam, tiek iegādāti mācību un metodiskie līdzekļi, tehniskais aprīkojums, kancelejas preces, kā arī segti telpu īres un apdrošināšanas izdevumi – atkarībā no katras skolas vajadzībām.

Izglītojošo pasākumu konkursā pieejamos 25 009 EUR PBLA IP komisija sadalīja ASV diasporas – Amerikas latviešu apvienības skolotāju konferences un Austrālijas diasporas – LAAJ skolotāju pieredzes apmaiņas semināra rīkošanai, kā arī nelielas summas piešķīra atsevišķu skolu iecerētajiem pasākumiem.

Raits Eglītis
PBLA Izglītības padomes izpilddirektors